نام ونام خانوادگی رتبه
آرین   حسن لی 1
علیرضا   حدیدی 2
علی  زارعی 2
حسین  خسروانیان 2
ابوالفضل    عبداللهی 2
مبین   قربانی 2
آرتین  بیگدلی 7
مبین  تقوی 7
محمدمهدی    حسینی 7
کیارش   خادمی 7
محمد    رضایی 7
محمدمهدی   فیروزی 7
علی   کاردانی 7
علیرضا   مقدس 7
آرمین   نجیبی 7
محمدمهدیار   آرامش 16
رایان   تمدن 16
امیرمهدی  داوودی 16
ماهان   گرگین پور 16
امیررضا   نظیری 16
عرشیا  قطمیری 16
محمدکبریا  اسماعیل زاده 22
امیرمحمد  پیروی 22
عرشیا   کشاورز 22
محسن   مردانی 22
امیرمحمد   جذابی 26
علی  جوینده 26
بردیا  حداد باخدایی 26
آریا   دست افکن 26
ایلیا   رجایی نیا 26
علی محمد  ساریخانی 26
نیما  طاووسی 26
ابوالفضل   منصورآبادی 26
مهدی  اله پناه  34
ایلیا   امیری 34
محمدامین   انصاری    34
بهزاد   تام 34
طه  زارعی 34
مهدی    شرافت 34
محمدحسین    فریدون پور 34
بردیا   کرمی 34
شایان   لهراسبی 34
محمدامین   ملک پور 34
بردیا   اسماعیلی 44
محمد   اصلانی 44
آرمین   باقری 44
علی   پروین 44
سروش   حسینی 44
ماهان   حسینی 44
علیرضا   رئوفت 44
سجاد   سبحانی 44
رضا   مهرپویا 44
محمد   نعمت الهی 44
امیرمانی   نیکو 44
ارشک ابنوئی 55
یاشار   پارسایی 55
آریا   رحمتی 55
حمیدرضا   صابری تبار 55
ارشیا   قائدی 55
علیرضا  موثقی فرد 55
محمد   وحیدیان 55
مهدی   باقری 62
باربد  پیش آهنگ 62
شایان   حدادی نژاد 62
دانیال  دهقان 62
محمدامین  زارع 62
دانیال  دهقان 62
محمدامین  زارع 62
علی   کرمی (6/1) 62
مهرشاد   کریمی 62
کیان  گودرزی 62
داریوش  سرور 62
ایلیا   معتضدیان 62
محمدامین   معصومی 62
نیما    زارع 73
ارشیا   شکری 73
علی   کرمی (6/4) 73
امیرمحمد   کریمی 73
سامیار   نامداری 73
محمدهانی   نصیری 73
علی   آشوری 79
علی   ایلچی 79
محمد    جوکار 79
علی   حسینی 79
علیرضا    خواجه میرکی 79
کوروش    دلخوش 79
علیرضا   صادقی نیا 79
امیرارشیا   کرمی 79
شروین   محمدپور 79
محمدمهدی   نامور 79
ابوالفضل   هوشیار  79
علیرضا   دانشور 90
پرهام   دهقان 90
ماهان  ظریف صنایعی 90
متین   ناطق فصیحی 90
احمدرضا  رستگار 94
مبین   کرمی 94
علیرضا   گرامی راد 94
محمدامین   منجذب 94
محمدمهدی   ثابت قرم 98
کامیار   جمشیدی 98
سهند  دهقان  98
رادمهر   خادمی 101
شایان   زارع 101
پارسا   شهبازی 101
محمد   محمدی 101
امیرمحمد    باقری 105
محمد    جوادی فرد 105
محمدمهدی   شهدوست 105
پارسا   فیروزی 105
عرشیا  محمدپوراردکانی 105
رضا  میراحمدی 105
نوید   نصیری 105
مهدی   بنان ماه  112
محمد   رضایی بکتی 112
پرهام   صفر پور  114