نام نام خانوادگی رتبه
علیرضا    رئوفت 1
کیارش    خادمی 1
پوریا    فرج زاده 1
آرین   حسن لی 1
رضا   مهرپویا 1
باربد   پیش آهنگ 1
محمد    جوکار 7
علی    کاردانی 7
محمد  رضایی 7
محمدامین   بیضاوی 7
امیرمحمد    کریمی 7
ارشیا   قائدی 7
مبین   قربانی 7
شایان   لهراسبی 7
کامیاب   نامداری 7
بردیا   کرمی 7
امیررضا   نضیری 7
عرشیا   قطمری 7
علیرضا    حدیدی 19
امیرمحمد  جذابی 19
علی  زارعی 19
امیرمانی   پیروی 19
رایان  تمدن 19
محمدامین    انصاری 19
محمدحسین   فریدون پور 19
داریوش    سرور 19
فرنام  زارع 19
ماهان   گرگین پور 19
محمدمهدیار    آرامش 29
راوش   یاقار 29
عرشیا   محمد پور 29
ارشک   ابنوئی 29
علیرضا   دانشور 29
حسین   خسروانیان 29
ماهان   حسینی 29
محمدمهدی   شهدوست 29
نیما   طاووسی 29
ایلیا  امیری 29
بهزاد   تام  29
شهریار   وحیدیان 29
امیرمانی   نیکو 29
محمد  اصلانی 29
محمدکبریا   اسماعیل زاده 29
آریا   صحرائیان 29
محمدمهدی    نامور 29
سجاد   سبحانی 29
عرشیا   کشاورز 29
علی   حسینی 48
امیرمهدی   داوودی 48
آرتین   بیگدلی 48
محمدمهدی   حسینی 48
محمدامین   معصومی 48
ایلیا   معتضدیان 48
شایان   زارع 48
مهرشاد   کریمی 48
آریا   دست افکن 48
مهدی اله پناه 57
محمدهانی   نصیری 57
ایلیا   رجائی نیا 57
ابوالفضل   منصورآبادی 57
محمدامین  منجذب 57
آریا   رحمتی 57
مبین   تقوی 57
پارسا   فیروزی 57
پرهام  صفرپور 57
علیرضا   موثقی فرد 57
بردیا   حدادباخدایی 67
مهدی   شرافت 67
یاشار   پارسایی 67
محمدپارسا   سلطانی 67
علیرضا   خواجه میرکی 67
علی  کرمی (6/4) 67
علیرضا  مقدس 67
مهدی   باقری 67
محسن   مردانی 67
سروش حسینی 67
محمدامین  ملک پور 67
علی   ایلچی نژاد 67
علی  کرمی 67
امیرارشیا   کرمی 67
علی محمد  ساریخانی 67
رادمهر  خادمی 81
ابوالفضل  هوشیار 81
کیان   گودرزی 81
محمدامین   زارع 81
پارسا   شهبازی 81
علیرضا  گرامی راد 81
ماهان  ظریف صنایعی 81
شایان   حدادی نژاد 81
شروین   محمدپور 81
آرمین   نجیبی 81
بردیا   اسماعیلی 81
متین  ناطق فصیحی 93
علی  کرمی(6/1) 93
محمد مهدی  ثابت قدم 93
علی  حقیقی 93
نیما  زارع 93
محمد   محمدی 93
یاشار   حاتمی 93
مبین   کرمی 93
حمید رضا   صابری 93
آرمین    باقری 103
طاها زارع 103
محمد  جوادی فرد 105
رضا  میراحمدی 105
ارشیا   شاکری 105
شاان   قناعتیان 105
علیرضا   صادق نیا 105
آریا   خانداداش 105
رایان  دهقان 111
سامیار   نامداری 111
کورش دلخوش 111
پرهام   دهقان 111
امیرمحمد  باقری 115
کامیار   جمشیدی 115
احمدرضا   رستگار 115
علی   آشوری 118
محمد  رضایی بکتی 118
آرین  بنان ماه  120
سهند  دهقان 120