نام ونام خانوادگی رتبه
ابوالفضل   عبدالهی 1
حسین   خسروانیان 1
امیرمحمد   پیروی 1
آرتین   بیگدلی 1
سجاد   سبحانی 1
بهزاد  تام 1
محمد   نعمت الهی 1
آرین   حسن لی 8
علیرضا   حدیدی 8
آریا   صحرائیان 8
محمدامین   زارع 8
امیرمحمد   کریمی 8
علی    کاردانی 8
عرشیا   کشاورز 8
محمدمهدیار   آرامش 8
فرنام   زارع 8
محمد    فیروزی   8
ایلیا   امیری 18
محمدهانی   نصیری 18
پوریا    فرج زاده 18
عرشیا   قطمیری 18
امیررضا   نظیری 18
محمدامین    ملک پور 18
بردیا     اسماعیلی 18
مهدی    شرافت  18
امیرمحمد    جذابی 18
کامیاب    نامداری 18
ماهان    ظریف صنایعی 18
امیرمانی   نیکو 18
رضا   مهرپویا 18
محمد   جوکار  18
علیرضا    خواجه میرکی 18
مبین   قربانی 18
محمد   رضایی 18
محمدامین   انصاری 18
سروش    حسینی 37
محمدکبریا   اسماعیل زاده 37
امیرمهدی    داوودی 37
بردیا   کرمی 37
پرهام    صفرپور 37
ماهان   گرگین پور 37
آریا   رحمتی 37
آریا   رحمتی 37
محمدحسین   فریدون پور 37
شایان    حدادنژاد 37
راوش   یاقار 37
علی   زارعی 37
ماهان   حسینی 49
محمدمهدی   حسینی 49
علیرضا    رئوفت 49
کیارش    خادمی 49
علیرضا   موثقی فرد 49
محمدامین   منجذب 49
طه  زارعی 49
علی   ایلچی نژاد 49
رایان   تمدن 49
ابوالفضل   منصورآبادی 49
عرشیا    شکری 49
ارشک   ابنوئی 49
شایان   زارع 49
محمدامین   بیضاوی 62
متین   ناطق فصیحی 62
مهدی   باقری 62
علیرضا    دانشور 62
نیما     طاووسی 62
ارشیا   قائدی 62
شهریار   وحیدیان 62
محمد   اصلانی 62
محمدمهدی    نامور 62
علی محمد   ساریخانی 62
آرمین   نجیبی 72
سهند    دهقان 72
محمدپارسا    سلطانی 72
محمدامین    معصومی 72
حمیدرضا     صابری  تبار 72
مبین  تقوی 72
ایلیا   معتضدیان 72
یاشار    پارسایی 79
علی  جوینده 79
علی   حقیقی 79
رضا  میراحمدی 79
داریوش   سرور 79
ایلیا  رجایی نیا 79
احمدرضا  رستگار 79
علیرضا  مقدس 79
مهرشاد    کریمی 79
علی    حسینی 79
محسن   مردانی 79
کیان   گودرزی 79
آریا   دست افکن 91
امیرمحمد   نگهبانی 91
پارسا   شهبازی 91
نوید   نصیری 91
محمد   رضایی بکتی 91
مبین    کرمی 91
بردیا   حدادباخدایی 91
ابوالفضل  هوشیار  91
مهدی   اله پناه 91
عرشیا   محمدپور 91
علی   کرمی 91
پارسا    فیروزی 102
محمد   محمدی  102
شروین   محمدپور 102
یاشار   حاتمی 105
امیرارشیا   کرمی 105
اریا   خانداداش 105
مهدی   ثابت قدم 105
علی   کرمی 105
سامیار   نامداری 110
باربد  پیش آهنگ 110
پرهام   دهقان 112
آرین   بنان ماه 112
کامیار  جمشیدی 114
علیرضا   گرامی راد 114
علی   آشوری 117
آرمین  باقری 117
دانیال   دهقان 119
محمدمهدی  شهدوست 121
نیما   زارع 121
محمد  جوادی فرد 121
امیرمحمد   باقری غ
علیرضا   صادقی نیا غ