رتبه نام و نام خانوادگی
1 آریا صحرائیان
1 راوش یاقار
1 محمد  رضایی
4  حسین  خسروانیان
4 آرمین  بیگدلی
4 علی محمد  ساری خانی
4 امیرمحمد   پیروی
4 رایان  تمدن
9 شایان  لهراسبی
9 ارشیا  قائدی
9 فرنام  زارع
9 امیرمانی   نیکو
9 محمد  نعمت الهی
9 ابوالفضل  عبدالهی
15 علیرضا  موثقی فر
15 ایلیا  معتضدیان
15 محمد مهدی  فیروزی
15 محمدایمان  بیضاوی
15 پوریا  فرج زاده
15 علیرضا   حدیدی
15 آرین   حسن لی
15 کیارش  خادمی
15 مبین   قربانی
24 شایان   حدادی نژاد
24 محمدامین   زارع
24 عرشیا    قطمیری
24 ماهان   گرگین پور
24 کامیاب   نامداری قرقانی
24 محمدمهدیار  آرامش
24 ایلیا    امیری
24 آرمین  نجبیبی
24 علی  ایلچی
24 آریا   رحمتی
24 پرهام   دهقان
24 محمدمهدی  نامور
36 محسن   مردانی
36 مهدی   شرافت
36 امیرمحمد   جذابی
36 محمدحسین   فریدون پور
36 بردیا  اسماعیلی
36 محمد   محمدی
36 بردیا    کرمی
36 محمدمهدی   حسینی
36 علیرضا   رئوفت
36 محمدهانی  نصیری قرقانی
36 علی   کرمی ( اکبر)
36 سجاد   سبحانی
48 علی   حسینی
48 حمیدرضا    صابری تبار
48 علی   کرمی (حمید )
48 امیررضا  نظیری
48 ارشک  ابنوهی
48 پرهام   صفرپورحقیقی
48 پارسا   فیروزی
48 ماهان   حسینی
48 نیما   حسینی
48 نیما  زارع
48 مبین   تقوی
58 ماهان   ظریف صنایعی
58 پارسا   شهبازی
58 شایان  قناعتیان
58 کیان   گودرزی
58 علی  زارعی
58 سروش حسینی
58 امیرمهدی   داوودی
58 علی   آشوری
58 علی   پروین حقیقی
58 امیرارشیا   کرمی
58 امیرمحمد   کریمی
58 ابوالفضل   هوشیار
58 ابوالفضل   منصورآبادی
58 عرشیا   کشاورز
72 آریا  خانداداش
72 محمدپارسا   سلطانی
72 مهدی الله پناه
72 محمد    وحیدیان
72 علیرضا   دانشور
72 باربد     پیش آهنگ
72 رضا    میراحمدی  
72 سامیار    نامداری
72 محمدامین    منجذب
72 ارشیا    شکری
72 ایلیا   رجائی نیا
72 احمدرضا   رستگار
72 رضا   مهرپویا
72 محمد   جوکار
86 محمد   اصلانی
86 مهدی   باقری
86 متین  ناطق فصیحی
86 امیرمحمد   باقری
86 شروین   محمدپور
91 علیرضا   مقدس
91 یاشار   پارسایی
91 علیرضا   خواجه میرکی
91 بردیا   حداد باخدایی
91 علی   کاردانی
96 یاشار   حاتمی
96 علیرضا   صادقی نیا
96 آرمین   باقری شیرازی
96 دانیال  دهقان خلیلی
96 طاها  زارعی
101 محمدامین   انصاری
101 مهرشاد  کریمی
101 عرشیا    محمدپوراردکانی
101 محمدامین  ملک پور
101 نوید  نصیری
101 نیما    طاووسی
101 محمدکبریا    اسماعیل زاده
101 امیرمحمد  نگهبانی
101 محمدمهدی     شهدوست 
101 محمد    رضایی بکتی
111 بهزاد   تام
111 مهدی   بنان ماه
111 علی  جوینده
111 علیرضا   گرامی راد
111 محمد  معصومی
111 محمد   جوادی فرد
117 محمد مهدی  ثبت قدم
117 داریوش   سرور
117 آریا   دست افکن
120 سهند  دهقان
120 کوروش   دلخوش
122 شایان   زارع
123 کامیار   جمشیدی
124 رادمهر   خادمی
غ مبین   کرمی