نام و نام خانوادگی  رتبه 
حامد  عباس علیزاده 1
علیرضا  فتحی 1
امیرحسین  نظری 1
غلامرضا  خمینه 1
طه  طالبی 1
مهراد  قدرت 1
جواد  افشاری 1
امیرمحمد  حیدری 1
محمد  ذاکری 1
علیرضا  صادقی منصورخانی 1
محمدمهدی  صحرایی 1
محمد مختاری 1
سپهر جعفری 13
عرفان حسینی 13
کیارش  سراج 13
محمدپارسا  نوری  13
پارسا دارا 13
محمدمهدی صالحی 13
امیر  بارانی 13
محمد  ریاضی 13
آریا  شریف زاده  13
عارف فرامرزی 13
امیرعباس  کازرونی 13
محمدرضا  افشاری 24
محمدمبین امامی 24
امیرهمایون  خسروی 24
امیر  روشندل 24
نیما  ظهرابی 24
علیرضا  فروزش 24
محمدمهدی خدری 24
محمدمعین عدالت پور 24
آتسز  عسکری 24
کیان  کامران 24
امیرسام  نوروزی 24
سینا  دهداری  24
امیرحسین  صدری 24
نیما  فتحی  24
فرداد مهدی زاده 24
آراد  اسماعیل پور 39
پارسا شمسی 39
محمد  ابوالحسن بیگی 39
امیررضا بابایی 39
متین  خرم 39
ارشیا  رزمی 39
مهدی  بابائیان 45
رادمهر  برزگر 45
علی  تبری 45
محمدحسین  حسن پور 45
سام حیدری 45
محمدعرفان فتوحی 45
مهدی  محمدی 45
علی  زارعی 45
علی صادقی 45
بهنیا  محمودی 45
پارسا  نادرمنش 45
ایلیا  رضایی 45
علیرضا  زارعی 45
محمدامین سلیمانی 45
امیرحسین  گودرزی 45
کارن  استوار 60
رضا  کرمی 60
کیان  باقری 60
آرین قلی زاده 60
شایان حسینی 60
سامان شریفی 60
علی  شیخی 60
شایان غضنفری 60
امیرعلی  نصری 60
محمدپارسا جعفری 69
محمد خرم 69
علیرضا  درودمند 69
کوروش روشن  69
امیرحسن بیژن زاده 69
امیرعلی  بیژن زاده 69
امیرعلی  تقیه  69
آرمان  برزگر لوکوهی 75
امیرعلی بزمی 75
آرشا  پوررزاق  75
سپهر  حسام پور 75
آریا  کیقبادی 75
ارشیا عارفیان 80
نیما نعمت اللهی 80
سام رحمانیان 82
آریا  اقبال 82
امیررضا امامی 82
ایلیا قنبری 82
محمد قنبری 86
آرتین  کمال زاده 86
امیرعلی رفاعیان روشن 86
پارسا صدرا 86
مانی رنجبر 86
کیان  عطاران 86
مهدی  نظری 92
سامان  توللی 93
محمدطه شکور غ
شنتیا خادمی غ
علی زینلی غ