رتبه نام و نام خانوادگی
1 طاها علیزاده
2 پارسا نظری
3 احسان اخلاقی
4 سپهر بهره دار
5 سید علی صحرائیان
6 آرتا زینل زاده
7 بزرگمهر امیری
8 امیرکیان قائدی
9 آرین میری
9 علی ستوده
10 طاها اسماعیل بیگ
11 عرشیا زارع
12 محمدطاها همتی
13 سینا برومند
14 عرشیا هادی خواه
15 علی هوشیار