رتبه نام و نام خانوادگی
1 عارف فرامرزی
1 امیر روشندل
1 محمد ذاکری
1 طه طالبی
1 علیرضا فتحی
1 کیان کامران
7 پارسا نوری
8 جواد افشاری
8 وفا صادقی
8 امیرهمایون خسروی
11 محمد مختاری
11 محمدمهدی صالحی
11 امیرسام نوروزی
11 محمد رضا افشاری
11 رضا کرمی
16 امیرحسین نظری
16 حامد عباسعلیزاده
16 کوروش روشن 
16 علیرضا زارعی
16 مهراد قدرت
16 شایان غضنفری
16 امیر بارانی
16 علیرضا فروزش
24 امیرمحمد حیدری
24 آریا شریف زاده
24 امیرعباس کازرونی
24 ارشیا رزمی
24 ارشیا عارفیان
24 عرفا حسینی
24 علی تبری
24 پارسا شمسی
32 کیان باقری
32 ماهان موسی زاده
32 رادمهر برزگر
32 غلامرضا خمینه
32 سامان شریفی
32 علیرضا صادقی
38 محمدمهدی صحرایی
38 سینا دهداری
38 نیما فتحی
38 فرداد مهدی زاده
38 آتسز عسکری
38 شنتیا خادمی
38 سپهر حسام پور
45 علیرضا زارعی
45 کیان عطاران
45 امیرعلی نصری
45 مانی رنجبر
45 مهدی بابائیان
45 مهدی محمدی
45 عرفان فتوحی
45 آراد اسماعیل پور
45 محمدمعین عدالت پور
54 سپهر جعفری
54 کارن استوار
54 کیارش سراج
54 محمدمهدی خدری
54 علیرضا درودمند
54 آریا کیقبادی
54 محمد ریاضی
61 امیرحسین گودرزی
61 آرین قلی زاده
61 پارسا دارا
61 علی شیخی
61 مبین امامی 
61 نیما ظهرابی
61 آرین حسن پور
68 محمدامین ابوالحسن بیگی
68 پارسا جعفری
68 آرمان بزرگی
68 سامیار سیمائی فر
68 امیرحسین بیژن زاده
73 پارسا نادرمنش
73 محمد خرم
75 آرشا پوررزاق
75 متین خرم
75 امیرحسین صدری
78 امیرعلی تقیه
78 شایان حسینی
78 امیر رضا بابایی
78 امیر رضا امامی
78  بهنیا محمودی
78  علی زینلی
78 پارسا صدرا
85 سام رحمانیان
85 آرتین کمال زاده
85 مهدی نظری
88 نیما نعمت اللهی
89 ایلیا قنبری
89 ایلیا رضایی
89 آریا اقبال
89 محمد قنبری
93 امیرعلی بزمی
93 محمدامین سلیمانی
93 امیرعلی رفاعیان روشن
96 سامان توللی 
غ  سام حیدری
غ محمد طاها شکور