نام و نام خانوادگی رتبه
کیارش    خادمی 1
نیما زارع 1
حسین خسروانیان  1
محمدامین    زارع 4
امیررضا   نظیری 4
بردیا     کرمی 4
اریا    صحرائیان 4
ابوالفضل   عبدالهی 4
محمدکبریا   اسماعیل زاده 4
امیرمهدی   داودی 4
بهزاد   تام   4
بردیا  حدادباخدایی 4
محمدایمان   بیضاوی 13
محمدمهدیار    آرامش 13
ارشک    ابنوئی 13
شایان   حدادنژاد 13
فرنام   زارع 13
کیان   گودرزی 13
آرین    حسن لی 13
علیرضا   حدیدی 13
آرتین   بیگدلی 13
علی   کاردانی 13
ابوالفضل   منصوری 13
آریا   رحمتی 13
عرشیا  کشاورز 13
محمدامین    معصومی 13
شایان   لهراسبی 13
پوریا   فرج زاده 13
ارشیا    قائدی 13
مهدی    شرافت 13
امیرمانی   نیکو 13
علی   کرمی 13
علیرضا   موثقی فرد 33
عرشیا   قطمیری 33
محمدامین   ملک پور 33
شایان   قناعتیان 33
آرمین    باقری 33
علی   زارعی 33
مبین   تقوی 33
ابوالفضل   هوشیار 33
مبین   قربانی 33
علی محمد   ساریخانی 33
علیرضا   رئوفت 33
علی   کرمی 33
علی   حقیقی 33
محمدمهدی   فیروزی 33
حمیدرضا   صابری تبار 33
مهدی   ثابت قدم 33
محمد   رضایی 33
مهدی  اله پناه 33
علیرضا   مقدس 33
ایلیا   امیری 33
محمد   جوکار 33
علیرضا   خواجه میرکی 33
طه  زارعی 33
رضا   مهرپویا 33
امیرمحمد   پیروی 33
محمدهانی   نصیری 33
امیرمحمد   کریمی 33
داریوش   سرور 33
عرشیا   محمدپور 64
ماهان   حسینی 64
علی   جوینده 64
محمدامین   منجذب 64
سجاد   سبحانی 64
کامیار   جمشیدی 64
ماهان   گرگین پور 64
بردیا   اسماعیلی 64
پارسا   شهبازی 64
شهریار   وحیدیان 64
ماهان  ظریف صنایعی 64
محمد   محمدی 64
رایان   تمدن 64
محمدامین   انصاری 64
راوش   یاقار 78
محسن  مردانی 78
نیما   طاووسی 78
امیرمحمد   نگهبانی 78
پرهام   دهقان 78
کامیاب   نامداری 78
رضا  میراحمدی 78
ایلیا   معتضدیان 85
علیرضا  صادقی  نیا 85
سروش   حسینی 85
امیرمحمد   باقری 85
شروین  محمدپور 85
رادمهر   خادمی 85
محمدمهدی   شهدوست 85
دانیال   دهقان 85
محمد   اصلانی 85
آرین   نجیبی 85
امیرمحمد   جذابی 85
یاشار   حاتمی 85
مهرشاد   کریمی 85
عرشیا  شکری 85
محمدحسین   فریدون پور 85
سهند   دهقان 100
آرین   بنان ماه 100
ایلیا   رجایی نیا 100
نوید   نصیری 100
آریا   دست افکن 104
محمد   جوادی فرد 104
علی   ایلچی نژاد 104
امیرارشیا   کرمی 104
باربد  پیش آهنگ 104
پرهام    صفر پور 104
محمد مهدی   نامور 104
آریا  خانداداش 104
علی   آشوری 112
سامیار   نامداری 112
پارسا    فیروزی 112
علی   حسینی 112
متین   ناطق فصیحی 112
احمدرضا    رستگار 112
محمد   رضایی بکتی 118
شایان   زارع 118
یاشار   پارسایی 120
علیرضا   گرامی راد 121
کورش دلخوش 122
محمدپارسا   سلطانی غ
محمد    نعمت الهی غ
مبین   کرمی غ