نام نام خانوادگی رتبه 
حسین   خسروانیان 1
پوریا  فرج زاده 2
عرشیا   قطمیری 2
بردیا  کرمی 2
ابوالفضل   عبدالهی 2
امیرمحمد   جذابی 5
راوش   یاقار 5
امیرمحمد  کریمی 5
مبین   قربانی 5
آرتین  بیگدلی 10
علی   پروین حقیقی 10
نیما   زارع 10
بردیا  اسماعیلی سیگارودی 10
آرین   حسن لی  10
محمد مهدی    فیروزی 10
آریا  صحرائیان 10
ایلیا  امیری 10
محمد  رضایی 18
امیرمحمد   پیروی 18
ارشیا  قائدی 18
سجاد   بحانی 18
محمد  ایمان   بیضاوی 22
کیارش   خادمی 22
امیر  کیانی 22
محمد  نعمت الهی 22
محمدامین   انصاری 22
آریا  رحمتی 22
فرنام   زارع 22
رضا  مهرپویا 22
پرهام   دهقان   22
علی  زارعی 22
ارشک  ابنوئی 32
محمدهانی   نصیری 32
بردیا   حدادباخدایی 32
مهدی   الله پناه  32
علی  محمد  ساریخانی 32
مبین  کرمی 32
آرمین  نجیبی 32
محمد  اصلانی 32
شهریار   وحیدیان 32
علیرضا    موثقی 32
محمد پارسا   سلطانی 32
محمدامین  زارع 32
کیان   گودرزی 44
محمدمهدیار    آرامش 44
مهرشاد  کریمی 44
محمد  محمدی 44
محمدحسین  فریدونپور 44
محسن   مردانی 44
ایلیا  معتضدیان  44
بهزاد  تام  44
یا شار  پارسایی 44
امیرمانی  نیکو  44
شایان  لهراسبی 44
امیررضا  نظیری 44
امیرارشیا   کرمی 56
ارشیا شکری کوچک  56
رایان  تمدن  56
محمدمهدی  حسینی 56
شایان  قناعتیان 56
داریوش  سرور 56
مهدی   شرافت 62
طاها  زارعی 62
پرهام  صفرپورحقیقی 62
پارسا  فیروزی 62
مبین  تقوی 62
علیرضا   خواجه میرکی 62
ابوالفضل  هوشیار 62
محمدامین  ملک پور 69
ابوالفضل    منصورآبادی 69
علیرضا  حدیدی 69
محمد   جوکار 69
ماهان  گرگین پور 69
رادمهر   خادمی 69
علیرضا  صادقی نیا 69
سروش   حسینی 69
علی   حسینی 69
شایان   حدادی نژاد 69
پارسا   شهبازی 79
محمدامین   منجذب 79
محمدکبریا   اسماعیل زاده 79
عرشیا   کشاورز 79
عرشیا   محمدپور 79
علی   کاردانی 84
علیرضا   دانشور 84
محمد مهدی   نامور 84
حمیدرضا  صابری تبار 84
علیرضا   رئوفت 84
علی   کرمی (اکبر) 84
علی  ایلچی نژاد 84
کوروش   دلخوش    91
ماهان   ظریف صنایعی 91
یاشار  حاتمی 91
یاشار   حاتمی  91
آریا   دست افکن  91
نوید  نصیری 91
محمدامین  معصومی 91
رضا   میراحمدی 98
علی   آشوری 99
محمد    جوادی فرد 99
علیرضا  گرامی راد 99
ماهان  حسینی 99
امیرمهدی   داوودی 99
علیرضا   مقدس 99
ایلیا  رجائی نیا 105
متین  ناطق   فصیحی 105
شروین   محمد پور 105
مهدی   باقری 108
علی   جوینده 108
امیرمحمد  باقری 108
احمدرضا   رستگار  108
سامیار   نامداری 112
محمدمهدی   شهدوست  113
محمدمهدی   ثابت  قدم 113
کامیاب   نامداری 115
آریا   خانداداش 116
آرمین   باقری شیرازی 116
امیرمحمد  نگهبانی 116
سهند  دهقان   119
شایان   زارع 120
محمد   رضایی بکتی 121
کامیار   جمشیدی 122
آرین  بنان ماه 123
علی  کرمی غ
دانیال   دهقان  خلیلی غ
نیما  طاووسی غ