نام و نام خانوادگی رتبه 
آرین  حسن لی 1
رایان  تمدن 1
محمدمهدی  نامور 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
علی  زارعی 5
راوش   یاقار 5
پارسا  فیروزی 5
محمدمهدیار   آرامش 5
حسین  خسروانیان 5
محمد مهدی   فیروزی 10
آریا  رحمتی 10
محمدایمان   بیضاوی 10
پوریا   فرج زاده 10
ایلیا  معتضدیان  10 
مهدی  اللله پناه 15
علیرضا   رئوفت 15
محمدکبریا  اسماعیل زاده 15
ماهان  حسینی 15
کیارش  خادمی 15
امیرمحمد   جذابی 15
محمد  رضایی 15
محمدامین  انصاری 15
محمد   محمدی 15
علی   پروین حقیقی 15
محمدمهدی   حسینی 24
بردیا  اسماعیلی    24
محمد اصلانی 24
رضا  مهرپویا 24
محمد   نعمت الهی 24
کیان گودرزی 24
ابوالفضل  منصورآبادی 31
بهزاد  تام 31
آریا  صحرائیان 31
شروین  محمد پور 31
ارشک  ابنوئی 31
امیرمحمد  کریمی 31
طاها  زارعی 31
محمدحسین  فریدون پور 31
ارشیا  قائدی 31
مبین  تقوی 31
مبین  قربانی 31
علیرضا  حدیدی 31
امیر  کیانی 43
شایان  لهراسبی 43
نوید  نصیری 43
یاشار  پارسای 43
مبین  کرمی 43
امیرارشیا  کرمی 43
علی  کرمی (حمید) 49
محمدامین  معصومی 49
امیرمهدی  داوودی 49
امیرمحمد  پیروی 49
بردیا  کرمی 49
داریوش  سرور 49
علیرضا  مقدس 49
علی محمد  ساریخانی 49
محمد  جوکار 49
محمدامین  زارع 49
فرنام  زارع 49
شهریار  وحیدیان 60
آرمین  نجیبی 60
آرتین  بیگدگی 60
عرشیا  قطمری 60
امیرمانی  نیکو 60
محمدامین  ملک پور 60
مهرشاد  کریمی 60
سامیار  نامداری قرقانی 60
محمد هانی  نصیری 60
پرهام   صفر پور 60
محسن  مردانی 70
علیرضا  دانشور 70
پارسا  شهبازی 70
بردیا  حداد باخدایی 70
ابوالفضل  هوشیار 70
محمد مهدی  ثابت قدم 70
کامیاب  نامداری 70
علیرضا  خواجه میرکی 70
سجاد  سبحانی 70
عرشیا  کرمی 70
رادمهر  خادمی 70
علی  کرمی (اکبر) 70
ماهان  گرگین پور 70
ایلیا  امیری 70
محمد پارسا   سلطانی 84
علیرضا  موثقی فرد 84
کوروش  دلخوش 84
ایلیا  رجائی نیا 84
سروش  حسینی 88
ماهان  ظریف صنایعی 88
متین   ناطق فصیحی 88
امیرمحمد  باقری 88
علیرضا  صادقی نیا 88
ارشیا  شکری کوچک 88
محمدامین منجذب 88
مهدی  باقری 88
علی  آشوری 88
شایان  قناعتیان 97
حمیدرضا  صابری تبار 97
باربد  پیش آهنگ 97
آریا  دست افکن 97
علی  ایلچی نژاد 97
علی  حسینی 102
شایان  حدادی نژاد 102
احمدرضا  رستگار 102
اریا  خانداداش 102
مهدی   شرافت 102
دانیال  دهقان خلیلی 107
یاشار   حاتمی 107
محمد  جوادی فرد 107
عرشیا   محمد پور 107
سهند  دهقان 107
علی  جوینده 107
شایان  زارع 113
نیما  زارع 113
علی  کاردانی 113
محمد مهدی  شهدوست  116
کامیار  جمشیدی 116
امیرمحمد  نگهبانی 118
آرمین  باقری  شیرازی 119
علیرضا  گرامی راد 119
رضا  میراحمدی 119
نیما  طاووسی 122
محمد   رضایی 123
آرین  بنان ماه  124
امیررضا   نظیری غ
پرهام    دهقان    غ