رتبه نام و نام خانوادگی
1 پارسا نظری
2 آرتا زینل زاده
3 احسان اخلاقی
3 طاها علیزاده
4 سپهر بهره دار
5 سیدعلی حسینی
6 طاها اسماعیل بیگ
7 امیرکیان قائدی
8 بزگمهر امیری
9 علی ستوده
9 آرین میری
10 عرشیا زارع
10 سینا برومند
11 علی هوشیار
12 محمدطاها همتی
13 عرشیا هادیخواه