نام و نام خانوادگی رتبه 
محمدمهدی یار    آرامش 1
محمدایمان   بیضاوی 1
محمد   رضایی 1
محمدمهدی   فیروزی 1
علی  کاردانی 1
ابوالفضل منصورآبادی 1
علی   زارعی 1
آریا   صحرائیان 1
پوریا  فرج زاده 1
عرشیا   قطمیری 1
ماهان   گرگین پور 1
باربد   پیش آهنگ 1
امیرمهدی   داودی 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
مهرشاد  کریمی 15
یاشار   پارسایی 16
علیرضا   حدیدی 16
آرتین   حسن لی 16
محمدمهدی   حسینی 16
کیارش   خادمی 16
علیرضا  رئوفت 16
پارسا  فیروزی 16
شروین  محمدپور 16
امیرمحمد  جذابی 16
بردیا  کرمی 16
محمدامین   ملک پور 16
کامیاب  نامداری 16
امیرمانی  نیکو 16
محمد   وحیدیان 16
آرتین  بیگدلی 16
آریا   رحمتی 16
طه  زارعی 16
بهزاد  تام  34
سید مبین   تقوی 34
محمد   رضایی بکتی 34
امیرمحمد   کریمی 34
امیرمحمد   پیروی 34
سجاد   سبحانی 34
مهدی   باقری 40
علی   جوینده 40
ماهان   حسینی 40
حسین   خسروانیان 40
علی محمد   ساری خانی 40
محمدهانی   نصیری 40
آرمین  نجیبی 40
امیررضا  نظیری 40
علی   ایلچی 40
علیرضا   خواجه میرکی 40
ایلیا   رجائی نیا 40
مبین  قربانی 40
مبین   کرمی 40
عرشیا  کشاورز 40
مهدی  اله پناه 40
محسن  مردانی 40
علیرضا  مقدس 40
امیرارشیا  کرمی 57
علیرضا  موثقی فر 57
متین  ناطق فصیحی 57
ایلیا   امیری 57
رایان  تمدن 57
احمد رضا   رستگار  57
کیان   گودرزی 63
محمدمهدی  نامور 63
ابوالفضل  هوشیار 63
محمد کبریا   اسماعیل زاده 63
علی  پروین  حقیقی 63
سروش  حسینی 63
نیما   طاووسی 63
رضا  میراحمدی سلوکی 63
پرهام   صفرپورحقیقی 71
شایان  لهراسبی 71
محمد   جوکار 71
امیر  کیانی 74
عرشیا   محمد پور 74
علیرضا  صادقی نیا 74
داریوش  مسرور 74
مهدی  شرافت 74
آریا  دست افکن 79
نیما  زارع 79
سهند  دهقان 81
ارشیا   قائدی 81
بردیا   حداد 81
پرهام  دهقان 81
محمدامین   معصومی 81
رضا  مهرپویا 81
ارشک  ابنوئی 81
شایان   حدادی نژاد 81
آرمین   باقری  شیرازی 89
کوروش  دلخوش 89
ارشیا   شکری کوچک 89
حمیدرضا   صابری تبار 92
علی   کرمی (6/4) 92
بردیا  اسماعیلی 92
رادمهر  خادمی 92
محمدامین   زارع 96
محمد   نعمت الهی 96
محمدامین  انصاری اصل 96
ایلیا   معتضادیان 99
محمد  محمدی 99
یاشار  حاتمی 99
علی  آشوری 99
محمد  اصلانی 103
پارسا    سلطانی 103
محمدحسین  فریدونپور 103
علی  کرمی (6/1) 106
امیرمحمد  نگهبانی 106
شایان   زارع 108
محمدمهدی ثابت قدم 109
ماهان   ظریف صنایعی 111
کامیار  جمشیدی 112
دانیال   دهقان 113
علیرضا  گرامی راد 113
سیدمحمد  جوادی فرد 113
محمدامین   منجذب 113
مهدی    بنان ماه 117
نوید    نصیری 117
امیرمحمد   باقری 120
سیدعلی   حسینی 121
شایان  قناعتیان 122
علیرضا   دانشور 123
محمدمهدی   شهدوست شیرازی 124