نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد مهدی     فیروزی 1
عرشیا     قطمیری 1
مهدی       شرافت  3
کامیاب      نامداری 3
محمد       نعمت الهی 3
علی    ایلچی      3
آریا     رحمتی 3
راوش     یاقار 3
ایلیا     امیری 3
فرنام   زارع 3
محمد      وحیدیان 3
پوریا     فرج زاده 3
امیررضا     نضیری 3
ماهان     گرگین پور 3
بردیا     اسماعیلی 3
ارین    حسن لی 3
علی   پروین 3
آرمین      باقری شیرازی 3
مهدی     الله پناه  18
محمدامین    ملک پور 18
آریا     صحرائیان 18
امیرمحمد    جذابی 18
شایان   لهراسبی 18
امیرمانی    نیکو 18
ابوالفضل       عبداللهی 18
محسن    فریدونپور 18
بهزاد   تام 18
امیرمهدی   داوودی 18
ارشک     ابنوهی 29
رایان     تمدن 29
عرشیا    کشاورز 29
علیرضا      رئوفت 29
محمدهانی     نصیری  29
محمدمهدیار     آرامش 29
علی      کرمی ( اکبر ) 29
مهرشاد     کریمی  29
علی   کرمی 29
محمد مهدی     نامور 29
سامیار    نامداری قرقانی 29
رضا     مهرپویا 29
ارشیا    قائدی 29
بردیا     کرمی 29
شایان     قناعتیان 29
محمد    جوکار  29
بردیا    حداد باخدایی 29
علیرضا    خواجه میرکی 29
آرتین    بیگدلی  29
محمدامین    معصومی  29
امیرمحمد     باقری 29
علیرضا     حدیدی 29
محمدمهدی      حسینی 29
محمدمهدی     ثابت قدم 29
محمدامین   انصاری 29
محمد   رضایی 29
محسن    مردانی 29
علی محمد    ساری خانی 29
نوید    نصیری 57
علی    موثقی فرد 57
ماهان    ظریف صنایعی 57
امیرمحمد    پیروی 57
احمدرضا    رستگار 57
کیان     گودرزی 57
حسین    خسروانیان 57
آریا     خانداداش 57
علی     زارعی 57
پارسا     شهبازی 57
علی     جوینده 57
علی    کاردانی 57
کوروش     دلخوش 57
پرهام     دهقان  57
محمدامین    زارع 57
کامیار       جمشیدی 57
امیرمحمد    کریمی 57
طاها   زارع 57
باربد    پیش آهنگ 57 
ماهان    حسینی 57
شروین     محمدپور 57
سروش     حسینی 57
حمیدرضا     صابری تبار 57
محمدایمان    بیضاوی 57
عرشیا     محمدپور 57
علیرضا    مقدس  57
محمد     محمدی 83
داریوش    سرور 83
پرهام    صفرپورحقیقی 83
محمدامین     منجذب 83
کیارش        خادمی 83
پارسا     فیروزی 83
محمدمهدی     شهدوست 83
محمد    رضایی بکتی 83
محمد     اصلانی 83
یاشار     پارسایی 83
امیرارشیا    کرمی 83
آرمین    باقری 83
محمدپارسا     سلطانی 83
شایان    زارع 83
علی    آشوری 83
امیرمحمد    نگهبان  83
رادمهر    خادمی 83
آریا     دست افکن  83
علی      حسینی 83
مهدی    باقری 83
دانیال     دهقان خلیلی 83
شایان     حدادی نژاد 83
علیرضا   صادقی نیا 83
ایلیا     معتضدیان 83
ابوالفضل   منصورآبادی 107
ابوالفضل    هوشیار 107
مبین     تقوی 107
ایلیا     رجایی نیا  110
محمدکبریا     اسماعیل زاده 110
رضا   میراحمدی  110
ارشیا     شکری کوچک 110
سهند    دهقان  110
نیما     طاووسی 110
متین    ناطق فصیحی 110
علیرضا    دانشور 110
نیما   زارع 118
محمد      جوادی فرد 118
علیرضا    گرامی راد 118
مهدی     بنان ماه  121
مبین     کرمی غ
سجاد    سبحانی غ
مبین    قربانی غ
آرمین   نجیبی غ