نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد مهدی  فیروزی 1
علیرضا موثقی فرد  1
محمدمهدیار  آرامش 3
ایلیا    امیری 3
محمدامین   انصاری اصل  3
محمدایمان    بیضاوی 3
کیارش  خادمی 3
محمدامین    زارع 3
نیما  طاووسی 3
پوریا   فرج زاده 3
عرشیا   قطمیری 3
آرتین   بیگدلی 12
مبین   تقوی 12
امیرمحمد   جذابی 12
امیرمهدی   داودی 12
ارشیا  قائدی 12
امیر   کیانی 12
علیرضا  مقدس 12
امیررضا نظیری 12
محمد  جوکار 20
علیرضا   حدیدی 20
رایان  تمدن 20
سروش  حسینی 20
فرنام  زارع 20
ابوالفضل   عبدالهی 20
علی  کاردانی 20
کیان   گودرزی 20
محسن   مردانی 20
محمد  نعمت الهی 20
محمد   وحیدیان 20
محمدکبریا   اسماعیل زاده 31
محمد  اصلانی 31
ارشک  ابنوئی 31
علی  پروین  حقیقی 31
آرین  حسن لی 31
حسین  خسروانیان 31
آریا   رحمتی 31
محمد رضایی 31
مهدی   شرافت 31
آریا  صحرائیان 31
بردیا   کرمی 31
ابوالفضل   منصورآبادی 31
بردیا  اسماعیلی 43
علی   ایلچی نژاد 43
امیرمحمد   پیروی 43
بهزاد  تام 43
محمد حسین    فریدون پور 43
امیرارشیا   کرمی 43
امیرمحمد  کریمی 43
داریوش   مسرور 43
رضا   مهرپویا 43
محمد هانی   نصیری 43
امیرمانی  نیکو 43
علی   جوینده 54
علیرضا   خواجه میرکی 54
علی محمد  ساریخانی 54
ارشیا   شکری کوچک 54
حمیدرضا  صابری تبار 54
شایان   لهراسبی 54
محمدامین   ملک پور 54
متین   ناطق فصیحی 54
محمدمهدی   حسینی 54
محمدمهدی   ثابت قدم 63
بردیا   حداد باخدایی 63
یاشار   پارسایی 63
کوروش  دلخوش 63
ایلیا  رجائی نیا 63
مهدی  باقری 63
نیما  زارع 63
نیما  زارع 63
علی   زارعی 63
علیرضا   رئوفت 63
عرشیا   کشاورز 63
مهرشاد  کریمی 63
پرهام  صفرپورحقیقی 63
مبین  قربانی 63
ایلیا   معتضدیان 63
علیرضا  گرامی  راد 63
کامیاب  نامداری 63
باربد  پیش آهنگ 79
یاشار   حاتمی 79
علی   حسینی 79
پرهام  دهقان  79
طه  زارعی 79
پارسا   شهبازی 79
علی  کرمی  6/1 79
ماهان   گرگین  پور 79
عرشیا   محمدپور اردکانی 79
محمدامین   معصومی 79
محمدامین   منجذب 79
سامیار  نامداری 79
آرمین  نجیبی 79
مهدی  اللله پناه 92
رادمهر  خادمی 92
سهند  دهقان 92
علیرضا   صادقی نیا 92
شروین  محمدپور 92
محمدمهدی   نامور 92
محمد   جوادی فرد 98
شایان  حدادی نژاد 98
محمدپارسا   سلطانی 98
پارسا  فیروزی 98
شایان   قناعتیان 98
نوید   نصیری 98
امیرمحمد   باقری 104
کامیار   جمشیدی 104
آریا   دست افکن 104
محمد  رضایی بکتی 104
محمد   محمدی 104
آرمین   باقری شیرازی 109
دانیال   دهقان   خلیلی 109
احمدرضا    رستگار 109
شایان   زارع 109
مبین   کرمی 109
علی  آشوری 114
ماهان    حسینی 115
علیرضا   دانشور 115
محمدمهدی    شهدوست 115
ابوالفضل    هوشیار 115
امیر محمد   نگهبانی    115
مهدی   بنان ماه 120
ماهان    ظریف  صنایعی 120
رضا   میراحمدی   غ
علی   کرمی 6/4 غ