رتبه  نام و نام خانوادگی
1 علیرضا  فتحی
1 امیر روشندل
1 عارف فرامرزی
4 آتسز عسکری
4 محمد مختاری
4 غلامرضا خمینه
4 پارسا دارا
4 طاها شکور
4 طاها طالبی
4 مهراد قدرت
11 سام حیدری
11 حامد عباس علیزاده
11 علیرضا صادقی
11 امیرحسین نظری
11 محمد ذاکری
11 جواد افشاری
11 نیما ظهرابی
11 محمد ذاکری
11 جواد افشاری
11 نیما ظهرابی
11 محمد معین عدالت پور
11 محمد رضا افشاری
11 کوروش روشن
11 محمدمهدی خدری
11 امیرعباس کازرونی
11 امیرمحمد حیدری
11 عرفان حسینی
25 پارسا نوری
25 شنتیا خادمی
25 علیرضا فروزش
25 نیما فتحی
25 شایان غضنفری
25 شایان حسینی
25 آرشا پوررزاق
32 محمدعرفان فتوحی
32 سامان شریفی
32 بهنیا محمودی
32 آراد اسماعیل پور
32 رضا کرمی
32 امیرحسین گودرزی
32 سپهر حسام پور
32 رادمهر برزگر
32 امیرهمایون خسروی
32 محمد خرم
32 محمد ریاضی
32 مبین امامی
32 ارشیا رزمی
45 سام رحمانیان
45 کیان باقری
45 محمدمهدی صحرایی
45 امیربارانی
45 علیرضا درودمند
45 آرتین کمال زاده
45 سپهر جعفری
45 آریا کیقبادی
45 امیرعلی کیقبادی
45 امیرعلی نصری
54 علی شیخی
54 مهدی بابائیان
54 آرین حسن پور
54 آرمان برزگرلو
54 آریا شریف زاده
54 امیرسام نوروزی
54 علی تبری
54 پارسا شمسی
54 آرین قلی زاده
54 فرداد مهدی زاده
64 کیان کامران
64 پارسا نادرمش
64 مهدی محمدی
64 کیارش سراج
64 علی زارعی
64 وفا صادقی
64 امیررضا بابایی
64 علی زینلی
64 ارشیا عارفیان
64 ایلیا قنبری
64 امیرعلی تقیه
64 محمدمهدی صالحی
76 امیرحسین صدری
76 کیان عطاران
76 محمدامین سلیمانی
76 سینا حدادی
76 آریا اقبال
76 مانی رنجبر
76 پارسا جعفری
76 محمد قنبری
76 کارن استوار
76 امیرحسین بیژن زاده
86 امیرعلی رفاعیان
86 سامان توللی
86 مهدی نظری
86 علیرضا زارعی
86 نیما نعمت اللهی
86 امیررضا امامی
92 پارسا صدرا
93 ایلیا رضایی
93 محمدامین ابوالحسن بیگی
93 امیرعلی بزمی