رتبه نام ونام خانوادگی
1 امیرهمایون خسروی
1 امیرحسین نظری
1 امیرعباس کازرونی
1 جواد افشاری
1 امیربارانی
1 علیرضا صادقی
1 مهراد قدرت
1 سام حیدری
1 محمد ذاکری
1 علیرضا فتحی
1 نیما فتحی
11 آرتین کمال زاده
11 عارف فرامرزی
11 پارسا دارا
11 امیرحسین گودرزی
11 محمدمهدی
16 محمد ریاضی
16 متین خرم
16 امیرسام نوروزی
16 شایان غضنفری
16 کیان کامران
16 اتسز عسکری
16 سپهر حسام پور
16 غلامرضا خمینه
16 محمدمهدی خدری
16 محمدطاها شکور
16 طاها طالبی
16 امیرحسین شریفی
16 علی زارعی
29 مبین امامی
29 آراد اسماعیل پور
29 فرداد مهدی زاده
29 کارن استوار
29 محمدپارسا نوری
29 کوروش روشن
29 آریا کیقبادی
35 بهنیا محمودی
35 امیرحسین بیژن زاده
35 سام حیدری
35 پارسا شمسی
35 مهدی بابائیان
35 مهدی محمدی
35 علیرضا زارعی
42 امیرعلی تقیه
42 نیما ظهرابی
42 کیارش سراج
42 کیان باقری
46 جواد افشاری
46 آرمان برزگرلو
46 ارشیا عارفیان
46 امیر بارانی
46 سپهر غضنفری
46 علیرضا فروزش
46 امیررضا بابایی
46 شایان حسینی
46 رضا کرمی
46 علی تبری
46 علیرضا درودمند
57 عرفان فتوحی
57 امیرحسین صدری
57 حامد عباسعلیزاده
57 آرین حسن پور
57 آرشا پوررزاق
57 علی شیخی
57 سام حیدری
57 امیرعلی نصری
65 آرمان برزگرلو
65 کیان عطاران
65 وفا صادقی
65 پارسا نادرمنش
65 علی زینلی
70 امیرعلی بزمی
71 ایلیا رضایی
71 مانی رنجبر
71 سینا دهداری
71 ایلیا قنبری
71 سام رحمانیان
71 محمدامین سلیمانی
77 آرین قلی زاده
77 سپهر جعفری
77 مهدی نظری
80 آریا اقبال
80 محمدمبین امامی
82 خرم
82 نیما نعمت اللهی
82 پارسا صدرا
86 سامان توللی
86 محمدامین ابوالحسن بیگی