رتبه 

نام و نام خانوادگی

1 نیما ظهرابی
1 امیرحسین نظری
1 حامد عباسعلیزاده
1 امیر روشندل
5 علیرضا فتحی
5 سامیار سیمایی فر
5 محمد ریاضی
5 کوروش روشن 
5 ارشیا عارفیان
5 امیرهمایون خسروی
11 پارسا نوری
11 جواد افشاری
11 امیر بارانی
11 عارف فرامرزی
11 سام حیدری
11 محمد ذاکری
11 مهدی محمدی
18 علی زینلی
18 شایان غضنفری
18 پارسا دارا
18 امیرعباس کازرونی
18 غلامرضا خمینه
18 آرمان برزگر
18 طاها شکور
18 علیرضا زارعی
18 فرداد مهدی زاده
18 آریا شریف زاده
18 مهراد قدرت
18 محمدمعین عدالت پور
30 محمدمهدی صحرایی
30 محمدعرفان فتوحی
30 امیرمحمد حیدری
30 امیرمحمد حیدری
30 محمد مختاری
30 ماهان موسی زاده
30 آرین قلی زاده
30 کیارش سراج
30 رادمهر برزگر
30 پارسا شمسی
30 محمدمهدی خدری
40 نیما فتحی
40 محمدرضا افشاری
40 امیرسام نوروزی
40 شایان حسینی
40 ارتین کمال زاده
40 آریا کیقبادی
40 امیرحسین گودرزی
40 ایلیا قنبری
40 علیرضا صادقی
40 علیرضا درودمند
40 ارشیا رزمی
40 بهنیا محمودی
40 اتسز عسکری
40 محمدمعین امامی
40 پارسا صدرا
40 متین خرم
56 طه طالبی
56 امیرحسین صدری
56 سام رحمانیان
56 کیان عطاران
56 آراد اسماعیل پور
56 ایلیا رضایی
56 امیرعلی تقیه
56 مهدی باباعیان
64 کیان باقری
64 نیما نعمت اللهی
64 عرفان حسینی
64 آرشا پوررزاق
64 آریا اقبال
64 آرین حسن پور
64 علی تبری
71 علی شیخی
71 کیان کامران
71 علی صادقی
71 محمد خرم
71 سینا دهداری
71 سامان شریفی
77 علیرضا فروزش
77 امیرعلیبزمی
77 سپهر حسام پور
77 پارسا نادرمنش
81 رضا کرمی
81 امیر امامی
83 امیرحسین بیژن زاده
83 محمدامین سلیمانی
83 علی زارعی
83 پارسا جعفری
87 مهدی نظری
87 سامان توللی
89 محمدامین ابوالحسن بیگی
89 سپهر جعفری
91 مانی رنجبر
92 محمد قنبری
92 امیررضا بابایی
94 کارن استوار
95 امیرعلی رفاعیان
96 امیرعلی نصری