رتبه  نام و نام خانوادگی
1 امیرحسین نظری
2 علیرضا فتحی
2 ماهان موسی زاده
4 محمدرضا افشاری
4 جواد افشاری
6 پارسا نوری
6 امیرعباس کازرونی
6 امیرروشندل
6 کوروش روشن
10 مهدی بابائیان
10 محمد معین عدالت پور
10 محمد مختاری
10 عارف فرامرزی
14 سامان شریفی
14 کیان باقری
14 علیرضا زارعی
14 کارن استوار
14 امیربارانی
14 پارسا شمسی
14 غلامرضا خمینه
21 محمد ریاضی
21 سامیار سیمائی فر
21 محمدعرفان فتوحی
21 شایان حسینی
21 علی زینلی
21 آتسز عسکری
21 سام حیدری
28 امیرهمایون خسری
28 امیرحسین بیژن زاده
28 امیرمحمد حیدری
28 طه طالبی
28 محمد مهدی خدری
28 رادمهر برزگر
28 بهنیا محمودی
28 آرین قلی زاده
28 مهدی محمدی
28 طاها شکور
28 عرفان حسینی
28 علیرضا صادقی
28 فرداد مهدی زاده
41 امیرعلی نصری
41 محمدمهدی صحرائی
41 حامد عباسعلیزاده
41 شنتیا خادمی
41 پارسا صدرا
41 مهراد قدرت
41 نیما فتحی
48 ایلیا قنبری
48 متین خرم
48 کیارش سراج
48 علیرضا درودمند
48 ارشیا رزمی
48 شایان غضنفری
48 سپهر حسام پور
48 آریا شریف زاده
56 امیررضا امامی
56 ارشیا عارفیان
56 امیرسام نوروزی
56 محمدمبین امامی
56 پارسا دارا
56 آرین حسن پور
56 امیرحسین گودرزی
63 آرمان برزگرلو
63 آراد اسماعیل پور
63 آریا کیقبادی
66 محمد ذاکری
66 علی صادقی
66 علی تبری
66 آریا اقبال
70 ایلیا رضایی
70 پارسا جعفری
70 سینا دهداری
70 علی شیخی
70 آرشا پوررزاق
70 سام رحمانیان
70 رضا کرمی
77 محمدمهدی صالحی
77 امیرحسین صدری
77 علی زارعی
80 امیرعلی تقیه
80 مانی رنجبر
80 محمدامین سلیمانی
83 کیان کامران
83 کیان عطاران
83 امیرعلی بزمی
83 محمد خرم
87 پارسا نادرمنش
87 محمدامین ابوالحسن بیگی
89 سپهر جعفری
90 امیرعلی رفاعیان
91 محمد قنبری
91 امیررضا بابایی
91 مهدی نظری
94 ارتین کمال زاده
95 سامان توللی
96 نیما نعمت الهی
غ نیما ظهرابی
غ علیرضا فروزش