با سلام پاسخ نامه نمونه سوالات املا و انشا در قسمت گالری تصاوی قرار دارد لطفا مراجعه شود 

نام نام خانوادگی  رتبه 
حسین  خسروانیان 1
امیرمحمد جذابی 1
پرهام  صفرپور 1
پوریا  فرج زاده 1
امیرمانی  نیکو 1
محمد  اصلانی 6
کیارش  خادمی 6
یاشار  پارسایی 8
علیرضا  حدیدی 8
آرین  حسن لی 8
ابوالفضل  عبداللهی 8
علی  زارعی 8
مهدی  شرافت 8
عرشیا  قطمیری 8
محمدمهدی یار  آرامش 8
محمدایمان   بیضاوی 8
آرتین  بیگدلی 17
محمد  جوکار 17
آریا  رحمتی 17
علی  کاردانی 17
بردیا  کرمی 17
امیررضا  نظیری 17
ایلیا  امیری 17
رادمهر  خادمی 24
نیما  طاووسی 24
محمدمهدی  فیروزی 24
علیرضا  مقدس 24
محمدکبریا  اسماعیل زاده 28
ماهان  حسینی 28
علیرضا  رئوفت 28
محمد  وحیدیان 28
امیرمحمد  پیروی 28
مبین  قربانی 28
امیرمهدی  داودی 35
علی  کرمی (6/1) 35
محمد  نعمت اللهی 35
عرشیا  کشاورز 35
مهدی  باقری 39
محمدمهدی  حسینی 39
بردیا  اماعیلی 39
علی  جوینده 42
ماهان  گرگین پور 42
شایان لهراسبی 42
شایان  لهراسبی 42
کامیاب  نامداری 42
محمدامین  ملک پور 42
سجاد   سبحانی 42
مهرشاد  کریمی 42
علی  پروین حقیقی 49
باربد  پیش آهنگ 49
شروین  محمد پور 49
علی  ایلچی نژاد 49
امیرمحمد  کریمی 49
محمدامین  معصومی 49
فرنام  زارع 49
آرمین  باقری 56
داریوش  سرور 56
علیرضا  موثقی فر 56
امیرارشیا  کرمی 56
محسن  مردانی 56
محمدامین  انصاری 56
سروش  حسینی 62
علیرضا  دانشور 62
محمدمهدی  نامور 62
رضا  مهرپویا 62
رایان تمدن 62
کیان گودرزی 62
بهزاد تام 62
امیر  کیانی 70
مبین  تقوی 70
پرهام  دهقان 70
شایان  قناعتیان 73
محمدامین  منجذب 73
محمدامین  منجذب 73
بردیا حداد باخدایی 73
ارشک ابنوئی 73
سامیار  نامداری 77
محمدهانی  نصیری 77
ابوالفضا  منصورآبادی 77
ایلیا  رجایی نیا 77
احمدرضا  رستگار 77
محمد  رضایی  77
ارشیا  کری کوچک 83
محمدمهدی  ثابت قدم 84
علیرضا  صادقی نیا 85
محمدحسین  فریدون پور 85
مبین  کرمی 85
دانیال  دهقان خلیلی 85
متین  ناطق فصیحی 85
علی  آشوری 90
نیما  زارع 90
علی محمد  ساریخانی 90
رضا  میراحمدی 90
پارسا  شهبازی 90
سهند دهقان 90
مهدی  بنان ماه 90
آرمین  نجیبی 97
محمد  محمدی 97
کوروش 97
ماهان  ظریف  صنایعی 100
حمیدرضا  صابری تبار 100
علی  کرمی (6/4) 100
امیرمحمد  باقری 103
یاشار  حاتمی 103
نوید  نصیری 103
محمد  رضایی بکتی 103
ایلیا  معتضدیان 103
آریا  دست افکن 108
ابوالفضل   هوشیار 108
مهدی اله پناه 108
شایان  زارع 112
محمد مهدی  شه دوست 112
علیرضا  خواجه میرکی 114
علیرضا  گرامی راد 115
امیرمحمد  نگهبانی 116
محمدپارسا  سلطانی 117
کامیار  جمشیدی 117
محمد  جوادی فرد 119
عرشیا  محمد پور 119
علی  حسینی 121
محمدامین  زارع غ
آریا  صحرائیان غ
ارشیا  قائدی غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
مبین  قربانی 1
محمدمهدیار  آرامش 2
امیرمانی   نیکو 2
بهزاد  تام 2
ماهان  گرگین پور 2
محمدمهدی  فیروزی 2
شهریار  وحیدیان 2
آریا  رحمتی 2
علی   زارعی 2
پوریا  فرج زاده 2
آرتین  بیگدلی 2
ابوالفضل   عبداللهی 2
محمدهانی  نصیری 2
آرین  حسن لی 2
رایان  تمدن 15
محمدحسین  فریدون پور 15
امیررضا  دانشور 15
ایلیا  امیری 15
امیررضا  نظیری 15
کیارش  خادمی 15
عرشیا  قائدی 15
راوشش یاقار 15
مهدی  شرافت 15
سید مبین تقدی 15
امیرمحمد پیروی 15
محمدایمان  بیضاوی 15
مهدی  اله پناه 15
ارشیا  قطمیری 15
یاشار  پارسایی 15
ماهان ظریف صایعی 15
شایان  لهراسبی 15
سجاد سبحانی 15
مهدی  باقری 35
امیرمحمد داودی 35
علی کرمی(اکبر) 35
علی  پروین حقیقی 35
علیرضا  حدیدی 35
علی محمد  ساریخانی 35
محمد کبریا  اسماعیل زاده 35
ایلیا معتضدیان 35
محمد امین  منجذب 35
داریوش  سرور 35
شایان  قناعتیان 35
شایان حدادای 35
ارشک ابنوئی 35
محمد  رضایی 35
ایلیا  رجائی نیا 35
محمدمهدی  نام اور 35
علی  ایلچی نژاد 35
محمد امین   معصومی 35
محمد  جوکار 35
امیرمحمد  کریمی 35
آریا  خانداداش 55
محمدامین  ملک پور 55
ارشیا  کشاورز 55
شروین  محمد پور 55
امیر   کیانی 55
کیان  گودرزی 55
فرنام  زارع 55
علی  کرمی 55
عرشیا محمد پور 55
محسن مردانی 55
امیرعرشیا  کرمی 55
ابو الفضل  هوشیار 55
مبین  کرمی 55
بردیا  حدادی نژاد 55
ابوالفضل  منصورآبادی 55
متین  ناطق فصیحی 55
محمدمهدی  حسینی 71
رضا  مهرپویا 71
کوروش  دلخوش 71
سهند  دهقان 71
محمد پارسا  سلطانی 71
محمد نعمت اللهی 71
نوید  نصیری 71
محمد  رضایی بکتی 71
علیرضا  موثقی فر 71
رضا  میراحمدی 71
پارسا  فروزی 71
علیرضا  گرامی راد 71
علی  آشوری 71
ماهان  حسینی 71
حمیدرضا  صابری تبار 71
پارسا  شهبازی 71
محمد مهدی ثابت قدم 71
یاشار حاتمی 71
شایان  زارعی 71
طاها  زارعی 71
علی جوینده 91
احمدرضا  رستگار 91
سروش  حسینی 91
علیرضا  صاقی نیا 91
مهرشاد  کریمی 91
پرهام   دهقان 91
علیرضا  مقدس 98
عرشیا  شکری 98
محمدمهدی  شهدوست 98
نیما  زارع 98
کامیاب  نامداری 98
آرمین  نجیبی 98
امیرمحمد  نگهبانی 98
باربد  پیش آهنگ 98
محمد  جوادی فر 98
خواجه میرکی 98
نیما  طاووسی 108
سامیار  نامداری 108
اریا  دست افکن 108
دانیال  دهقان 108
کامیاب  جمشیدی 108
امیرمحمد  باقری 113
علی   حسینی 113
آرمین  باقری  شیرازی 115
رادمهر   خادمی 115

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
آرین  حن لی  1
آرتین  بیگدلی 1
محمدایمان  بیضاوی  3
حسین  خسروانیان  3
ابوالفضل  عبداللهی 5
پوریا فرج زاده 5
علی  کاردانی 5
محمدمهدیار  آرامش 8
محمد  رضایی 8
محمدمهدی فیروزی 8
علیرضا  مقدس 8
مبین  قربانی 8
سید محمد  اصلانی 8
یاشار  پارسایی 8
نیما  طاووسی 8
علی  زارعی 16
عرشیا قطمیری 16
بردیا  کرمی 16
محمدهانی  نصیری 16
علی  پروین  حقیقی 16
کامیاب  نامداری 16
کیارش  خادمی 22
رضا  میراحمدی 22
ماهان  گرگین پور 22
امیررضا  نظیری 22
امیر  کیانی 22
کیان  گودرزی 22
مهدی  شرافت  28
ایلیا  امیری 29
امیرمحمد  پیروی  29
رایان تمدن 29
احمدرضا  رستگار 29
طه  زارعی 29
امیرمحمد  جذابی 29
بهزاد  تام 29
باربد  پیش آهنگ 38
علیرضا  حدیدی 38
امیرمهدی داودی 38
شروین  محمدپور 38
آریا  صحرائیان 38
رضا  مهرپویا 38
ماهان  حسینی 44
آرمین  باقری 45
مهرشاد  کریمی 45
ایلیا  معتضدیان 45
محمد  جوکار 45
امیرمانی  نیکو 49
محمد  وحیدیان 49
محمدمهدی  حسینی 49
امیرارشیا  کرمی 49
محمدامین  معصومی 49
ابوالفضل  منصورابادی 49
سجاد  سبحانی 55
علی  کرمی 55
علیرضا  موثقی فر 55
سهند  دهقان 55
کوروش  دلخوش 55
ارشیا  شکری کوچک 60
ابوالفضل  هوشیار 60
پرهام  صفرپور 60
شایان  لهراسبی 60
محمدکبریا  اسماعیل زاده 60
علیرضا  رئوفت 60
سروش  حسینی 66
علی  ایلچی نژاد 66
ایلیا  رجایی نیا 66
مهدی  باقری 69
داریوش  سرور 69
مبین  تقوی 69
محمدامین  انصاری اصل 69
علی  کرمی(6/4) 73
آریا  رحمتی 74
عرشیا  کشاورز 74
ارشیا  قائدی 74
علی  جوینده 74
آرمین  نجیبی 74
علیرضا  دانشور 79
علی محمد  ساریخانی 79
متین  ناطق فصیحی 79
پرهام  دهقان 79
محمد   رضایی بکتی 79
محسن  مردانی 79
دانیال  دهقان   خلیلی 85
یاشار  حاتمی 86
بردیا   حداد باخدایی 86
حمیدرضا  صابری تبار 88
رادمهر  خادمی 88
ارشک  ابنوئی 90
مهدی اله پناه 90
کامیار  جمشیدی 90
محمدامین  منجذب 90
علی  آشوری 90
شایان  زارع 95
شایان  قناعتیان 95
شایان  حدادی نژاد 95
علیرضا  صادقی نیا 98
محمدحسین  فریدون پور 98
عرشیا  محمدپور  98
محمد  محمدی 101
پارسا  فیروزی 102
محمد  جوادی فر 102
علیرضا  خواجه میرکی 102
امیرمحمد  نگهبانی 105
ماهان  ظریف صنایعی 105
مهدی  بنان ماه 107
محمدپارسا  سلطانی 107
نوید  نصیری 107
مبین  کرمی 107
نیما  زارع 111
علیرضا  گرامی راد 112
پارسا  شهبازی 112
محمدمهدی  ثابت قدم 112
امیرمحمد  باقری 115
آریا  دست افکن 115
محمدمهدی  شه دوست 117
سامیار  نامداری 117
علی  حسینی 119
فرنام  زارع غ
محمدمهدی  نامور غ
محمدامین  زارع غ
محمدامین  ملک پور غ
محمد  نعمت اللهی غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
سید محمد  اصلانی 1
آرتین  بیگدلی 1
محمدایمان  بیضاوی 1
علی  کاردانی 1
ایلیا  امیری 5
یاشار  پارسایی 5
ابوالفضل  عبداللهی 5
علی   زارعی 5
پرهام  صفرپور 5
پوریا   فرج زاده 5
عرشیا  قطمیری 5
بردیا  کرمی 5
محمدامین  ملک پور 5
محمد  وحیدیان 5
امیرمحمد پیروی 5
طه   زارعی 5
محمدمهدیار   آرامش 5
محمد  رضایی 5
محمدمهدی   فیروزی 5
علی  جوینده 20
علیرضا   حدیدی 20
آرین   حسن لی 20
محمدمهدی  حسینی 20
کیارش  خادمی 20
حسین  خسروانیان 20
نیما  طاووسی  20
محمدهانیذ   نصیری 20
امیرمحمد  جذابی 20
مهدی  شرافت 20
آریا  صحرائیان 20
ماهان   گرگین پور 20
علیرضا  موثقی فر 20
امیررضا  نظیری 20
محمد  نعمت اللهی 20
باربد  پیش آهنگ 35
علیرضا  رئوفت 35
علی   کرمی (6/1) 35
بردیا  اسماعیلی 35
مهدی  بنان ماه 35
علی  ایلچی نژاد 35
سید مبین  تقوی 35
بردیا  حداد باخدایی 35
آریا  رحمتی 35
محمدمهدی  نامور 35
ارشک  ابنوئی 35
بهزاد  تام 35
محسن  مردانی 35
ماهان  حسینی 48
پارسا  فیروزی 48
سروش  حسینی 48
رضا  میراحمدی 48
کیان  گودرزی 48
علیرضا  مقدس 48
علیرضا  مقدس 48
کامیاب  نامداری 48
امیرمانی   نیکو 48
رایان  تمدن 48
محمد  جوکار 48
سجاد  سبحانی 48
مبین   قربانی 48
ابوالفضل  منصور آبادی 48
مهدی  اله پناه 48
محمدامین  زارع 48
متین  ناطق فصیحی 48
آرمین  نجیبی 65
ارشیا  قائدی 65
مهدی  باقری 65
شروین  محمد پور 65
شایان  لهراسبی 65
ایلیا  رجائی نیا 65
رضا  مهرپویا 65
امیر  کیانی 65
محمدکبریا اسماعیل زاده 73
امیرمهدی  داودی 73
آرمین  باقری 73
پرهام  دهقان 73
امیرمحمد  کریمی 73
عرشیا  کشاورز 73
محمدامین  معصومی 73
حمیدرضا  صابری تبار 73
علیرضا  صادقی نیا 73
علی  کرمی ( 6/4) 73
علی  آشوری 84
علی  پروین حقیقی 84
دانیال  دهقان خلیلی 84
علی محمد  ساریخانی 84
سامیار  نامداری 84
پارسا  شهبازی 84
شایان  قناعتیان 84
نوید  نصیری 84
کوروش  دلخوش 84
احمدرضا  رستگار 84
ارشیا  شکری کوچک 84
امیرارشیا  کرمی 84
ابوالفضل  هوشیار 84
مهرشاد  کریمی 84
یاشار  حاتمی 97
داریوش  سرور 97
ماهان  ظریف صنایعی 97
محمدمهدی   ثابت قدم 97
علی  حسینی 97
شایان  حدادی نژاد 102
محمدحسین  فریدونپور 102
محمد  جوادی فرد 102
محمدامین   منجذب 102
امیرمحمد  باقری 102
علیرضا  دانشور 102
علیرضا  گرامی راد 102
آریا  دست افکن 109
شایان  زارع 109
نیما  زارع 109
سهند  دهقان 109
محمد پارسا سلطانی 109
کامیار  جمشیدی 109
علیرضا   خواجه میرکی 109
محمد   رضایی بکتی 109
مبین  کرمی 109
عرشیا  محمدپور  109
ایلیا  معتضدیان 109
محمد  محمدی 120
امیرمحمد   نگهبانی 120
محمدمهدی  شهدوست   122
رادمهر  خادمی 123
محمدامین   زارع غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
ابوالفضل   عبداللهی 1
امیرمحمد   جذابی 1
رضا  میراحمدی 1
علیرضا  حدیدی 4
حسین  خسروانیان 5
پوریا  فرج زاده 5
پوریا  فرج زاده 5
ارشیا  قائدی 5
عرشیا  قطمیری 5
علیرضا  موثقی فر 5
محمد   رضایی 5
محمدمهدی  فیروزی 5
ایلیا  امیری 12
مهدی   باقری 13
علیرضا  رئوفت 13
محمدهانی   نصیری 13
علی   زارعی 13
مهدی  شرافت 13
محمدامین  ملک پور 13
امیررضا  نظیری 13
آرتین  بیگدلی 13
محمدامین  معصومی 13
فرنام  زارع 13
محمدمهدیار   آرامش 23
ماهان  گرگین پور 23
آرین   حسن لی 23
نیما  طاووسی 23
امیرمحمد  پیروی 23
آریا  رحمتی 23
مبین  قربانی 23
علی  کاردانی 23
محمدایمان  بیضاوی 23
ایلیا  معتضدیان 23
یاشار  پارسایی 33
ماهان حسینی 33
محمد  اصلانی 33
بهزاد  تام 33
ابوالفضل  منصورآبادی 33
محمدکبریا   اسماعیل زاده 38
کیارش  خادمی 38
پارسا  فیروزی 38
علی  کرمی (6/1) 38
متین  ناطق فصیحی 38
بردیا  اسماعیلی سیگارودی 38
آریا  صحرائیان 38
محمد  نعمت اللهی 38
علی  کرمی(6/4) 38
محمدمهدی  حسینی 47
امیرمهدی  داوودی 47
آریا  دست افکن 47
آرمین  باقری  47
بردیا  کرمی 47
شایان  لهراسبی 47
محمد  وحیدیان 47
بردیا  حدادباخدایی 47
طه  زارعی 47
ارشیا شکری کوچک 47
محمدمهدی  نامور 47
ارشک  ابنوئی 47
مهدی  اله پناه 47
علی  آشوری 60
سروش  حسینی 60
آرمین  نجیبی 60
ماهان  ظریف صنایعی 60
امیرمانی   نیکو 60
رایان  تمدن 60
سجاد  سبحانی 60
علیرضا  صادقی نیا 60
علیرضا  مقدس 60
شروین  محمدپور 60
علی  پروین حقیقی 60
علی  جوینده 71
پرهام  صفرپور 71
مبین  تقوی 71
ایلیا  رجائی نیا 71
احمدرضا  رستگار 71
محمدامین  انصاری  اصل 71
کیان  گودرزی 71
باربد  پیش آهنگ 78
سامیار  نامداری 78
نیما  زارع 78
شایان  قناعتیان 78
علی  ایلچی نژاد 78
پرهام  دهقان 78
حمیدرضا  صابری تبار 78
دانیال  دهقان خلیلی 85
شایان  زارع 85
علی محمد  ساریخانی 85
امیرمحمد  نگهبانی 85
محمدپارسا  سلطانی 85
کامیاب  نامداری 85
نوید  نصیری 85
کامیار  جمشیدی 85
کوروش  دلخوش 85
محمد  محمدی 94
امیرارشیا  کرمی 94
عرشیا  کشاورز 94
محمدمهدی  ثابت قدم 94
محسن   مردانی 98
مهرشاد  کریمی 98
شایان  حدادی  نژاد 98
رضا  مهرپویا 98
علیرضا  دانشور 98
محمد  رضایی بکتی 103
عرشیا  محمدپور 104
محمد  چوکار 104
امیرمحمد  کریمی 104
ابوالفضل   هوشیار 104
مهدی  بنان ماه 104
داریوش  سرور 104
امیرمحمد  باقری 104
علیرضا  گرامی راد 104
محمدامین  منجذب 112
محمدحسین فریدون پور 112
امیر  کیانی 112
علی   حسینی 115
سهند  دهقان 115
محمدمهدی  شهدوست 117
علیرضا  خواجه میرکی 117
مبین  کرمی 119
یاشار  حاتمی 119
رادمهر  خادمی 121
محمد  جوادی فر 122
محمدامین  زارع غ
پارسا  شهبازی غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
ابوالفضل   عبداللهی 1
امیرمحمد   جذابی 1
رضا  میراحمدی 1
علیرضا  حدیدی 4
حسین  خسروانیان 5
پوریا  فرج زاده 5
پوریا  فرج زاده 5
ارشیا  قائدی 5
عرشیا  قطمیری 5
علیرضا  موثقی فر 5
محمد   رضایی 5
محمدمهدی  فیروزی 5
ایلیا  امیری 12
مهدی   باقری 13
علیرضا  رئوفت 13
محمدهانی   نصیری 13
علی   زارعی 13
مهدی  شرافت 13
محمدامین  ملک پور 13
امیررضا  نظیری 13
آرتین  بیگدلی 13
محمدامین  معصومی 13
فرنام  زارع 13
محمدمهدیار   آرامش 23
ماهان  گرگین پور 23
آرین   حسن لی 23
نیما  طاووسی 23
امیرمحمد  پیروی 23
آریا  رحمتی 23
مبین  قربانی 23
علی  کاردانی 23
محمدایمان  بیضاوی 23
ایلیا  معتضدیان 23
یاشار  پارسایی 33
ماهان حسینی 33
محمد  اصلانی 33
بهزاد  تام 33
ابوالفضل  منصورآبادی 33
محمدکبریا   اسماعیل زاده 38
کیارش  خادمی 38
پارسا  فیروزی 38
علی  کرمی (6/1) 38
متین  ناطق فصیحی 38
بردیا  اسماعیلی سیگارودی 38
آریا  صحرائیان 38
محمد  نعمت اللهی 38
علی  کرمی(6/4) 38
محمدمهدی  حسینی 47
امیرمهدی  داوودی 47
آریا  دست افکن 47
آرمین  باقری  47
بردیا  کرمی 47
شایان  لهراسبی 47
محمد  وحیدیان 47
بردیا  حدادباخدایی 47
طه  زارعی 47
ارشیا شکری کوچک 47
محمدمهدی  نامور 47
ارشک  ابنوئی 47
مهدی  اله پناه 47
علی  آشوری 60
سروش  حسینی 60
آرمین  نجیبی 60
ماهان  ظریف صنایعی 60
امیرمانی   نیکو 60
رایان  تمدن 60
سجاد  سبحانی 60
علیرضا  صادقی نیا 60
علیرضا  مقدس 60
شروین  محمدپور 60
علی  پروین حقیقی 60
علی  جوینده 71
پرهام  صفرپور 71
مبین  تقوی 71
ایلیا  رجائی نیا 71
احمدرضا  رستگار 71
محمدامین  انصاری  اصل 71
کیان  گودرزی 71
باربد  پیش آهنگ 78
سامیار  نامداری 78
نیما  زارع 78
شایان  قناعتیان 78
علی  ایلچی نژاد 78
پرهام  دهقان 78
حمیدرضا  صابری تبار 78
دانیال  دهقان خلیلی 85
شایان  زارع 85
علی محمد  ساریخانی 85
امیرمحمد  نگهبانی 85
محمدپارسا  سلطانی 85
کامیاب  نامداری 85
نوید  نصیری 85
کامیار  جمشیدی 85
کوروش  دلخوش 85
محمد  محمدی 94
امیرارشیا  کرمی 94
عرشیا  کشاورز 94
محمدمهدی  ثابت قدم 94
محسن   مردانی 98
مهرشاد  کریمی 98
شایان  حدادی  نژاد 98
رضا  مهرپویا 98
علیرضا  دانشور 98
محمد  رضایی بکتی 103
عرشیا  محمدپور 104
محمد  چوکار 104
امیرمحمد  کریمی 104
ابوالفضل   هوشیار 104
مهدی  بنان ماه 104
داریوش  سرور 104
امیرمحمد  باقری 104
علیرضا  گرامی راد 104
محمدامین  منجذب 112
محمدحسین فریدون پور 112
امیر  کیانی 112
علی   حسینی 115
سهند  دهقان 115
محمدمهدی  شهدوست 117
علیرضا  خواجه میرکی 117
مبین  کرمی 119
یاشار  حاتمی 119
رادمهر  خادمی 121
محمد  جوادی فر 122
محمدامین  زارع غ
پارسا  شهبازی غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
محمدایمان   بیضاوی 1
کیان  گودرزی 1
امیرمحمد  جذابی 1
پرهام  صفرپور 1
ماهان  گرگین پور 1
داریوش  سرور 1
یاشار   پارسایی 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
علی  کاردانی 1
محمد جوکار 10
پارسا   فیروزی 10
علی رضا  حدیدی 10
حسین  خسروانیان 10
آرین  حسن لی 10
محمد  رضایی 10
راوش   یاقار 10
فرنام  زارع 10
محمدمهدی   فیروزی 10
بردیا   کرمی 10
امیررضا  نظیری 10
مهدی   شرافت 10
پوریا   فرج زاده 10
عرشیا   قطمیری 10
محمد امین  منجذب 10
ابوالفضل  منصور آبادی 10
مبین  قربانی 10
علیرضا  دانشور 10
کیارش  خادمی 28
امیرمهدی   داودی 28
رادمهر  خادمی 28
علی  کرمی(اکبر) 28
ایلیا  معتضدیان 28
بهزاد  تام 28
علیرضا  صادقی نیا 28
محمدمهدیار   آرامش 28
علی   پروین  حقیقی 28
مهرشاد  کریمی 28
علی  زارعی 28
کامیاب  نامداری 28
ارشیا  قائدی 28
امیرمحمد  پیروی 28
پرهام   دهقان  28
آریا  رحمتی 28
طاها   زارعی 28
علی  جوینده 28
محمدکبریا   اسماعیل زاده 28
علی  ایلچی نژاد 28
امیرارشیا  کرمی 28
محمدامین  معصومی 28
محمدپارسا  سلطانی 50
عرشیا   محمدپور 50
علیرضا  رئوفت 50
ایلیا  امیری 50
ماهان  حسینی 50
دانیال   دهقان  خلیلی 50
محمدهانی   نصیری 50
محمد   اصلانی 50
آرمین   باقری  شیرازی 50
محمد امین  انصاری اصل 50
سهند   دهقان 50
شایان   لهراسبی  50
نوید  نصیری 50
علیرضا  موثقی فر 50
محمد  رضایی بکتی 50
آرتین  بیگدلی 50
رایان  تمدن 50
ایلیا  رجایی 50
مبین  تقوی 50
رضا  مهرپویا 50
کوروش  دلخوش 50
محمدمهدی   حسینی 50
شهریار  وحیدیان 72
آرمین  نجیبی 72
شایان    زارع 72
علیرضا   گرامی راد 72
آریا   خانداداش   72
ارشک    انبوئی 72
محسن   مردانی 72
امیرمانی   نیکو 72
محمدمهدی   نامور 72
علیرضا   خواجه میرکی 72
سجاد  سبحانی 72
علی  آشوری  83
سامیار   نامداری 83
علیرضا   مقدس 83
متین  ناطق فصیحی 83
علی محمد  ساریخانی 83
شایان  حدادی نژاد 83
پارسا   شهبازی 83
محمد  نعمت اللهی 83
ماهان  ظریف صنایعی 83
عرشیا  کشاورز 83
شروین  محمد پور 83
باربد  پیش آهنگ 83
احمدرضا رستگار 83
محمدحسین  فریدون پور 96
علی  حسینی 96
آریا  صحرائیان 96
شایان  قناعتیان 96
مبین  کرمی 96
ابوالفضل  هوشیار 96
ارشیا  شکری کوچک 96
علی  کرمی(حمید) 96
آریا  دست افکن 96
محمدامین  ملک پور 96
یاشار  حاتمی 96
امیرمحمد کریمی 96
رضا  میراحمدی 96
محمد  محمدی   109
امیر  کیانی 109
آرین بنان ماه 109
سروش  حسینی 109
کامیار  جمشیدی 109
امیرمحمد  نگهبانی 114
نیما  طاووسی 114
حمیدرضا  صابری تبار 114
بردیا  حدادباخدایی 114
محدی  باقری 114
محمدمهدی   شهدوست 119
محمد  جوادی فرد 119
محمدمهدی  ثابت قدم 119
امیرمحمد  باقری 119
مهدی الله پناه غ
بردیا  اسماعیلی سیگارودی غ
محمدامین   زارع غ
نیما  زارع غ

 

نام نام خانوادگی  رتبه
کیارش   خادمی 1
ایلیا  امیری 2
آریا  رحمتی 2
آرین  حسن لی 2
حسین  خسروانیان 2
ابوالفضل  عبدالهی 6
علی  زارعی 6
آرتین  بیگدلی 6
امیرمانی  نیکو 6
علی  ایلچی نژاد 6
شایان  لهراسبی 6
سجاد  سبحانی 6
پوریا  فرج زاده 6
عرشیا  قطمیری 6
مهدی   شرافت 6
یاشار  پارسایی 6
آریا  صحرائیان 17
ارشک  ابنوئی 17
محمدایمان  بیضاوی 17
فرنام  زارع 17
محمدمهدی  فیروزی 17
محمدهانی  نصیری 17
ارشیا  قائدی 17
امیرمحمد  پیروی 17
امیرارشیا  کرمی 25
عرشیا  کشاورز 25
علی  کاردانی 25
محمدامین  منجذب 25
ماهان  گرگین پور 25
بردیا  کرمی 25
علی کرمی(اکبر) 25
محمد  رضایی 25
امیررضا  نظیری 25
محمد  نعمت اللهی 25
مبین  قربانی 35
طاها  زارعی 35
راوش  یاقار 35
علیرضا   رئوفت 35
امیرمحمد  جذابی 35
امیرمهدی  داودی 35
علی  کرمی 41
علیرضا  حدیدی 41
رایان  تمدن 41
مهرشاد  کریمی 41
محمدمهدیار  آرامش 41
محمدمهدی  نامور 41
مهدی  باقری 41
محسن  مردانی 41
کامیاب   نامداری 41
پرهام  صفرپور 41
محمد   جوکار  51
محمدحسین  فریدون  51
داریوش   سرور 51
ایلیا   رجائی نیا 51
محمدمهدی    حسینی 51
بردیا  اسماعیلی 51
امیر  کیانی 51
امیر  کیانی 51
پارسا  فیروزی 58
محمدامین  انصاری 58
مهدی  الله پناه 58
مبین  تقوی 58
بهزاد   تام 58
سامیار   نامداری 58
محمد  اصلانی 58
علی  پروین  حقیقی 58
محمدپارسا   سلطانی 58
شایان   حدادی نژاد 58
بردیا   حداد 58
علی محمد    ساریخانی 58
کیان  گودرزی 70
ایلیا   معتضدیان 70
محمدامین  ملک پور 70
علیرضا    موثقی فر 70
رضا  مهرپویا 70
علی  آشوری 70
شهریار  وحیدیان 76
آریا  خانداداش 76
علیرضا  مقدس 76
کوروش  دلخوش 76
ابوالفضل  منصورآبادی 76
سروش  حسینی 76
علی  جوینده 76
علیرضا   دانشور 83
احمدرضا  رستگار 83
ماهان  حسینی 83
ماهان  ظریف  صنایعی 83
علیرضا  صادقی 83
ثابت قدم 88
محمدامین  معصومی 88
نظیری 88
متین   ناطق فصیحی 88
عرشیا  محمدپور 88
امیرمحمد  کریمی 88
حمیدرضا  صابری تبار 94
باربد  پیش آهنگ 94
شایان  زارع 94
سهند  دهقان 94
آریا  دست افکن 94
شروین  محمدپور 94
دانیال  دهقان خلیلی 94
محمد   رضایی بکتی 94
محمد  محمدی 94
امیرمحمد  نگهبانی 94
ابوالفضل  هوشیار 94
مبین  کرمی 94
رضا   میراحمدی 94
پارسا  شهبازی 107
آرمین  نجیبی 107
یاشار  حاتمی 107
محمدکبریا  اسماعیل زاده 107
نیما  طاووسی 111
آرمین  باقری  شیرازی 111
شایان  قناعتیان 111
آرین  بنان ماه 114
ارشیا  شکری کوچک 114
نیما  زارع 116
رادمهر  خادمی 116
علیرضا  خواجه میرکی 116
کامیار  جمشیدی 116
محمد  جوادی فر 120
علی  حسینی 120
امیرمحمد  باقری 120
پرهام  دهقان  123
شهدوست 123
علیرضا  گرامی راد 123
محمدامین  زارع غ

 

نام ونام خانوادگی  رتبه
امیرمهدی   داودی 1
مهرشاد  کریمی 1
محسن  مردانی 1
سجاد   سبحانی 1
محمد   نعمت الهی 1
پارسا  فیروزی 6
دانیال   دهقان خلیلی 6
محمدمهدی  فیروزی 6
محمد  جوکار 6
عرشیا  کشاورز 6
محمدامین   انصاری 6
محمدمهدیار   آرامش 6
شایان  حدادی نژاد 6
محمد  رضایی 6
علی  کرمی 6
بردیا   حدادباخدایی 6
محمدامین  ملک پور 6
امیررضا  نظیری 6
امیرمانی  نیکو 6
علیرضا  مقدس 20
محمدپارسا  سلطانی 20
نوید  نصیری 20
عرشیا  قطمیری 20
ماهان  ظریف صنایعی 20
یاشار  حاتمی 20
امیرمحمد  جذابی 20
پرهام   صفرپور 20
ماهان  گرگین پور 20
محمد  اصلانی 20
ابوالفضل  عبداللهی 20
محمدکبریا  اسمعیل زاده 20
علی رضا  حدیدی 20
علیرضا   دانشور 20
آرین  حسن لی 20
محمد  محمدی 20
رایان  تمدن 20
احمدرضا  رستگار 20
امیرمحمد  پیروی 20
محمدمهدی  نامور 20
آریا  رحمتی 20
محمد   رضایی بکتی 20
ابوالفضل  منصور آبادی 20
علیرضا  خواجه میرکی 20
راوش   یاقار 20
مهدی  الله پناه 20
ارشیا  شکری  20
فرنام  زارع 20
علی  حسینی 20
محمدایمان  بیضاوی 20
آریا  خانداداش 20
کیان  گودرزی 20
بردیا اسماعیلی سیگارودی 52
علی  ایلچی نژاد 52
ارشک  ابنوئی 52
ایلیا  معتضدیان 52
مبین  قربانی 52
عرشیا  محمدپور 52
محمدحسین  فریدون پور 52
داریوش  سرور 52
رضا  مهرپویا 52
ابوالفضل  هوشیار 52
کوروش  دلخوش 52
علی محمد  ساریخانی 52
مهدی  باقری 52
متین  ناطق فصیحی 52
شایان  زارع 52
ماهان  حسینی 52
محمدمهدی  شهدوست 52
یاشار  پارسایی 52
محمدهانی  نصیری 52
آریا  دست افکن 52
امیرمحمد   نگهبانی 52
شروین  محمدپور 52
امیرمحمد   کریمی 52
محمدامین  معصومی 52
محمدامین  منجذب 52
آرتین  بیگدلی 52
شهریار  وحیدیان 52
بردیا  کرمی 52
کامیاب  نامداری 52
پرسا  شهبازی 52
مهدی شرافت 82
علیرضا   صادقی نیا 82
کیارش  خادمی 82
علی  پروین  حقیقی 82
علیرضا   رئوفت 82
علی  اشوری 82
حسین  خسروانیان 82
باربد  پیش آهنگ 82
علی  زارعی 82
محمدمهدی  ثابت قدم 82
علی کاردانی 82
امیرارشیا   کرمی 82
سهند دهقان 82
شایان  لهراسبی 82
ارمین  باقری شیرازی 82
طاها   زارعی 82
آریا  صحرائیان 98
بهزاد  تام 98
امیر  کیانی 98
حمیدرضا  صابری تبار 98
پرهام  دهقان 98
ایلیا  رجائی نیا 98
آرین  بنان ماه 98
محمدمهدی  حسینی 98
رادمهر  خادمی 98
ایلیا  امیری 98
نیما  زارع 98
نیما  طاووسی 98
رضا  میراحمدی 98
سروش   حسینی 98
علی  کرمی(اکبر) 98
امیرمحمد   باقری 98
آرمین   نجیبی 98
ارشیا  قائدی 98
پوریا   فرج زاده 98
علیرضا  موثقی فر 98
شایان   قناعتیان 98
کامیار  جمشیدی 98
سامیار  نامداری 120
مبین   کرمی 120
محمد جوادی فرد 120
علی  جوینده 120
علیرضا  گرامی راد 120
مبین  تقوی غ
محمدامین  زارع غ

 

نام نام خانوادگی  رتبه
عرشیا   فطمیری 1
محمد   رضایی 1
علی  زارعی 1
رضا  مهرپویا 1
محمدمهدی  نامور 1
کیارش   خادمی 1
محمدایمان  بیضاوی 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
محمد  نعمت الهی 1
پوریا   فرج زاده 10
محمدهانی  نصیری 10
یاشار  پارسایی 10
فرنام  زارع 10
محمد   اصلانی  10
کیان    گودرزی 15
محمدامین  انصاری  15
علیرضا  رئوفت 15
آرین    حسن لی 15
امیرمحمد   پیروی 15
پرهام  صفرپور 15
ماهان  گرگین پور 15
ارشیا  شکری 15
امیرمحمد  جذابی 15
مبین   تقوی 15
محمدمهدی   حسینی 15
ایلیا  امیری 26
محمدمهدیار  آرامش 26
امیرمهدی  داودی 26
امیرارشیا کرمی 29
مبین  قربانی 29
راوش   یاقار 29
محمدامین   معصومی 29
رایان  تمدن 29
علیرضا  مقدس 34
داریوش  سرور 34
علیرضا  حدیدی 34
علیرضا  صادقی نیا 34
امیرمانی  نیکو 34
پارسا  فیروزی 34
آرتین  بیگدلی 34
علی   جوینده 34
علیرضا  دانشور 34
مهدی  باقری 43
محمدامین  منجذب 43
بردیا  اسماعیلی 43
پرهام  دهقان 43
ایلیا  معتضدیان 43
شهریار  وحیدیان 43
علی  پروین حقیقی 43
ماهان  حسینی 50
مهدی  الله پناه 50
علی  اشوری 50
محسن  مردانی 50
شروین  محمد پور 50
نوید  نصیری 50
احمدرضا  رستگار 50
شایان  زارع 57
متین  ناطق فصیحی 57
اریا  رحمتی 57
کوروش  دلخوش 57
علی  کرمی 57
کامیاب  نامداری 57
محمد  رضایی بکتی 57
مبین  کرمی 57
ابوالفضل  منصورآبادی 57
سروش  حسینی 57
مهرشاد کریمی 57
محمد  جوکار 68
عرشیا  محمدپور 68
بردیا  حدادباخدای 68
محمد  جوادی فر 68
ایلیا  رجائی نیا 68
محمدپارسا  سلطانی 68
بردیا  کرمی 68
آریا  خانداداش 68
محمدمهدی  فیروزی 76
امیررضا  نظیری 76
محمدکبریا    اسماعیل زاده 76
علی محمد  ساریخانی 76
طاها  زارعی 76
ماهان  ظریف صنایعی 76
علیرضا  موثقی فر 76
آریا  صحرائیان 86
امیر  کیانی 83
مهدی  شرافت 83
ارشیا  قائدی 83
حمیدرضا  صابری تبار 83
محمد  محمدی  83
علی  کاردانی 83
ابوالفضل  هوشیار 83
بهزاد  تام 91
دانیال  دهقان 91
علیرضا  گرامی  راد 91
رضا  میراحمدی 91
شایان   لهراسبی 96
علی  کرمی(حمید) 96
باربد  پیش آهنگ 96
آرین  بنان ماه 99
محمدحسین   فریدونپور 99
شایان  قناعتیان  99
یاشار  حاتمی 99
علی  ایلچی نژاد 99
علی   حسینی 104
آریا  دست افکن 104
نیما  زارع  104
سامیار  نامدار  107
ارشک  ابنوئی 108
ارمین  نجیبی 108
علیرضا  خواجه میرکی 108
امیرمحمد  نگهبانی 108
نیما  طاووسی 108
رادمهر  خادمی 10
کامیار  جمشیدی 9
امیرمحمد  باقری 8

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
علی   زارعی 1
محمد  رضایی 2
فرنام  زارع 2
حسین  خسروانیان 2
ایلیا  امیری 2
یاشار   پارسایی 6
شهریار  وحیدیان 6
ماهان  گرگین پور 6
پرهام  صفرپور 6
آریا  رحمتی 6
ابوالفضل   عبدالهی 6
محمد  اصلانی 6
امیرمانی  نیکو 6
محمدپارسا  سلطانی 6
آرتین  بیگدلی 6
عرشیا  محمدپور 16
محمدمهدی  نامور 16
مبین  قربانی 16
آرین  حسنلی  16
امیررضا  نظیری 16
علی  کرمی 16
سجاد   سبحانی 16
رایان  تمدن 16
علیرضا  خواجه میرکی 16
ایلیا رجائی نیا 24
علیرضا  دانشور 24
محمدامین  منجذب 24
محسن  مردانی 24
شایان  لهراسبی 24
طاها  زارعی 24
بردیا  حداد باخدایی 24
علیرضا  موثقی فر 24
محمدکبریا  اسماعیل زاده 24
سامیار  نامداری 24
علیرضا  حدیدی 24
کیان  گودرزی 24
محمد  جوادی فر 37
علی  جوینده 37
رضا  مهرپویا 37
کوروش  دلخوش 37
محمد  نعمت الهی 37
محمد  جذابی 37
محمدهانی  نصیری 37
عرشیا  کشاورز 37
محمدامین  ملک پور 37
ایلیا  معتضدیان 37
یاشار  حاتمی 37
عرشیا  قطمیری 37
امیرمحمد  پیروی 37
ماهان  ظریف صنایعی 37
شروین  محمدپور 37
آریا  صحرائیان 37
محمدایمان  بیضاوی 37
محمدمهدیار  آرامش 37
علیرضا   رئوفت 37
مهدی  باقری 37
کیارش  خادمی 54
بردیا  کرمی 54
احمدرضا  رستگار 54
پارسا  فیروزی 54
متین  ناطق  فصیحی 54
پرهام  دهقان 54
ابوالفضل  منصور آبادی 54
رضا  میراحمدی 54
باربد  پیش آهنگ 54
امیرمحمد  نگهبانی 54
ارشک  ابنوئی 54
شایان  حدادی نژاد 54
راوش  یاقار 54
پوریا  فرج زاده 54
محمدمهدی  فیروزی 54
مهرشاد  کریمی 54
علیرضا  مقدس 73
محمدامین  انصاری 73
علی محمد  ساریخانی 73
پارسا  شهبازی 73
بردیا  اسماعیلی 73
علی  پروین  حقیقی 73
محمدمهدی  حسینی 73
علی  آشوری 73
علی  ایلچی نژاد 73
حمیدرضا  صابری تبار 73
کامیاب  نامداری 73
آرمین  نجیبی 73
مبین  کرمی 85
نیما  زارع 85
ابوالفضل  هوشیار 85
امیر  کیانی 85
سروش  حسینی 85
دانیال  دهقان خلیلی 85
ارشیا  قائدی 85
کامیار  جمشیدی 85
شایان  قناعتیان 85
امیرمحمد  باقری 85
ماهان  حسینی 85
نوید  نصیری 85
داریوش  سرور 85
محمدحسین  فریدون پور 85
آریا  دست افکن 85
مهدی  الله پناه 85
علی  کرمی(حمید) 101
علی  حسینی 101
علیرضا  صادقی نیا 101
امیرمهدی  داوودی 101
علی  کاردانی 101
شایان  زارع 101
رادمهر خادمی 101
آرمین  باقری شیرازی 101
بهزاد  تام 101
محمد  جوکار 110
مبین  تقوی 110
محمدامین  معصومی 110
نیما  طاووسی 110
امیرمحمد  کریمی 110
ارشیا  شکری 110
امیرارشیا   کرمی 110
آریا  خانداداش 110
محمد  محمدی 118
محمدمهدی  ثابت قدم 118
محمد  رضایی بکتی 118
محمدمهدی  شهدوست 118
سهند  دهقان 118
علیرضا  گرامی راد 123
ارین  بنان ماه 124
مهدی  شرافت غ
محمدامین  زارع غ

 

اولیا محترم دانش آموزان پایه ششم

با سلام و احترام و تبریک سال جدید و آرزوی بهروزی و تندرستی و شادکامی برای شما عزیزان  و فرزندان دلبندتان به استحضار می رساند این دبستان به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز و مرور آموخته ها و تکرار و تمرین بیشتر توسط آنان طبق برنامه ذیل سوالاتی را در اختیارشان قرار خواهد داد. انتظار می رود اولیا محترم نظارت کافی بر عملکرد فرزندان خود مبذول فرمایید . ضمنا میانگین نمرات حاصل شده به عنوان نمره ارزیابی پایانی آنان محسوب خواهد شد.

 

تاریخ آزمون  نام درس موارد آزمون  شعبه  
دوشنبه  97/1/20 قرآن درس اول تا پایان سوم 2
سه شنبه 97/1/21

قرآن 

فارسی 

ریاضی

درس اول تا پایان درس سوم

قسمتی از فصل 6

فصل اول کتاب درسی

1

4 شعبه

4 شعبه

چهارشنبه 97/1/22

قرآن 

علوم

از درس اوا تا پایان درس سوم

درس 13

3و4

4 شعبه

یکشنبه 97/1/26

ریاضی 

مطالعات

فصل دوم

از صفحه 1تا 35

4 شعبه

4 شعبه

دوشنبه 97/1/27 قرآن از درس چهارم تا پایان درس ششم 2و4
سه شنبه 97/1/28

قرآن 

فارسی

از درس چهارم تا پایان درس ششم

قسمتی از فصل 6

1

4 شعبه

چهارشنبه 97/1/29

قرآن 

علوم

از درس چهارم تا پایان درس ششم

درس 14

1و2

4 شعبه

شنبه 97/2/1

قرآن

ریاضی

از درس هفتم تا پایان درس دوازدهم

فصل سوم

1و2

4 شعبه

یکشنبه 97/2/2 هدیه ها ازصفحه 1 تا35 4 شعبه
سه شنبه 97/2/4 فارسی صفحه 104- نیایش صفحه 114 (تجزیه و تحلیل مفهوم شعر) 4 شعبه
چهارشنبه97/2/5

علوم 

قرآن

مطالب کل کتاب

از درس هفتم تا پایان درس دوازدهم

4 شعبه

3و4

شنبه 97/2/8 ریاضی فصل چهارم 4 شعبه
یکشنبه 97/2/9 مطالعات ازصفحه 35 تا 70 4 شعبه
سه شنبه 97/2/11 فارسی واژه و اعلام 4 شعبه
شنبه 97/2/15 ریاضی فصل پنجم

4 شعبه

یکشنبه 97/2/16 هدیه ها از صفحه 35 تا 70 4 شعبه
سه شنبه 97/2/18 فارسی مطالب کل کتاب 4 شعبه
چهارشنبه 97/2/19 علوم مطالب کل کتاب 4 شعبه
شنبه 97/2/22 ریاضی فصل ششم  4 شعبه
یکشنبه 97/2/23 مطالعات صفحه 70 تا اخر کتاب 4 شعبه
سه شنبه 97/2/25 فارسی کتاب بنویسیم 4 شعبه
چهارشنبه 97/2/26 علوم مطالب کل کتاب 4 شعبه
شنبه 97/2/29 ریاضی فصل هفتم 4 شعبه
یکشنبه 97/2/30 هدیه ها صفحه هفتاد تا اخر کتاب 4 شعبه

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
آرتین  بیگدلی 1
علی زارعی 1
ایلیا  رجائی نیا 3
محسن  مردانی 3
کیان   گودرزی 3
محمدمهدی  فیروزی 3
رایان  تمدن 3
بردیا   کرمی 3
پوریا  فرج زاده 3
محمد امین  منجذب 10
آریا  صحرائیان 10
محمدمهدیار  آرامش 10
امیرمحمد   کریمی 10
محمد  نعمت اللهی 10
ابوالفضل   عبدالهی 10
طاها  زارعی 16
بردیا  حداد باخدایی 16
ارشک  انبوهی 16
امیررضا   نظیری 16
محمدایمان  بیضاوی 16
عرشیا  قطمیری 16
آرین  حسن لی 16
علی  آشوری 16
آریا   رحمتی 16
مهرشاد  کریمی 16
ارشیا   قائدی 16
کیارش  خادمی 16
محمدهانی  نصیری 16
پارسا  فیروزی 16
مهدی  شرافت 16
محمد   رضایی 16
فرنام  زارع 16
امیرمحمد  پیروی 16
شروین  محمدپور 16
امیرمحمد  جذابی 16
شایان   قناعتیان 16
محمدمهدی  حسینی 16
علی  کاردانی 38
آریا  خانداداش 38
راوش  یاقار 38
داریوش   سرور 38
محمد  جوکار 38
امیر   کیانی 38
پرهام   صفرپور 38
سهند  دهقان 38
امیرمانی  نیکو 38
علی رضا  حدیدی 38
یاشار  پارسایی 38
مبین  قربانی 38
آرمین  نجیبی 38
امیرمهدی   داوودی 51
محمدامین  معصومی 51
محمدمهدی  نامور 51
پارسا  شهبازی 51
ایلیا  امیری 51
ابوالفضل  منصورآبادی 51
شهریار  وحیدیان 51
محمد  محمدی 51
علیرضا  خواجه میرکی 51
امیرارشیا  کرمی 51
علیرضا  صادقی نیا 51
ماهان  گرگین پور 51
شایان  زارع 51
علی   کرمی(اکبر) 51
علیرضا  دانشور 51
متین  ناطق  فصیحی 51
علی   پروین  حقیقی 51
ایلیا  معتضدیان 51
پرهام  دهقان 51
محمدامین  انصاری 51
عرشیا  کشاورز 51
علی  ایلچی نزاد 72
سجاد  سبحانی 72
محمدکبریا  اسماعیل زاده 72
سروش حسینی 72
حسین   خسروانیان 72
ارشیا  شکری کوچک 72
علی  کرمی(حمید) 72
احمدرضا   رستگار 72
علیرضا  مقدس 72
مبین کرمی 72
مهدی  باقری 72
محمدحسین  فریدون پور 72
نیما  زارع 72
محمد  رضایی بکتی 85
محمد  اصلانی 85
علی  حسینی 85
علی محمد  ساریخانی 85
محمدمهدی   شهدوست 85
باربد  پیش آهنگ 85
شایان  لهراسبی 85
یاشار  حاتمی 85
حمیدرضا  صابری  تبار 85
ماهان  ظریف صنایعی 85
شایان  حدادی نژاد 85
رضا   میراحمدی 85
عرشیا  محمدپور 85
علیرضا   رئوفت 85
نیما  طاووسی 99
رادمهر  خادمی 99
سامیار  نامداری 99
کامیاب  نامداری 99
علیرضا  موثقی فر 99
امیرمحمد  نگهبانی 99
علی  جوینده 99
کوروش  دلخوش 106
محمدپارسا  سلطانی 106
کامیار  جمشیدی 106
امیرمحمد  باقری 106
بهزاد  تام 106
آریا  دست افکن 111
رضا  مهرپویا 111
محمدامین  ملک پور 111
محمدامین  زارع 114
محمدمهدی  ثابت قدم 115
علیرضا  گرامی راد 116
محمد  جوادی فرد 116
آرین  بنان ماه 118
ماهان  حسینی غ
دانیال  دهقان خلیلی غ
نوید  نصیری غ
آرمین  باقری غ
بردیا  اسماعیلی غ
ابوالفضل  هوشیار غ
مبین   تقوی غ
مهدی  اله پناه غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه 
بردیا  حداد باخدایی 1
آرتین  بیگدلی 1
ابوالفضل  منصورآبادی 1
آرین   حسن لی 1
نیما   زارع 1
پوریا  فرج زاده 6
طاها  زارعی 6
مهرشاد   کریمی 6
علیرضا    صادقی نیا 6
محمدایمان  بیضاوی 6
شروین  محمدپور 6
علی رضا  حدیدی 6
ایلیا   امیری 6
یاشار  پارسایی 6
علی  کرمی ( اکبر) 15
عرشیا  قطمیری 15
یاشار  حاتمی 15
پرهام صفرپور 15
امیرمانی  نیکو 15
شهریار  وحیدیان 15
مبین  تقوی 15
حسین   خسروانیان 15
محمدمهدی   حسینی 15
علیرضا  رئوفت 24
داریوش  سرور 24
محمد  رضای 24
امیرمحمد  جذابی 24
محسن  مردانی 24
محمدمهدیار  آرامش 24
مبین  قربانی 24
امیررضا  نظیری 24
ماهان  حسینی 24
علی محمد   ساریخانی 24
ابوالفضل  عبدالهی 24
مهدی  باقری 24
محمدهانی  نصیری 24
محمدامین   منجذب 39
محمد  نعمت الهی 39
محمد  اصلانی 39
ارشیا  شکری کوچک 39
ایلیا  رجائی نیا 39
علیرضا  خواجه میرکی 39
علی  ایلچی نژاد 39
آریا  خانداداش 39
محمد  جوکار 39
ماهان  گرگین پور 39
آریا  صحرائیان 39
کیارش  خادمی 39
امیرمهدی  داوودی 39
علی  آشوری 39
شایان  قناعتیان 53
محمدمهدی   فیروزی 53
مهدی  اله پناه 53
علیرضا  موثقی فر 53
محمد  رضایی بکتی 53
فرنام  زارع 53
ارشیا  قائدی 53
سهند   دهقان 53
سجاد   سبحانی 53
علی  زارعی 53
محمد   محمدی 53
ارشک  انبوهی 53
آریا  دست افکن 53
علی  پروین  حقیقی 53
محمد کبریا  اسماعیل زاده 53
سروش  حسینی 53
باربد  پیش آهنگ 53
حمید رضا  صابری تبار 70
آرمین  باقری شیرازی 70
محمدامین  انصاری اصل 70
بردیا  کرمی 70
امیرمحمد  پیروی 70
مهدی  شرافت 70
شایان  حدادی نژاد 70
مبین  کرمی 70
کوروش  دلخوش 70
عرشیا  کشاورز 70
کیان  گودرزی 70
سامیار  نامداری 70
آرمین  نجییی 70
شایان  زارع 70
رادمهر  خادمی 70
متین  ناطق فصحی 70
بردیا  اسماعیلی 86
نوید  نصیری 86
ایلیا  معتضدیان 86
محمدامین  ملک پور 86
امیرمحمد  نگهبانی 86
رضا  میراحمدی 86
آرین  بنان ماه 92
علیرضا  دانشور 92
محمدامین  زارع 92
امیر  کیانی 92
کامیاب  نامداری 92
راوش  یاقار 92
احمدرضا   رستگار 92
کامیار  جمشیدی 92
علی  حسینی 100
محمد پارسا  سلطانی 100
علی  کرمی (حمید) 100
محمد حسین   فریدونپور 100
ابوالفضل  هوشیار 100
علی  جوینده 100
دانیال  دهقان  خلیلی 100
ماهان  ظریف  صنایعی 107
محمد مهدی  ثابت قدم 107
بهزاد  تام 107
امیرارشیا  کرمی 107
پارسا  فیروزی 107
عرشیا  محمدپور 112
محمدامین  معصومی 112
علیرضا  گرامی راد 112
علیرضا  مقدس 112
امیرمحمد  باقری 116
محمد  جوادی  فرد 116
نیما  طاووسی غ
محمدمهدی   شهدوست  غ
محمدمهدی  نامور غ
رضا  مهرپویا غ
رایان  تمدن غ
علی  کاردانی غ
پرهام  دهقان غ
شایان  لهراسبی غ
پارسا   شهبازی غ

 

نام ونام خانوادگی  رتبه 
علیرضا   حدیدی 1
آرین   حسن لی 1
کیارش   خادمی 1
حسین  خسروانیان 1
محمدمهدی  شهدوست 1
نیما  طاووسی 1
بردیا  کرمی 1
آرتین  بیگدلی 1
علی  کاردانی 1
امیر ارشیا  کرمی 1
محمدمهدیار   آرامش 1
محمدایمان  بیضاوی 1
علیرضا  مقدس 1
مهدی  باقری 14
رایان  تمدن 14
محمدکبریا  اسماعیل زاده 16
رضا  میراحمدی 16
علی  زارعی 16
امیرمحمد  پیروی 16
احمدرضا  رستگار 16
محمدمهدی   فیروزی 16
ماهان  حسینی 16
محمدمهدی  نامور 16
محمد  رضایی 24
مهرشاد  کریمی 24
کیان  گودرزی 24
ابوالفضل   هوشیار 24
ابوالفضل  منصورآبادی 24
محمدامین  معصومی 24
ارشیا   شکری 24
سجاد  سبحانی 24
پوریا  فرج زاده 24
عرشیا  قطمیری 24
باربد  پیش آهنگ 24
ابوالفضل  عبدالهی 24
محمدهانی   نصیری قرقانی 24
آرمین  نجیبی 24
محسن  مردانی 24
ایلیا   امیری 39
یاشار  پارسایی 39
علیرضا  رئوفت 39
شروین  محمدپور 39
امیرمحمد  جذابی 43
آریا  رحمتی 44
محمد   رضایی 44
طه   زارعی 44
مبین  قربانی 44
حمیدرضا  صابری تبار 48
کوروش   دلخوش 48
امیرمحمد  کریمی 48
مهدی  شرافت 48
امیررضا  نظیری 48
علی  پروین  حقیقی 48
محمدمهدی   حسینی 48
علیرضا  دانشور 48
متین  ناطق فصیحی 48
سروش  حسینی 57
شایان   زارع 57
علی  کرمی (6/1) 57
سید محمد  اصلانی 57
پرهام  دهقان 57
ایلیا  رجائی نیا 57
آریا  صحرائیان 63
دانیال  دهقان 64
آرمین  باقری  شیرازی 64
شایان  لهراسبی 64
کامیاب  نامداری 64
کامیار  جمشیدی 64
امیر  کیانی 64
نیما  زارع 70
ماهان  گرگین پور 71
علی  ایلچی نژاد 71
محمد  جوادی فرد 71
مبین  کرمی 71
رضا  مهرپویا 71
بهزاد  تام 71
فرنام  زارع 71
ایلیا   معتضدیان  71
مبین  تقوی 79
محمدامین  منجذب 79
مهدی  اله پناه 79
علی کرمی(6/4) 82
محمد  جوکار 82
عرشیا  کشاورز 82
محمد امین  زارع 82
محمدامین  ملک پور 82
محمد  نعمت الهی 82
امیرمحمد  نگهبانی 82
علیرضا  خواجه میرکی 89
محمدحسین  فریدون پور 90
بردیا  حداد باخدایی 90
بردیا  اسماعیلی 90
داریوش  مسرور 90
ارشیا قائدی 90
علیرضا  موثقی فرد 90
امیرمانی  نیکو 90
علی محمد  ساریخانی 90
محمد  وحیدیان 90
عرشیا  محمدپوراردکانی 99
علیرضا   صادقی نیا 100
ارشک  ابنوهی 100
سهند  دهقان 100
پرهام  صفرپور 100
محمد  محمدی 100
امیرمهدی  داوری 100
علیرضا  گرامی راد 106
شایان  قناعتیان 106
رادمهر  خادمی 108
پارسا  فیروزی 108
یاشار  حاتمی 108
محمدمهدی   ثابت قدم 108
شایان   حدادی نژاد 108
سامیار  نامداری 113
مهدی  بنان ماه 113
محمد پارسا   سلطانی 113
پارسا  شهبازی 113
ماهان   ظریف  صناییعی 113
آریا   دست افکن 118
علی   آشوری 119
امیرمحمد  باقری 120
سید علی  حسینی 120
نوید  نصیری 122
علی  جوینده غ
محمدامین  انصاری اصل غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
محمدمهدی   فیروزی 1
محمدایمان  بیضاوی 1
آریا    رحمتی 3
ارین    حسن لی 4
علیرضا    صادقی نیا 4
طاها   زارعی 6
پوریا  فرج زاده 6
پرهام   صفرپور 6
رایان  تمدن 9
عرشیا  قطمیری 9
محمد  رضایی 9
ابوالفضل  منصورآبادی 9
محمدمهدیار  آرامش 9
مبین  قربانی 9
امیرمحمد  جذابی 9
ابوالفضل  عبدالهی 16
حسین  خسروانیان 16
علی  کرمی(اکبر) 16
امیرمانی  نیکو 16
علیرضا   دانشور 20
شهریار  وحیدیان 20
پارسا  شهبازی 20
آرتین  بیگدلی 20
ارشیا  قائدی 20
ایلیا  معتضدیان 20
محسن  مردانی 20
یاشار  پارسایی 31
علیرضا  حدیدی 31
ماهان   حسینی 31
بردیا  کرمی 31
حمیدرضا  صابری تبار 31
بهزاد  تام  31
علی محمد  ساریخانی 33
کیان  گودرزی 33
ماهان  گرگین پور 33
محمد  جوکار 33
کیارش   خادمی 37
علی  پروین   37
ایلیا  امیری 37
علی  کاردانی 37
مبین  کرمی 37
محمدامین  معصومی 37
محمد   اصلانی 37
علی  آشوری 44
محمدهانی  نصیری 44
شایان   زارع 44
محمدمهدی    نامور 44
امیررضا  نظیری 44
عرشیا   کشاورز 44
بردیا   حدادباخدایی 44
شروین   محمد پور 51
مهرشاد کریمی 51
مهدی  شرافت 51
پرهام    دهقان  51
راوش  یاقار 51
نیما    طاووسی 51
محمد   نعمت  الهی 51
علی  ایلچی نژاد 51
رضا    مهرپویا 51
بردیا    اسماعیلی 51
محمدمهدی    حسینی 61
آریا  دست افکن 61
باربد  پیش آهنگ 61
امیرمحمد  کریمی 61
کوروش   دلخوش 61
فرنام    زارع 61
محمدکبریا  اسماعیل زاده 67
علی    جوینده 67
احمدرضا  رستگار 67
محمدامین   زارع 67
سجاد  سبحانی 67
آرمین   باقری شیرازی 67
علی  زارعی 67
امیرمحمد   پیروی 67
متین  ناطق فصیحی 67
امیرمهدی   داوودی 76
محمدپارسا  سلطانی 76
آریا  صحرائیان 76
داریوش سرور 76
رضا  میراحمدی   80
علیرضا    رئوفت 80
پارسا  فیروزی 80
علی  کریمی(حمید) 80
علیرضا  مقدس 80
یاشار  حاتمی 80
علیرضا موثقی فر 80
سهند  دهقان 80
کامیاب  نامداری 80
محمدامین  ملک پور 80
محمدحسین  فریدون پور 80
ایلیا رجائی نیا 80
شایان  حدادی نژاد 92
سروش  حسینی 93
محمد امین  منجذب 93
ابوالفضل  هوشیار  93
محمدامین  انصاری 93
شایان   لهراسبی 93
سامیار  نامداری 98
امیر   کیانی 98
شایان   قناعتیان 98
نوید نصیری 98
آریا  خانداداش 98
مهدی  باقری 103
دانیال  دهقان  خلیلی 103
کامیار  جمشیدی 103
نیما  زارع 106
علیرضا  گرامی   راد 106
امیرارشیا    کرمی 106
علی  حسینی 106
محمد  رضایی بکتی 106
محمدمهدی   شهدوست 111
امیرمحمد   باقری 111
محمد  جوادی فرد 111
محمد  محمدی 114
ارشک  انبوئی 114
امیرمحمد  نگهبانی 116
محمدمهدی  ثابت قدم 116
رادمهر  خادمی 118
علیرضا   خواجه میرکی 118
آرمین  نجیبی غ
ماهان   ظریف صنایعی غ
مبین  تقوی غ
ارشیا  شکری کوچک غ
عرشیا   محمد پوراردکانی غ
آرین  بنان ماه  غ

 

نام نام خانوادگی  رتبه 
آرین حسن لی  1
راوش یاقار 1
مهدیار آرامش 3
علیرضا حدیدی 3
علی  زارعی 3
آرتین  بیگدلی 6
ایلیا  امیری 6
فرنام  زارع 6
محمد  نعمت الهی 6
محمد ایمان  بیضاوی 6
حسین  خسروانیان 6
محمد اصلانی 13
آریا  رحمتی  13
علیرضا  صادقی نیا 13
محمدمهدی  فیروزی 13
ارشیا  قائدی 13
عرشیا  قطمیری 13
رایان  تمدن 13
  13
ابوالفضل   منصورآبادی 20
عرشیا  کشاورز 20
حمیدرضا صابری تبار 20
امیر  کیانی 20
بردیا  کرمی 20
ارشک  ابنوئی 20
محمد رضایی 20
مبین  قربانی 20
شهریار  قربانی 20
امیرمحمد  جذابی 20
محمدکبریا  اسماعیل زاده 20
پوریا  فرج زاده 20
پرهامر دهقان 32
محسن  مردانی 32
یاشار  پارسایی 32
ماهان   گرگین پور 32
بردیا  اسماعیلی 32
کیان  گودرزی 32
محمدامین  ملک پور 32
امیررضا  نظیری  32
علی کرمی 32
علی   آشوری 32
رضا   میراحمدی 32
علی محمد ساریخانی 3
شایان  قناعتیان 33
بردیا  حداد باخدایی 33
آرین بنان ماه 47
شایان  لهراسبی 47
علی  کاردانی 47
رضا  مهرپویا 47
شروین  محمد پور 47
امیرمحمد   کریمی 47
سامیار  نامداری 47
امیرمهدی  داوودی 54
محمد مهدی  نامور 54
ارشیا  شکری 54
مبین   تقوی 54
امیرمحمد  پیروی 54
داریوش سرور 54
بهزاد تام  54
آریا  صحرائیان 54
امیرمانی  نیکو 54
پرهام  صفرپور 54
محمد هانی  نصیری 54
کیارش   خادمی 65
طاها  زارعی 65
محمد امین  معصومی 65
کوروش  ددلخوش 65
عرشیا   محمد پور 65
محمد  جوادی فرد 65
علی کرمی ( حمید) 65
علی  حسینی 65
مبین  کرمی 65
باربد  پیش آهنگ 65
پارسا  شهبازی 65
ایلیا  رجائی نیا 65
ماهان  حسینی 65
علی  جوینده 65
یاشار حاتمی 65
شایان  حدادی نژاد 65
محمد مهدی  حسینی 81
سروش حسینی 81
علیرضا  خواجه میرکی 81
نوید  نصیری 81
سجاد  سبحانی 81
مهدی الله پناه 81
محمد پارسا  سلطانی 81
محمدامین  زارع 81
کامیار جمشیدی 81
آریا  خانداداش 81
پارسا فیروزی 81
مهرشاد  کریمی 81
علیرضا  رئوفت 93
علی ایلچی نژاد 93
محمد محمدی 93
مبین  ناطق فصیحی 93
محمد  رضایی  93
محمد حسین  فریدونپور 93
ماهان  ظریف صنایعی 93
آرمین باقری 93
ابوالفضل  هوشیار 93
علیرضا  گرامی 93
دانیال  دهقان 93
محمد  جوکار 93
مهدی  شرافت  105
رادمهر  خادمی 105
سهند  دهقان 105
احمدرضا  رستگار 105
نیمار  زارع 105
محمد امین  منجذب 105
محمدمهدی  شهدوست 105
امیرمحمد  نگهبانی 112
علیرضا  دانشور 112
آریا  دست افکن 114
محمدمهدی  ثابت قدم 114
امیرمحمد  باقری 114
امیرارشیا کرمی 114
مهدی  باقری 114
کامیاب  نامدار 114

 

نام نام خانوادگی  رتبه
آرین  حسن لی 1
ماهان  حسینی 2
آرتین  بیگدلی 3
طاها  زارعی 3
شهریار  وحیدیان 3
ماهان   گرگین پور 3
محمدمهدی  فیروزی 3
محمدایمان  بیضاوی 8
مبین  تقوی 8
محمدمهدیار  آرامش 8
ایلیا  امیری 8
امیرمحمد   جذابی 8
عرشیا  قطمیری 8
پارسا  شهبازی 8
پوریا  فرج زاده 8
علی  زارعی 16
پارسا  فیروزی 16
کیارش  خادمی 16
علی  کاردانی 16
ابوالفضل  عبدالهی 16
محمدامین  انصاری  16
یاشار  پارسایی 16
محسن  مردانی 16
محمد نعمت الهی 25
بردیا  حداد باخدایی 25
پرهام    صفرپور 25
نیما  طاووسی 25
محمدامین  معصومی 25
مبین  قربانی 25
علیرضا  حدیدی 25
بردیا  اسماعیلی 25
محمد  رضایی  25
شایان  لهراسبی 34
ایلیا  معتضدیان 34
علی  کرمی(اکبر) 34
راوش   یاقار 34
عرشیا    کشاورز 34
محمد هانی  نصیری 34
محمد  اصلانی 34
رضا  مهرپویا 41
محمد   جوکار 41
ابوالفضل  منصورآبادی 41
نیما  زارع 41
آریا  رحمتی 41
امیرمهدی  داودی 41
علی  ایلچی نژاد 41
مهدی  باقری 41
ارشیا  قائدی 41
کامیاب  نامداری 41
مهدی  الله پناه 41
علی  جوینده 52
علی  پروین  52
مبین  کرمی 52
سجاد  سبحانی 52
محمد امین  منجذب 52
امیرارشیا  کرمی 52
حسین  خسروانیان 52
علی  آشوری 52
باربد   پیش  آهنگ 52
امیرمانی  نیکو 52
محمدامین  ملک پور 62
علیرضا  خواجه میرکی 62
احمدرضا رستگار 62
کوروش  دلخوش 62
داریوش  سرور 62
ابوالفضل  هوشیار 62
علیرضا  صادقی نیا 62
شروین  محمدپور 62
شایان  قناعتیان 62
مهدی  شرافت 62
سروش  حسینی 62
حمیدرضا  صابری تبار 62
امیررضا  نظیری 62
محمدپارسا  سلطانی 62
پرهام  دهقان   76
علیرضا  رئوفت 76
محمد  جوادی فرد 76
امیرمحمد  کریمی 76
علی محمد  ساریخانی 76
امیر  کیانی 76
امیرمحمد نگهبانی 76
عرشیا  محمدپور 76
مهرشار  کریمی 76
ارشیا  شکری  76
محمد  محمدی 76
محمدحسین  فریدون پور 76
علیرضا  دانشور 76
علیرضا  گرامی  76
رضا  میراحمدی 76
شایان  زارع 76
بهزاد  تام 76
علی  کرمی(حمید) 76
علیرضا  مقدس 94
آریا  دست افکن 94
محمد  رضایی بکتی 94
متین  ناطق فصیحی 94
علی  حسینی 94
ارشک ابنوئی 99
آرمین  نجیبی 99
کامیار  جمشیدی 99
بردیا  کرمی 99
علیرضا  موثقی فرد 99
محمدامین  زارع 99
فرنام  زارع 99
یاشار  حاتمی 99
سامیار  نامداری 99
محمدمهدی  حسینی 108
سهند  دهقان 108
شایان  حدادی نژاد 108
ماهان  ظریف صنایعی 111
آریا  صحرائیان 112
محمدمهدی  شهدوست 112
رادمهر  خادمی 114
محمدمهدی  ثابت قدم 114
مهدی بنان ماه 116
امیرمحمد   باقری 117
نوید  نصیری 117
دانیال  دهقان خلیلی 119
کیان  گودرزی غ
محمدمهدی  نامور غ
امیرمحمد  پیروی غ
آرمین  باقری غ
رایان تمدن غ
آریا  خانداداش غ
محمدکبریا  اسماعیل زاده غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
آرین  حسن لی 1
محمد   رضایی 2
پویا   فرج زاده 2
محمدایمان   بیضاوی 2
علی  کاردانی 2
مهدی  شرافت  6
شایان   حدادی نژاد 6
امیرمحمد پیروی 6
امیرمهدی  پیروی 6
حسین  خسروانیان 6
ارشک  ابنوئی 6
طاها   زارعی 6
علیرضا  حدیدی 6
مبین   قربانی 6
یاشار  پارسایی 6
امیرمانی  نیکو 16
محمدمهدیار  آرامش 16
عرشیا  قطمیری 16
آریا  صحرائیان 16
فرنام  زارع 16
آریا  رحمتی 16
شهریار  وحیدیان 16
شهریار  وحیدیان 16
ایلیا  امیری 16
شایان  لهراسبی 16
کیارش   خادمی 25
آرتین  بیگدلی 25
امیررضا   نظیری 25
محمدمهدی   فیروزی 25
رضا  میراحمدی 25
علی  ایلچی نژاد 25
علی  کرمی (حمید) 25
ابوالفضل    عبدالهی 25
رضا  مهرپویا 25
علی محمد  ساریخانی 25
بردیا   حداد 35
محمدمهدی   نامور 35
امیرارشیا   کرمی 35
علی  جوینده 35
علی  پروین  حقیقی 35
محمدحسین  فریدون پور 35
احمدرضا    رستگار 35
عرشیا   کشاورز 35
بهزاد   تام  35
امیر   کیانی 35
کامیاب   نامداری 35
محسن  مردانی 35
محمدمهدی   حسینی 35
امیرحمد  جذابی 35
بردیا    کرمی 35
راوش   یاقار 35
محمدامین   انصاری 35
علیرضا   رئوفت 35
نیما    زارع 53
کوروش   دلخوش 53
مهدی  باقری 53
پارسا   شهبازی 53
رایان   تمدن 53
یاشار  حاتمی 53
باربد   پیش آهنگ 53
علیرضا  موثقی فرد 53
محمدپارسا   سلطانی 53
محمدهانی  نظیری 53
محمد  جوکار 53
محمد  اصلانی 53
محمدامین   منجذب 53
سجاد  سیحانی 53
مبین  تقوی 67
ایلیا   معتضدیان 67
امیرمحمد  نگهبانی 67
محمدامین   زارع 67
دانیال  دهقان 67
مهرشاد  کریمی 67
آریا  دست افکن 67
بردیا  اسماعیلی 67
محمد  نعمت الهی 67
محمدامین  ملک پور 67
نوید  نصیری 67
شروین   محمدپور 78
ثابت  قدم 78
محمدکبریا   اسماعیل زاده 78
علیرضا    خواجه میرکی 78
آرمین   نجیبی 78
ایلیا  رجائی نیا 78
ابوالفضل  هوشیار 78
ارشیا  قائدی 78
ابوالفضل  منصورابادی 78
پرهام  صفرپور 78
حمیدرضا  صابری تبار 78
ماهان  حسینی 78
علی   آشوری 78
داریوش   سرور 91
پرهام  دهقان 91
ماهان    گرگین  پور 91
متین  ناطق فصیحی 91
علیرضا  مقدس 91
محمد  رضایی بکتی 91
کیان  گودرزی 97
علیرضا  دانشور 97
شایان  قناعتیان 97
آرین  بنان ماه 97
ارشیا  شکری کوچک 97
علی   حسینی 97
سامیار  نامداری 97
شایان  زارع 104
علیرضا  گرامی  راد 104
ماهان  ظریف  صنایعی 104
امیرمحمد  باقری 104
علی  کرمی  ( اکبر) 104
محمدامین   معصومی 104
علیرضا  صادقی نیا 104
مبین    کرمی 111
ارشیا    محمد پور 111
محمد  محمدی 111
امیرمحمد  کریمی 111
مهدی  الله پناه 111
شهدوست   116
سهند  دهقان 116
نیما  طاووسی 118
جمشیدی 119
آرمین  باقری 120
رادمهر خادمی 120
سروش   حسینی 120
محمد  جوادی فرد 123
علی  زارعی غ
پارسا  فیروزی غ
آریا   خانداداش غ

 

نام و نام خانوادگی  رتبه
علی   پروین حقیقی 1
حسین   خسروانیان 1
ایلیا  امیری 1
علیرضا  حدیدی 1
آرین  حسن لی 1
علی  زارعی 1
پوریا  فرج زاده 1
علی  کاردانی 1
محمدمهدیار   آرامش 1
محمدایمان   بیضاوی 1
محمد  اصلانی 11
آریا   رحمتی 11
امیررضا  نظیری 13
ماهان   گرگین پور 13
محمدهانی  نصیری 13
ابوالفضل  عبدالهی 13
کیارش   خادمی 13
محمدکبریا  اسماعیل زاده 18
ماهان   حسینی 18
امیرمهدی  داودی 18
علی  کرمی (حمید) 18
امیرمحمد  جذابی 18
عرشیا  قطمیری 18
آرتین  بیگدلی 18
امیرمحمد  پیروی 18
محممد مهدی   فیروزی 28
محمد  رضایی 28
رضا  مهرپویا 28
امیرمانی  نیکو 28
علیرضا  موثقی فرد 28
نیما   طاووسی 28
یاشار  پارسایی 28
مهدی  باقری 28
علیرضا  رئوفت 36
علی محمد  ساریخانی 36
آریا  صحرائیان 36
بردیا  کرمی 36
رایان   تمدن 36
محسن  مردانی 41
بهزاد   تام 42
ابوالفضل   منصورآبادی 42
محمدامین   منجذب 42
امیرارشیا   کرمی 42
کوروش   دلخوش 42
مبین  تقوی 42
شایان  لهراسبی 42
باربد  پیش آهنگ 42
سروش  حسینی 50
امیرمحمد  کریمی 50
محمدمهدی  نامور 50
محمدامین  انصاری اصل 50
ایلیا  معتضدیان 50
محمد  رضایی بکتی 55
محمد  جوکار 55
محمد   وحیدیان 55
محمدامین   زارع 55
بردیا  اسماعیلی 55
سامیار  نامداری 55
محمدمهدی   حسینی 55
مهدی   شرافت 62
ارشیا  قائدی 62
محمدامین   ملک پور 62
ارشیا   شکری 62
مبین  قربانی 62
عرشیا  کشاورز 62
محمدحسین   فریدون پور 62
کیان   گودرزی 69
امیر  کیانی 69
سجاد  سبحانی 69
ایلیا  رجائی نیا 69
علیرضا  خواجه میرکی 69
محمد   محمدی 69 
داریوش  سرور 69
رضا  میراحمدی 69
متین  ناطق فصیحی 77
آرمین  نجیبی 77
نوید  نصیری 77
مبین   کرمی 77
ابوالفضل  هوشیار 77
علی  کرمی (حمید) 77
علی  صادقی نیا 83
احمدرضا  رستگار 83
بردیا  حداد باخدایی 83
پرهام   صفرپور 83
مهدی  بنان ماه 83
آرمین   باقری 83
علی  آشوری 83
محمدپارسا   سلطانی 90
طه   زارعی 90
محمدامین   معصومی 90
مهرشاد  کرمی 93
علی  جوینده 93
محمدمهدی  شهدوست 93
امیرمحمد  نگهبانی 93
علیرضا   دانشور 97
کامیاب  نامداری 97
شایان  حدادی نژاد 97
ارشک  ابنوئی 100
سهند  دهقان 100
نیما  زارع 100
شایان  زارع 100
شروین  محمدپور 100
پارسا  شهبازی 105
علی  ایلچی نژاد 105
مهدی   الله پناه 105
عرشیا   محمدپور 108
ماهان  ظریف صنایعی 108
یاشار  حاتمی 108
دانیال  دهقان 108
پارسا  فیروزی 108
شایان   قناعتیان 113
محمد  جوادی فرد 113
پرهام  دهقان 113
محممهدی  ثابت قدم 113
علی  حسینی 113
کامیار  جمشیدی 118
علیرضا  گرامی  118
آریا  دست افکن 120
حمیدرضا  صابری تبار 120
رادمهر  خادمی 122
امیرمحمد  باقری 123
محمد  نعمت الهی غ

 

نام ونام خانوادگی رتبه  
سجاد سبحانی  1
امیررضا نظیری 2
عرشیا   قطمیری 2
رایان  تمدن 2
ماهان  گرگین پور 2
علی  آشوری 6
علی   زارعی 6
عرشیا  کشاورز 6
ارشیا   قائدی 6
علیرضا   مقدس 6
محمد  اصلانی 6
محمد  رضایی 6
محمد  رضایی بکتی 6
ابوالفضل  منصور آبادی 6
مهرشاد   کریمی 6
آرتین  بیگدلی 6
امیرمحمد   کریمی 6
محمدامین   انصاری اصل 6
محمدایمان    بیضاوی 6
علیرضا  صادقی نیا 6
مهدی  الله پناه 6
پوریا  فرج زاده 6
امیرمحمد  جذابی 6
محمدمهدی   حسینی 24
علیرضا  رئوفت 24
امیرمهدی   داوودی 24
آرین حسن لی 24
ماهان  حسینی 24
ابوالفضل   عبدالهی 24
محمدهانی   نصیری 24
آریا   صحرائیان 24
بردیا  کرمی 24
یاشار  حاتمی 24
فرنام  زارع 24
شهریار  وحیدیان 24
کیان  گودرزی 24
علی  کاردانی 24
مبین  کرمی 24
محمدمهدیار  آرامش 24
ابوالفضل  هوشیار 24
آریا   رحمتی 24
علی  ایلچی نژاد 24
یاشار   پارسایی 43
ایلیا  امیری 43
مهدی  باقری 43
رضا میراحمدی  43
علی  کرمی(اکبر) 43
محمد  محمدی 43
نوید  نصیری 43
بردیا  اسماعیلی 43
محسن  مردانی 43
علی  کرمی ( حمید) 43
محمدامین    ملک  پور 43
محمدمهدی  نامور 43
پارسا   شهبازی 43
رضا  مهرپویا 43
حمیدرضا  صابری تبار 43
امیرمانی  نیکو 43
ماهان    ظریف صنایعی 43
بهزاد  تام 43
کوروش   دلخوش 43
محمد  نعمت الهی 43
ایلیا   رجائی نیا 43
کامیار   جمشیدی 43
آرمین  باقری شیرازی 43
علیرضا  موثقی فر 43
علی   پروین حقیقی 67
کیارش   خادمی 67
سامیار  نامداری 67
حسین  خسروانیان 67
نیما  زارع 67
سروش   حسینی 67
علی رضا  حدیدی 67
علی  جوینده 67
باربد  پیش آهنگ 67
علی محمد  ساریخانی 67
نیما  طاووسی 67
علیرضا دانشور 67
محمدکبریا  اسماعیل زاده 67
ایلیا  معتضدیان 67
کامیاب  نامداری 67
محمدحسین  فریدون پور 67
مهدی   شرافت 67
محمد مهدی  فیروزی 67
پرهام  صفرپور 67
مبین  تقوی 67
محمدامین  زارع 67
محمد  جوکار 67
شایان  لهراسبی 67
پرهام  دهقان 67
امیرمحمد  پیروی 67
علیرضا  خواجه میرکی 67
مبین  قربانی 67
طاها  زارعی 67
سهند  دهقان 67
بردیا  حداد باخدایی 67
راوش  یاقار 67
شروین  محمد پور 98
پارسا  فیروزی 98
محمد  جوادی فرد 98
محمد پارسا  سلطانی 98
محمدامین  معصومی 98
امیرارشا  کرمی 98
علی  حسینی 98
داریوش  سرور 98
شایان  قناعتیان  98
آریا  دست افکن 107
محمدمهدی  شهدوست  107
علیرضا  گرامی راد 107
ارشیا  شکری  107
امیر  کیانی 107
آریا  خانداداش 107
عرشیا  محمدپور 107
محدمهدی  ثابت قدم 107
شایان  حدادی نژاد 115
آرین  بنان ماه 115
آرمین  نجبی 117
شایان  زارع 117
امیرمحمد  باقری 117
امیرمحمد   نگهبانی 117
متین  ناطق فصیحی 117
احمد رضا   رستگار 122
محمدامین   منجذب 122
رادمهر  خادمی 124
دانیال  دهقان  124
ارشک  ابنوئی غ

 

نام ونام خانوادگی  رتبه 
آرین   حسن لی 1
پرهام    دهقان 1
محمدایمان   بیضاوی 3
محمدمهدیار   آرامش 4
حسین    خسروانیان 4
ماهان   حسینی 4
امیرمحمد  جذابی 4
طاها   زارعی 8
پرهام   صفرپور 8
رضا  مهرپویا 8
علی   زارعی 8
ابوالفضل   عبدالهی 8
علیرضا  دانشور 8
یاشار    پارسایی 8
عرشیا   قطمیری 15
راوش   یاقار 15
سجاد   سبحانی 15
مهدی   باقری 15
محمدمهدی   فیروزی 15
آریا   رحمتی 15
ایلیا   معتضدیان 21
مبین   قربانی 21
محمد  جوکار 21
محمد  رضایی 21
ماهان   گرگین پور 21
محمد  محمدی 21
عرشیا   کشاورز 21
ایلیا   امیری 28
ایلیا  رجایی نیا 28
کیارش   خادمی 28
پوریا  فرج زاده 28
محمدهانی   نصیری 28
محمد  اصلانی 28
مبین  کرمی 28
امیرمانی   نیکو 28
محمدمهدی   نامور 28
علی   کرمی 28
محممهدی  حسینی 28
کیان  گودرزی 28
محمد  نعمت الهی 28
بردیا   اسماعیلی 28
شایان  حدادی نژاد 42
سروش   حسینی 42
آریا   صحرائیان 42
ارشیا  قائدی 42
امیررضا  نظیری 42
شهریار  وحیدیان 42
مبین  تقوی 42
امیرمهدی   داوودی 49
امیرمحمد  کریمی 49
محمدامین   معصومی 49
آرتین   بیگدلی 49
کوروش   دلخوش 49
علی  ایلچی نژاد 49
علی رضا  حدیدی 49
بردیا  حداد باخدایی 49
ارشیا    شکری کوچک 49
محمدامین   منجذب 49
علیرضا  صادقی نیا 49
فرنام  زارع 60
شایان  قناعتیان 60
شایان  لهراسبی 60
بهزاد  تام 60
علی  کرمی (حمید) 60
سهند   دهقان 60
محمدپارسا  سلطانی 60
امیر  کیانی 67
علی   کاردانی 67
ابوالفضل   هوشیار 67
امیرمحمد   پیروی 67
امیرارشیا   کرمی 67
علی   پروین  حقیقی 67
مهدی   شرافت 67
حمیدرضا  صابری تبار 67
مهدی   اله پناه 67
محمدامین  انصاری  67
بردیا  کرمی 77
محمدحسین  فریدونپور 77
ابوالفضل  منصورابادی 77
علیرضا   موثقی فرد 77
علی  جوینده 81
محمد  رضایی 81
آرمین  باقری   81
محمدکبریا  اسماعیل زاده 84
علی  آشوری 84
باربد  پیش آهنگ 84
ارشک  ابنوئی 87
محمدامین  ملک پور 87
کامیاب  نامداری 87
سامیار  نامداری 87
متین  ناطق فصیحی 91
مهرشاد  کریمی 91
دانیال  دهقان خلیلی 91
داریوش  سرور 91
پارسا  فیروزی 91
علیرضا  مقدس 91
علی  حسینی 91
یاشار  حاتمی 91
محسن  مردانی 99
شایان   زارع 99
پارسا  شهبازی 99
احمدرضا  رستگار 99
محمدمهدی  ثابت قدم 103
آریا  دست افکن 103
عرشیا   محمدپور 103
نیما  زارع 103
کامیار   جمشیدی 107
رضا  میراحمدی 107
نوید  نصیری 107
آریا  خانداداش 107
علیرضا   خواجه میرکی 111
ماهان  ظریف صنایعی 111
شروین   محمدپور 111
امیرمحمد  نگهبانی 114
محمدامین   زارع 114
محمد  جوادی فرد 114
نیما  طاووسی 117
مهدی  شرافت 118
علیرضا  گرامی راد 118
امیرمحمد  باقری 120
آرین  بنان ماه 120
رادمهر  خادمی 122
علیرضا  رئوفت غ
علی محمد  ساریخانی غ
آرمین  نجیبی غ
رایان  تمدن غ

 

نام ونام خانوادگی رتبه  
علی رضا     حدیدی 1
یاشار    پارسایی 1
رضا  میراحمدی  1
علیرضا   رئوفت 1
پرهام   صفرپور 1
امیرمحمد    باقری 1
مهدی   باقری 1
محمد   رضایی 1
آرمین    نجیبی 9
علیرضا   خواجه میرکی 9
فرنام   زارع 9
امیرمحمد   کریمی 9
مبین   قربانی 9
علی   کاردانی 9
حسین   خسروانیان 9
شایان   لهراسبی 9
بردیا   کرمی 9
شهریار   وحیدیان 9
علی    زارعی 9
پوریا     فرج زاده 9
امیرمحمد   جذابی 9
محمدمهدیار   آرامش 9
پرهام    دهقان  9
عرشیا    قطمیری 9
کامیاب   نامداری 9
ارشیا   قائدی 9
ارشک  انبوئی 9
شروین   محمدپور 9
رضا    مهرپویا 9
کیارش   خادمی 9
بهزاد  تام 9
باربد  پیش آهنگ 9
طاها   زارعی 9
آرتین   بیگدلی 9
کیان   گودرزی 9
رایان  تمدن 9
محمدامین   معصومی 9
کوروش   دلخوش 9
محمد   رضایی بکتی 9
سجاد  سبحانی 9
امیرمحمد   پیروی 9
علی   جوینده 9
علیرضا   مقدس 9
نیما  زارع 44
ایلیا  امیری 44
محمدمهدی   ثابت  قدم 44
علی   پروین   حقیقی 44
عرشیا   کشاورز 44
محمد   جوادی فرد 44
علیرضا   دانشور 44
مهرشاد    کریمی 44
آرین  حسن لی 44
محمد  نعمت الهی 44
مهدی  الله پناه 44
ابوالفضل  عبدالهی 44
محمدامین   بیضاوی 44
علی   کرمی(اکبر) 44
داریوش   سرور 44
محمد  اصلانی 44
محمد مهدی  فیروزی 44
محمدامین  انصاری اصل 44
محسن  مردانی 44
راوش   یاقار 44
سروش   حسینی 44
مبین  کرمی 44
ایلیا   رجائی نیا 44
محمدمهدی  نامور 44
اریا  رحمتی 44
پارسا  فیروزی 44
بردیا  حداد باخدایی 70
ایلیا   معتضدیان 70
سهند  دهقان 70
مهدی   شرافت 70
محمدکبریا  اسماعیل زاده 70
علی  ایلچی نژاد 70
محمد   محمدی 70
پارسا  شهبازی 70
علیرضا  صادقی نیا 70
امیر   کیانی 70
نوید   نصیری 70
محمد   جوکار 70
شایان   حدادی نزاد 70
بردیا  اسماعیلی  70
امیررضا  نظیری 70
ماهان  گرگین پور 70
ماهان   حسینی 70
ابوالفضل  هوشیار 70
شایان   زارع 88
آریا   صحرائیان 88
کامیار  جمشیدی 88
نیما   طاووسی 88
امیرمانی   نیکو 88
احمدرضا  رستگار 88
محمدهانی   نصیری 88
محمدامین   منجذب 88
ابوالفضل   منصورآبادی 88
ارشیا  شکری کوچک 88
علی   کرمی (حمید) 98
محمدمهدی   حسینی 98
محمدامین  ملک پور 98
محمدمهدی   شهدوست  98
محمدحسین  فریدون پور 98
یاشار   حاتمی 98
محمدپارسا  سلطانی 98
علی  آشوری 98
عرشیا  محمدپور 98
امیرمحمد   نگهبانی 98
رادمهر  خادمی 108
ماهان   ظریف صنایعی 108
سامیار   نامداری 108
آریا  دست افکن 108
متین  ناطق   فصیحی 108
علیرضا    موثقی فرد 113
آرمین    باقری   113
علیرضا  گرامی راد 113
علی  محمد   ساریخانی   113
دانیال     دهقان   117
علی    حسینی 117
آریا    خانداداش    117
حمیدرضا    صابری تبار 117
محمدامین    زارع 121
امیرمهدی  داوودی 121
شایان    قناعتیان 121
آرین  بنان  ماه غ
امیر ارشیا    کرمی غ
مبین    تقوی غ

 

نام نام خانوادگی رتبه 
آریا  رحمتی 1
آرین   حسن لی 1
حسین  خسروانیان 1
پوریا  فرج زاده 1
ابوالفضل  عبدالهی 5
محمد  رضایی 6
آرتین  بیگدلی 6
مبین  قربانی 6
رضا  مهرپویا 6
نیما   زارع 6
کیارش   خادمی 6
امیرمحمد   جذابی 6
امیررضا  نظیری 6
علی  زارعی 6
علیرضا  رئوفت 6
امیرمهدی   داوودی 6
محمدمهدیار   آرامش 6
محمدامین  منجذب 18
فرنام  زارع 18
محمدمهدی  فیروزی 18
علی  کاردانی 18
عرشیا  کشاورز 18
امیرمحمد  پیروی 18
محمدهانی  نصیری  قرقانی 18
شایان  قناعتیان 18
ارشیا  قائدی 18
آریا  صحرائیان 18
ارشک  ابنوئی 28
علی محمد  اریخانی 28
امیرارشیا  کرمی 28
محمدمهدی  نامور 28
محمد   جوکار 28
ایلیا   امیری 28
محمدامین  زارع 28
مهدی   شرافت 28
محمدپارسا  سلطانی 28
محمد  نعمت الهی 28
محمدامین    ملک پور 28
محمدمهدی   حسینی 28
علی  پروین  حقیقی 28
راوش  یاقار 28
باربد  پیش آهنگ 42
طاها   زارعی 42
یاشار  پارسایی 42
علی   کرمی (حمید) 42
محمدامین   انصاری 42
بهزاد  تام 42
امیرمانی  نیکو 42
علیرضا  موثقی فرد 42
شهریار  وحیدیان 42
امیر   کیانی 42
بردیا  حدادباخدایی 42
ایلیا   معتضدیان 42
بردیا  کرمی 42
علی  ایلچی نژاد 42
ماهان   حسینی 42
علیرضا   حدیدی 42
کیان   گودرزی 42
علیرضا  گرامی راد 42
سجاد  سبحانی 42
عرشیا  قطمیری 42
داریوش  سرور 42
محمد  اصلانی 42
پرهام   صفرپور   42
شایان   لهراسبی 42
ماهان  گرگین  پور 42
ابوالفضل  هوشیار 42
کوروش  دلخوش 69
علیرضا   خواجه میرکی 69
بردیا   اسماعیلی 69
ماهان  ظریف  صنایعی 69
رایان  تمدن 69
مبین  کرمی 69
محمدکبریا  اسماعیل  زاده 69
شایان  زارع 69
محمدایمان  بیضاوی 69
امیرمحمد  کرمی 78
نوید  نصیری 78
پارسا  فیروزی 78
کامیاب  نامداری 78
حمیدرضا  صابری تبار 78
محسن  مردانی 78
مهدی   اله پناه 84
شایان حدادی نژاد 84
ایلیا  رجائی نیا 84
علی  جوینده 84
نیما  طاووسی 84
سروش  حسینی 84
مهرشاد  کریمی 84
علیرضا   صادقی 91
مبین  تقوی   91
سامیار   نامداری 91
محمدحسین   فریدون پور 91
علیرضا  مقدس 91
شروین   محمدپور 91
احمدرضا    رستگار 91
ابوالفضل   منصورآبادی 91
آریا  دست افکن 91
آرمین  نجیبی 91
مهدی  باقری 91
ارشیا   شکری  91
پارسا  شهبازی 91
آرین   بنان  ماه 91
اریا  خانداداش 91
محمد  جوادی فرد 106
سهند  دهقان 106
علی  حسینی 106
ارشیا  محمدپور 106
محمدمهدی   ثابت  قدم 106
محمدامین  معصومی 111
علی   آشوری 111
محمد   رضایی بکتی 111
یاشار   حاتمی 111
امیرمحمد  نگهبانی 115
رضا  میراحمدی 115
علی  کرمی (اکبر) 115
محمد  محمدی 118
دانیال  دهقان 118
متین  ناطق   120
رادمهر   خادمی 120
پرهام    دهقان 120
امیرمحمد  باقری 123
کامیار  جمشیدی 123
محمدمهدی   شهدوست 125

 

نام ونام خانوادگی رتبه 
آرتین  بیگدلی 1
مهدی  نصیری 2
محمد   رضایی 2
حسین  خسروانیان 2
امیرمحمد  جذابی 2
محمدمهدی  فیروزی 2
پرهام  صفرپور 7
بردیا   کرمی 7
محمدایمان  بیضاوی 7
ایلیا  معتضدیان 7
پارسا   شهبازی 7
شایان   حدادی نژاد 7
ابوالفضل   عبدالهی 7
پویا    فرج زاده 14
سیدمحمد   اصلانی 14
شهریار  وحیدیان 14
محمدمهدیار   آرامش 14
آرین  حسن لی 14
کیان   گودرزی 14
محمدحسین   فریدونپور 14
علی محمد  ساریخانی 14
سجاد   سبحانی 14
علیرضا  خواجه میرکی 14
بردیا   حدادباخدایی 14
امیرمحمد    پیروی 25
عرشیا   قطمیری 25
راوش  یاقار 25
علی   زارعی 25
آریا   صحرائیان 25
کامیاب  نامداری 25
ارشک  ابنوئی 25
یاشار   پارسایی 25
ایلیا   امیری 25
علی  پروین حقیقی 25
امیرمانی   نیکو 25
محمد  نعمت الهی 25
مبین  کرمی 25
ارشیا    شکری کوچک 25
آریا   رحمتی 25
مبین    قربانی 25
عرشیا   کشاورز 25
کوروش  دلخوش 25
ابوالفضل   منصورآبادی 25
فرنام   زارع 44
علی   حسینی 44
مهدی   شرافت 44
علی    کرمی (اکبر) 44
کیارش   خادمی 44
پارسا   فیروزی 44
امیر   کیانی 44
بردیا  اسماعیلی 44
رضا   مهرپویا 44
امیرمهدی  داوودی 44
محمد  جوادی فرد 44
علی   کاردانی 44
امیرمحمد  کریمی 44
محمدمهدی  حسینی 44
مهرشاد  کریمی 59
محمدامین   انصاری 59
باربد     پیش اهنگ 59
علیرضا   حدیدی 59
رضا  میراحمدی 59
نیما    زارع 59
علیرضا  دانشور 59
محسن    مردانی 59
محمدکبریا اسماعیل زاده 59
پرهام   دهقان   59
رایان    تمدن 59
نوید  نصیری 70
ارشیا   قائدی 70
حمیدرضا  صابری تبار 70
علیرضا  مقدس 70
مهدی  الله پناه 70
ماهان    حسینی 70
شایان   لهراسبی 70
شروین  محمدپور 70
محمدمهدی   نامور 70
طاها  زارعی 70
محمد  جوکار 70
محمدپارسا    سلطانی 81
داریوش  سرور 81
علی   کرمی(حمید) 81
سامیار  نامداری 81
مهدی  باقری 81
بهزاد   تام 81
علیرضا  دئوفت 81
ماهان  ظریف  صنایعی 81
امیرارشیا     کرمی 81
ایلیا    رجائی نیا 81
محمدامین  معصومی 81
سهند   دهقان 81
محمدامین  ملک پور 93
یاشار  حاتمی 93
محمدامین   زارع 93
محمد   رضایی بکتی 93
امیررضا  نظیری 93
دانیال   دهقان خلیلی 93
علی  جوینده 93
عرشیا   محمدپور 93
امیرمحمد   باقری 101
علی  آشوری 101
نیما   طاووسی 101
سروش   حسینی 101
شایان  زارع 101
محمد  محمدی 101
مبین  تقوی 101
محمدامین   منجذب 101
ابوالفضل  هوشیار 101
علی  ایلچی نژاد 101
شایان   قناعتیان 101
علیرضا  صادقی نیا 101
سید متین  ناطق  فصیحی 113
احمدرضا  رستگار 113
آرمین  نجیبی 113
امیرمحمد  نگهبان 113
رادمهر   خادمی 113
محمدمهدی   ثابت قدم 113
محمدمهدی   شهدوست  شیرازی 113
کامیار  جمشیدی 120
آریا   خانداداش 120
علیرضا  گرامی راد 120
آریا   دست افکن 123
آرین  بنان ماه 124
ماهان  گرگین پور غ
آرمین  باقری  غ

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد  رضایی 1
محمدمهدی یار  آرامش 1
ارشک  ابنوئی 3
محمدامین  انصاری 3
شایان  حدادی نژاد 3
فرنام  زارع 3
محمدایمان  بیضاوی 3
امیرمحمد  کریمی 3
طه  زارعی 9
مهدی  اله پناه 9
محمدحسین   فریدونپور 9
سهند  دهقان 9
علیرضا  حدیدی 9
آرین   حسن لی 9
علی  کرمی 9
کوروش دلخوش 16
سجاد  سبحانی 16
محمدامین  معصومی 16
حمید رضا   صابری تبار 16
مهرشاد  کریمی 16
مهدی  شرافت 16
محمد  نعمت الهی 16
ماهان   گرگین پور 16
حسین  خسروانیان 16
علیرضا  رئوفت 16
ماهان  گرگین پور 16
حسین  خسروانیان 16
علیرضا  رئوفت 16
پارسا  فیروزی 16
مبین  تقوی 27
بردیا  حداد 27
احمدرضا  رستگار 27
علی  کاردانی 27
ابوالفضل  منصورابادی 27
محمدمهدی  ثابت قدم 27
محمدمهدی  فیروزی 27
امیر  کیانی 27
پوریا  فرج زاده 27
محمد  وحیدیان 27
ایلیا  امیری 27
رادمهر   خادمی 27
کیارش   خادمی 27
دانیال   دهقان 27
نیما   زارع 27
علی محمد  ساریخانی 27
سامیار  نامداری 27
امیرمحمد  پیروی 44
علیرضا  خواجه میرکی 44
ایلیا  رجائی نیا 44
محمد  رضای 44
محمد  رضایی 44
عرشیا  کشاورز 44
محسن  مردانی 44
ایلیا   معتضدیان 44
راوش   یاقار 44
ارشیا  قائدی 44
سروش  حسینی 44
شایان  زارع 44
محممهدی   شهدوست 44
محمد  جوکار 57
آریا   رحمتی 57
ارشیا  شکری  کوچک 57
محمدامین  ملک پور 57
علیرضا  موثقی فرد 57
آرتین  بیگدلی 62
ابوالفضل  هوشیار 62
علی  کرمی 62
کامیاب  نامداری 62
امیرمانی  نیکو 62
متین  ناطق فصیحی 62
علی  ایلچی 62
امیرارشیا   کرمی 69
محمدامین  منجذب 69
محمدمهدی   حسینی 69
امیرمهدی  داوودی 69
شروین   محمدپور 69
امیرمحمد  نگهبانی 69
محمد  جوادی فرد 75
مبین  کرمی 75
محمد  اصلانی 75
ماهان  ظریف  صنایعی 75
آریا  دست افکن 75
رضا  میراحمدی 75
یاشار   حاتمی 81
امیرمحمد  باقری 81
ماهان  حسینی 81
علی  آشوری 84
محمدکبریا  اسمعیل زاده 84
علی  جوینده 84
سید علی   حسینی 84
شایان  لهراسبی 84
کامیار  جمشیدی 89
آرمین  نجیبی 89
محمدپارسا  سلطانی 89
علی  زارعی 89
محمدمانی   نصیری 89
علیرضا   صادقی نیا 94
آرمین  باقری  شیرازی 94
پرهام  صفر پور 96
علیرضا   مقدس 96
علیرضا  گرامی  راد 98
امیرمحمد  جذابی 99
نیما   طاووسی 100

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
محمدمهدی یار    آرامش 1
محمدایمان   بیضاوی 1
محمد   رضایی 1
محمدمهدی   فیروزی 1
علی  کاردانی 1
ابوالفضل منصورآبادی 1
علی   زارعی 1
آریا   صحرائیان 1
پوریا  فرج زاده 1
عرشیا   قطمیری 1
ماهان   گرگین پور 1
باربد   پیش آهنگ 1
امیرمهدی   داودی 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
مهرشاد  کریمی 15
یاشار   پارسایی 16
علیرضا   حدیدی 16
آرتین   حسن لی 16
محمدمهدی   حسینی 16
کیارش   خادمی 16
علیرضا  رئوفت 16
پارسا  فیروزی 16
شروین  محمدپور 16
امیرمحمد  جذابی 16
بردیا  کرمی 16
محمدامین   ملک پور 16
کامیاب  نامداری 16
امیرمانی  نیکو 16
محمد   وحیدیان 16
آرتین  بیگدلی 16
آریا   رحمتی 16
طه  زارعی 16
بهزاد  تام  34
سید مبین   تقوی 34
محمد   رضایی بکتی 34
امیرمحمد   کریمی 34
امیرمحمد   پیروی 34
سجاد   سبحانی 34
مهدی   باقری 40
علی   جوینده 40
ماهان   حسینی 40
حسین   خسروانیان 40
علی محمد   ساری خانی 40
محمدهانی   نصیری 40
آرمین  نجیبی 40
امیررضا  نظیری 40
علی   ایلچی 40
علیرضا   خواجه میرکی 40
ایلیا   رجائی نیا 40
مبین  قربانی 40
مبین   کرمی 40
عرشیا  کشاورز 40
مهدی  اله پناه 40
محسن  مردانی 40
علیرضا  مقدس 40
امیرارشیا  کرمی 57
علیرضا  موثقی فر 57
متین  ناطق فصیحی 57
ایلیا   امیری 57
رایان  تمدن 57
احمد رضا   رستگار  57
کیان   گودرزی 63
محمدمهدی  نامور 63
ابوالفضل  هوشیار 63
محمد کبریا   اسماعیل زاده 63
علی  پروین  حقیقی 63
سروش  حسینی 63
نیما   طاووسی 63
رضا  میراحمدی سلوکی 63
پرهام   صفرپورحقیقی 71
شایان  لهراسبی 71
محمد   جوکار 71
امیر  کیانی 74
عرشیا   محمد پور 74
علیرضا  صادقی نیا 74
داریوش  مسرور 74
مهدی  شرافت 74
آریا  دست افکن 79
نیما  زارع 79
سهند  دهقان 81
ارشیا   قائدی 81
بردیا   حداد 81
پرهام  دهقان 81
محمدامین   معصومی 81
رضا  مهرپویا 81
ارشک  ابنوئی 81
شایان   حدادی نژاد 81
آرمین   باقری  شیرازی 89
کوروش  دلخوش 89
ارشیا   شکری کوچک 89
حمیدرضا   صابری تبار 92
علی   کرمی (6/4) 92
بردیا  اسماعیلی 92
رادمهر  خادمی 92
محمدامین   زارع 96
محمد   نعمت الهی 96
محمدامین  انصاری اصل 96
ایلیا   معتضادیان 99
محمد  محمدی 99
یاشار  حاتمی 99
علی  آشوری 99
محمد  اصلانی 103
پارسا    سلطانی 103
محمدحسین  فریدونپور 103
علی  کرمی (6/1) 106
امیرمحمد  نگهبانی 106
شایان   زارع 108
محمدمهدی ثابت قدم 109
ماهان   ظریف صنایعی 111
کامیار  جمشیدی 112
دانیال   دهقان 113
علیرضا  گرامی راد 113
سیدمحمد  جوادی فرد 113
محمدامین   منجذب 113
مهدی    بنان ماه 117
نوید    نصیری 117
امیرمحمد   باقری 120
سیدعلی   حسینی 121
شایان  قناعتیان 122
علیرضا   دانشور 123
محمدمهدی   شهدوست شیرازی 124

 

نام ونام خانوادگی رتبه 
امیرمحمد   جذابی    1
بردیا    کرمی 1
فرنام  زارع 1
کامیاب   نامداری 4
ارشیا   قائدی 4
علی   زارعی 4
پوریا   فرج زاده 4
آرین   حسن لی 4
امیرارشیا   کرمی 4
ابوالفضل    عبدالهی 4
احمدرضا   رستگار 4
امیرمحمد   پیروی 4
سجاد   سبحانی 4
مهدی   الله پناه 4
داریوش   سرور 4
رایان   تمدن 4
محمد  نعمت الهی 17
آرتین   بیگدلی 17
علی   جوینده 17
ایلیا   امیری 17
آریا   رحمتی 17
محمدایمان   بیضاوی 17
علی  ایلچی نژاد 17
محمد   جوکار  17
محمد   قربانی 17
امیرمحمد    کریمی 17
ایلیا   رجایی نیا 17
راوش  یاقار  17
شایان لهراسبی 17
امیر مانی  نیکو 17
محمدمهدی   حسینی 17
محمد امین   انصاری 17
بهزاد  تام  17
محمدمهدی   نامور 17
نما   زارع 17
ماهان  حسینی 17
محمد  هانی   نصیری 17
علیرضا   گرامی راد 17
حسین   خسروانیان 17
علیرضا  حدیدی 17
نوید  نصیری 41
ابوالفضل  منصورآبادی 41
محمدمهدیار   آرامش 41
ایلیا  معتضدیان 41
یاشار  پارسایی 41
علیرضا   مقدسی 41
بردیا   اسماعیلی 41
محمدمهدی   فیروزی 41
نیما  طاووسی 41
علیرضا   رئوفت 41
ماهان  گرگین  پور 41
علیرضا   موثقی فرد 41
محمدامین  معصومی 53
ابوالفضل   هوشیار 53
محسن  مردانی 53
باربد  پیش آهنگ 53
طاها  زارعی 53
عرشیا   کشاورز 53
امیرمحمد  داوودی 53
شایان  قناعتیان 53
کیارش   خادمی 53
شایان   حدادی نژاد 53
محمدامین  ملک پور 53
مهرشاد  کریمی 53
شروین   محمدپور 53
بردیا   حدادی 53
علی   کاردانی 53
مهدی   شرافت 53
ماهان  ظریف صنایعی 53
محمد   رضایی 71
ارشیا  شکری 71
کامیار  جمشیدی 71
ارشک  ابنوئی 71
محمد  اصلانی 71
علیرضا   دانشور 71
آرمین  نجیبی 71
پرهام   صفرپور 71
محمد امین  منجذی 71
مبین  تقوی 71
علیرضا  صادقی نیا 71
مهدی  باقری 71
محمدامین  زارع 83
یاشار  حاتمی 83
دانیال  دهقان  خلیلی 83
علی   آشوری 83
آریا   دست افکن 83
علی   حسینی 83
سروش   حسینی 83
محمد   رضایی 83
امیر  کیانی 83
علی  کرمی (اکبر) 83
محمدکبریا   اسماعیل زاده 83
پارسا  شهبازی 83
عرشیا   محمد پور 83
مبین   کرمی 83
آریا   خانداداش 83
علی  کرمی(حمید) 83
علیرضا   خواجه میرکی 83
امیرمحمد  نگهبانی 83
شهریار  وحیدیان 83
سامیار   نامداری 83
محمد مهدی  ثابت قدم 83
رادمهر   خادمی 104
محمدپارسا   سلطانی 104
حمید رضا   صابری تبار 104
محمد  جوادی فرد 107
سهند  دهقان 107
محمدحسین  فریدون پور 107
آرمین  باقری   شیرازی 110
امیرمحمد   باقری 110
متین   ناطق  فصیحی 112
محمدمهدی   شهدوست 112
رضا   میراحمدی 114
شایان  زارع 115

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد مهدی  فیروزی 1
علیرضا موثقی فرد  1
محمدمهدیار  آرامش 3
ایلیا    امیری 3
محمدامین   انصاری اصل  3
محمدایمان    بیضاوی 3
کیارش  خادمی 3
محمدامین    زارع 3
نیما  طاووسی 3
پوریا   فرج زاده 3
عرشیا   قطمیری 3
آرتین   بیگدلی 12
مبین   تقوی 12
امیرمحمد   جذابی 12
امیرمهدی   داودی 12
ارشیا  قائدی 12
امیر   کیانی 12
علیرضا  مقدس 12
امیررضا نظیری 12
محمد  جوکار 20
علیرضا   حدیدی 20
رایان  تمدن 20
سروش  حسینی 20
فرنام  زارع 20
ابوالفضل   عبدالهی 20
علی  کاردانی 20
کیان   گودرزی 20
محسن   مردانی 20
محمد  نعمت الهی 20
محمد   وحیدیان 20
محمدکبریا   اسماعیل زاده 31
محمد  اصلانی 31
ارشک  ابنوئی 31
علی  پروین  حقیقی 31
آرین  حسن لی 31
حسین  خسروانیان 31
آریا   رحمتی 31
محمد رضایی 31
مهدی   شرافت 31
آریا  صحرائیان 31
بردیا   کرمی 31
ابوالفضل   منصورآبادی 31
بردیا  اسماعیلی 43
علی   ایلچی نژاد 43
امیرمحمد   پیروی 43
بهزاد  تام 43
محمد حسین    فریدون پور 43
امیرارشیا   کرمی 43
امیرمحمد  کریمی 43
داریوش   مسرور 43
رضا   مهرپویا 43
محمد هانی   نصیری 43
امیرمانی  نیکو 43
علی   جوینده 54
علیرضا   خواجه میرکی 54
علی محمد  ساریخانی 54
ارشیا   شکری کوچک 54
حمیدرضا  صابری تبار 54
شایان   لهراسبی 54
محمدامین   ملک پور 54
متین   ناطق فصیحی 54
محمدمهدی   حسینی 54
محمدمهدی   ثابت قدم 63
بردیا   حداد باخدایی 63
یاشار   پارسایی 63
کوروش  دلخوش 63
ایلیا  رجائی نیا 63
مهدی  باقری 63
نیما  زارع 63
نیما  زارع 63
علی   زارعی 63
علیرضا   رئوفت 63
عرشیا   کشاورز 63
مهرشاد  کریمی 63
پرهام  صفرپورحقیقی 63
مبین  قربانی 63
ایلیا   معتضدیان 63
علیرضا  گرامی  راد 63
کامیاب  نامداری 63
باربد  پیش آهنگ 79
یاشار   حاتمی 79
علی   حسینی 79
پرهام  دهقان  79
طه  زارعی 79
پارسا   شهبازی 79
علی  کرمی  6/1 79
ماهان   گرگین  پور 79
عرشیا   محمدپور اردکانی 79
محمدامین   معصومی 79
محمدامین   منجذب 79
سامیار  نامداری 79
آرمین  نجیبی 79
مهدی  اللله پناه 92
رادمهر  خادمی 92
سهند  دهقان 92
علیرضا   صادقی نیا 92
شروین  محمدپور 92
محمدمهدی   نامور 92
محمد   جوادی فرد 98
شایان  حدادی نژاد 98
محمدپارسا   سلطانی 98
پارسا  فیروزی 98
شایان   قناعتیان 98
نوید   نصیری 98
امیرمحمد   باقری 104
کامیار   جمشیدی 104
آریا   دست افکن 104
محمد  رضایی بکتی 104
محمد   محمدی 104
آرمین   باقری شیرازی 109
دانیال   دهقان   خلیلی 109
احمدرضا    رستگار 109
شایان   زارع 109
مبین   کرمی 109
علی  آشوری 114
ماهان    حسینی 115
علیرضا   دانشور 115
محمدمهدی    شهدوست 115
ابوالفضل    هوشیار 115
امیر محمد   نگهبانی    115
مهدی   بنان ماه 120
ماهان    ظریف  صنایعی 120
رضا   میراحمدی   غ
علی   کرمی 6/4 غ

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
آرین  حسن لی 1
رایان  تمدن 1
محمدمهدی  نامور 1
ابوالفضل  عبدالهی 1
علی  زارعی 5
راوش   یاقار 5
پارسا  فیروزی 5
محمدمهدیار   آرامش 5
حسین  خسروانیان 5
محمد مهدی   فیروزی 10
آریا  رحمتی 10
محمدایمان   بیضاوی 10
پوریا   فرج زاده 10
ایلیا  معتضدیان  10 
مهدی  اللله پناه 15
علیرضا   رئوفت 15
محمدکبریا  اسماعیل زاده 15
ماهان  حسینی 15
کیارش  خادمی 15
امیرمحمد   جذابی 15
محمد  رضایی 15
محمدامین  انصاری 15
محمد   محمدی 15
علی   پروین حقیقی 15
محمدمهدی   حسینی 24
بردیا  اسماعیلی    24
محمد اصلانی 24
رضا  مهرپویا 24
محمد   نعمت الهی 24
کیان گودرزی 24
ابوالفضل  منصورآبادی 31
بهزاد  تام 31
آریا  صحرائیان 31
شروین  محمد پور 31
ارشک  ابنوئی 31
امیرمحمد  کریمی 31
طاها  زارعی 31
محمدحسین  فریدون پور 31
ارشیا  قائدی 31
مبین  تقوی 31
مبین  قربانی 31
علیرضا  حدیدی 31
امیر  کیانی 43
شایان  لهراسبی 43
نوید  نصیری 43
یاشار  پارسای 43
مبین  کرمی 43
امیرارشیا  کرمی 43
علی  کرمی (حمید) 49
محمدامین  معصومی 49
امیرمهدی  داوودی 49
امیرمحمد  پیروی 49
بردیا  کرمی 49
داریوش  سرور 49
علیرضا  مقدس 49
علی محمد  ساریخانی 49
محمد  جوکار 49
محمدامین  زارع 49
فرنام  زارع 49
شهریار  وحیدیان 60
آرمین  نجیبی 60
آرتین  بیگدگی 60
عرشیا  قطمری 60
امیرمانی  نیکو 60
محمدامین  ملک پور 60
مهرشاد  کریمی 60
سامیار  نامداری قرقانی 60
محمد هانی  نصیری 60
پرهام   صفر پور 60
محسن  مردانی 70
علیرضا  دانشور 70
پارسا  شهبازی 70
بردیا  حداد باخدایی 70
ابوالفضل  هوشیار 70
محمد مهدی  ثابت قدم 70
کامیاب  نامداری 70
علیرضا  خواجه میرکی 70
سجاد  سبحانی 70
عرشیا  کرمی 70
رادمهر  خادمی 70
علی  کرمی (اکبر) 70
ماهان  گرگین پور 70
ایلیا  امیری 70
محمد پارسا   سلطانی 84
علیرضا  موثقی فرد 84
کوروش  دلخوش 84
ایلیا  رجائی نیا 84
سروش  حسینی 88
ماهان  ظریف صنایعی 88
متین   ناطق فصیحی 88
امیرمحمد  باقری 88
علیرضا  صادقی نیا 88
ارشیا  شکری کوچک 88
محمدامین منجذب 88
مهدی  باقری 88
علی  آشوری 88
شایان  قناعتیان 97
حمیدرضا  صابری تبار 97
باربد  پیش آهنگ 97
آریا  دست افکن 97
علی  ایلچی نژاد 97
علی  حسینی 102
شایان  حدادی نژاد 102
احمدرضا  رستگار 102
اریا  خانداداش 102
مهدی   شرافت 102
دانیال  دهقان خلیلی 107
یاشار   حاتمی 107
محمد  جوادی فرد 107
عرشیا   محمد پور 107
سهند  دهقان 107
علی  جوینده 107
شایان  زارع 113
نیما  زارع 113
علی  کاردانی 113
محمد مهدی  شهدوست  116
کامیار  جمشیدی 116
امیرمحمد  نگهبانی 118
آرمین  باقری  شیرازی 119
علیرضا  گرامی راد 119
رضا  میراحمدی 119
نیما  طاووسی 122
محمد   رضایی 123
آرین  بنان ماه  124
امیررضا   نظیری غ
پرهام    دهقان    غ

 

نام ونام خانوادگی رتبه  
امیرمحمد  جذابی 1
رایان  تمدن 1
محمدامین   منجذب 1
محمدایمان  بیضاوی 4
پرهام   صفرپور 4
کیان   گودرزی 4
ماهان   گرگین پور 4
علی   کاردانی 4
محمد  نعمت الهی 4
امیرمحمد پیروی 4
آرین  حسن لی 4
علیرضا  گرامی  راد 4
نیما  زارع 4
ایلیا  امیری 4
ماهان   حسینی 4
راوش یاقار 4
محمد  جوادی فرد 4
محمد   رضایی 18
سجاد  سبحانی 18
امیررضا  نظیری 18
علی  ایلچی نژاد 18
طاها  زارعی 18
بردیا  کرمی 18
رضا  مهرپویا 18
محمدامین  ملک پور 18
بردیا  اسماعیلی    18
محمد  اسماعیلی   18
محمد  اصلانی 18
ماهان  ظریف صنایعی 18
شایان  حدادی نژاد 18
آرتین  بیگدلی 18
فرنام  زارع 18
باربد  پیش آهنگ 18
کیارش  خادمی 18
آرمین  نجیبی 18
محمدمهدی  فیروزی 18
محمد  محمدی 18
علی  زارعی 18
پارسا  شهبازی 18
محمدمهدیار   آرامش 18
داریوش  سرور 18
محمدمهدی   ثابت قدم 41
محمدامین  انصاری 41
محمدحسن  فریدون پور 41
مهدی الله پناه 41
سهند دهقان 41
شایان  لهراسبی 41
علیرضا  صادقی نیا 41
مهرشاد  کریمی 41
محمد  رضایی بکتی 41
مبین  تقوی 41
علیرضا   موثقی فرد 41
امیرمانی  نیکو 41
علیرضا   رئوفت 41
علی  محمد  ساریخانی 41
علی  جوینده 41
عرشیا   محمد پور 41
آریا   دست افکن 41
متین  ناطق  فصیحی 41
امیرمحمد   باقری 41
شروین   محمدپور 41
حسین   خسروانیان 41
ابوالفضل   منصور آبادی 41
علیرضا   خواجه میرکی 41
آریا  صحرائیان 41
کامیار  جمشیدی 41
ایلیا   معتضدیان 41
شایان  قناعتیان 67
محمدامین   معصومی 67
عرشیا   کشاورز 67
نوید   نصیری 67
پوریا   فرج زاده 67
آرین    بنان ماه  67
ارشک   ابنوئی 67
آریا    رحمتی 67
امیرارشیا   کرمی 67
یاشار  حاتمی 67
احمدرضا   رستگار 67
یاشار   پارسایی 67
پارسا  فیروزی 67
ابوالفضل  عبدالهی 67
علی  کرمی (اکبر) 67
آرمین  باقری 67
محمدهانی   نصیری قرقانی 67
رضا  میراحمدی    67
رادمهر  خادمی 67
علیرضا  حمیدی 67
محمدکبریا    اسماعیل زاده 67
سروش  حسینی 67
عرشیا   قطمیری 67
کوروش  دلخوش 90
محمد    جوکار 90
امیرمحد  کریمی 90
حمیدرضا  صابری تبار 90
علی   کرمی (حمید) 90
مبین  کرمی 90
محمدپارسا   سلطانی 90
مهدی   شرافت 90
ارشیا   قائدی 90
ایلیا  رجائی نیا 90
بردیا  حداد با خدائی 90
علی   حسینی 90
علی   پروین  حقیقی 90
نیما  طاووسی 90
امیرمهدی  داوودی 90
سامیار   نامداری 90
علیرضا  مقدس 90
شهریار  وحیدیان 90
امیر  کیانی 90
بهزاد  تام 90
محمد مهدی   حسینی 90
کامیاب  نامداری  111
پرهام  دهقان   111
محسن  مردانی 111
امیرمحمد  نگهبانی 111
مهدی   باقری 111
محمدمهدی   شهدوست  شیرازی 111
علیرضا  دانشور 111
دانیال  دهقان خلیلی 111
ابوالفضل  هوشیار 111
مبین  قربانی 111
آریا  خانداداش 121
ارشیا    شکری  کوچک 121
شایان  زارع 123
علی  آشوری 123
محمدمهدی   نامور غ

 

نام نام خانوادگی رتبه 
حسین   خسروانیان 1
پوریا  فرج زاده 2
عرشیا   قطمیری 2
بردیا  کرمی 2
ابوالفضل   عبدالهی 2
امیرمحمد   جذابی 5
راوش   یاقار 5
امیرمحمد  کریمی 5
مبین   قربانی 5
آرتین  بیگدلی 10
علی   پروین حقیقی 10
نیما   زارع 10
بردیا  اسماعیلی سیگارودی 10
آرین   حسن لی  10
محمد مهدی    فیروزی 10
آریا  صحرائیان 10
ایلیا  امیری 10
محمد  رضایی 18
امیرمحمد   پیروی 18
ارشیا  قائدی 18
سجاد   بحانی 18
محمد  ایمان   بیضاوی 22
کیارش   خادمی 22
امیر  کیانی 22
محمد  نعمت الهی 22
محمدامین   انصاری 22
آریا  رحمتی 22
فرنام   زارع 22
رضا  مهرپویا 22
پرهام   دهقان   22
علی  زارعی 22
ارشک  ابنوئی 32
محمدهانی   نصیری 32
بردیا   حدادباخدایی 32
مهدی   الله پناه  32
علی  محمد  ساریخانی 32
مبین  کرمی 32
آرمین  نجیبی 32
محمد  اصلانی 32
شهریار   وحیدیان 32
علیرضا    موثقی 32
محمد پارسا   سلطانی 32
محمدامین  زارع 32
کیان   گودرزی 44
محمدمهدیار    آرامش 44
مهرشاد  کریمی 44
محمد  محمدی 44
محمدحسین  فریدونپور 44
محسن   مردانی 44
ایلیا  معتضدیان  44
بهزاد  تام  44
یا شار  پارسایی 44
امیرمانی  نیکو  44
شایان  لهراسبی 44
امیررضا  نظیری 44
امیرارشیا   کرمی 56
ارشیا شکری کوچک  56
رایان  تمدن  56
محمدمهدی  حسینی 56
شایان  قناعتیان 56
داریوش  سرور 56
مهدی   شرافت 62
طاها  زارعی 62
پرهام  صفرپورحقیقی 62
پارسا  فیروزی 62
مبین  تقوی 62
علیرضا   خواجه میرکی 62
ابوالفضل  هوشیار 62
محمدامین  ملک پور 69
ابوالفضل    منصورآبادی 69
علیرضا  حدیدی 69
محمد   جوکار 69
ماهان  گرگین پور 69
رادمهر   خادمی 69
علیرضا  صادقی نیا 69
سروش   حسینی 69
علی   حسینی 69
شایان   حدادی نژاد 69
پارسا   شهبازی 79
محمدامین   منجذب 79
محمدکبریا   اسماعیل زاده 79
عرشیا   کشاورز 79
عرشیا   محمدپور 79
علی   کاردانی 84
علیرضا   دانشور 84
محمد مهدی   نامور 84
حمیدرضا  صابری تبار 84
علیرضا   رئوفت 84
علی   کرمی (اکبر) 84
علی  ایلچی نژاد 84
کوروش   دلخوش    91
ماهان   ظریف صنایعی 91
یاشار  حاتمی 91
یاشار   حاتمی  91
آریا   دست افکن  91
نوید  نصیری 91
محمدامین  معصومی 91
رضا   میراحمدی 98
علی   آشوری 99
محمد    جوادی فرد 99
علیرضا  گرامی راد 99
ماهان  حسینی 99
امیرمهدی   داوودی 99
علیرضا   مقدس 99
ایلیا  رجائی نیا 105
متین  ناطق   فصیحی 105
شروین   محمد پور 105
مهدی   باقری 108
علی   جوینده 108
امیرمحمد  باقری 108
احمدرضا   رستگار  108
سامیار   نامداری 112
محمدمهدی   شهدوست  113
محمدمهدی   ثابت  قدم 113
کامیاب   نامداری 115
آریا   خانداداش 116
آرمین   باقری شیرازی 116
امیرمحمد  نگهبانی 116
سهند  دهقان   119
شایان   زارع 120
محمد   رضایی بکتی 121
کامیار   جمشیدی 122
آرین  بنان ماه 123
علی  کرمی غ
دانیال   دهقان  خلیلی غ
نیما  طاووسی غ

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد ایمان  بیضاوی 1
محمد مهدیار   آرامش 2
امیرمحمد  پیروی 2
علی   زارعی 2
محمدمهدی   فیروزی 2
علی   کاردانی 2
آرتین   بیگدلی 7
کیارش   خادمی 7
عرشیا  قطمیری 7
بردیا   کرمی  7
حسین  خسروانیان 11
محمد  رضایی 11
ابو الفضل   عبداللهی 11
آریا  صحرائیان  14
محمد نعمت الهی 14
بردیا   اسماعیلی 16
محمدامین   معصومی 16
سید محمد  اصلانی 18
یاشار   پارسایی 18
علیرضا   حدیدی 18
آرین   حسن لی 18
علیرضا   رئوفت 18
محمدامین   زارع 18
محمدکبریا    اسماعیل زاده 24
بهزاد  تام  24
کیان   گودرزی 24
محمد   وحیدیان 24
ایلیا    امیری 28
محمدامین   انصاری 28
باربد   پیش آهنگ 28
رایان  تمدن 28
محمدمهدی   حسینی 28
امیرارشیا    کرمی 28
شایان   لهراسبی 28
محسن   مردانی 28
محمدامین   ملک پور 28
ابوالفضل  منصور آبادی 28
سجاد   سبحانی 38
ماهان   گرگین پور 38
مهدی  باقری 40
علی   پروین  حقیقی 40
فرنام  زارع 40
مهدی   شرافت 40
ارشیا  قائدی 40
علی  کرمی 6/4 40
امیرمحمد  کریمی 40
مبین  قربانی قرقانی 40
علیرضا  مقدس 40
محمدمهدی  نامور 40
امیررضا  نظیری 40
شروین  محمدپور 40
طه  زارعی 52
داریوش  سرور 52
علیرضا   موثقی فر 52
آرمین  باقری 55
مبین  تقوی 55
امیرمحمد  جذابی 55
ایلیا  رجایی نیا 55
ارشیا   شکری 55
مبین   کرمی 55
رضا   مهرپویا 55
امیرمانی  نیکو 55
سروش   حسینی 63
علیرضا  صادقی نیا 63
سید متین   ناطق فصیحی 63
ماهان   حسینی 66
امیرمهدی   داودی 66
حمیدرضا   صابری تبار 66
علی   کرمی 66
رضا  میراحمدی    66
محمدهانی   نصیری قرقانی 66
ارشک ابنوئی 72
علی   ایلچی نژاد 72
محمدمهدی   ثابت قدم 72
محمد  جوکار  72
احمدرضا   رستگار 72
علی محمد  ساریخانی 72
محمدپارسا  سلطانی 72
محمدحسین  فریدون پور 72
عرشیا  کشاورز 72
امیر  کیانی 72
علی  جوینده 82
پارسا   شهبازی 82
کورش دلخوش 84
مهرشاد   کریمی 84
محمد  محمدی 84
ابوالفضل  هوشیار 84
علیرضا   دانشور 88
آریا   دست افکن  88
آرمین   نجیبی 88
نوید  نصیری 88
شایان  حداد نژاد 92
شایان  زارع 92
شایان  قناعتیان 92
ایلیا  معتضدیان 92
محمد جوادی فرد 96
بردیا   حداد باخدایی 96
علیرضا   خواجه میرکی 96
دانیال  دهقان خلیلی 96
محمد  رضایی بکتی 96
ماهان  ظریف صنایعی 96
پارسا  فیروزی 96
سهند  دهقان  103
نیما  زارع 103
محمدامین  منجذب 105
محمدمهدی   شهدوست  106
عرشیا  محمدپور اردکانی 106
سامیار   نامداری  106
علی   آشوری 109
پرهام  صفرپور 109
امیرمحمد  نگهبانی 109
کامیار  جمشیدی 112
امیرمحمد  باقری 113
سیدعلی  حسینی 113
یاشار  حاتمی 115
مهدی  بنان ماه 116
رادمهر  خادمی 116
علیرضا   گرامی راد 118

 

نام ونام خانوادگی رتبه
علی  زارعی 1
محمد  نعمت اللهی 1
ماهان  گرگین پور 1
محمد  اصلانی 1
آرین حسن لی 1
امیرمهدی   داودی 1
علی محمد  ساریخانی 1
امیرمحمد   جذابی 1
محمدهادی  نصیری 1
امیرمحمد   باقری 1
ایلیا  معتضدیان 1
محمدمهدیار  آرامش 1
عرشیا   محمدپور 1
مهدی   الله پناه 1
رضا  مهرپویا 1
آرتین  بیگدلی 1
محمد   رضایی 17
فرنام  زارع  17
علیرضا   صادقی نیا 17
آریا   رحمتی 17
مبین  کرمی 17
رایان  تمدن 17
کیارش   خادمی 17
آریا  صحرائیان 17
علی   پروین حقیقی 17
علیرضا   حدیدی 17
سروش   حسینی 17
ایلیا  امیری 17
محمدمهدی   حسینی 17
داریوش  سرور 17
شایان   قناعتیان 17
محمدمهدی   نامور 17
امیرمهدی   پیروی 17
علیرضا   خواجه میرکی 17
علی   کاردانی 17
شایان   لهراسبی 17
بردیا  اسماعیلی 17
پوریا   فرج زاده 17
امیررضا   نظیری 17
آرمین  باقری  شیرازی 17
نیما  زارع 17
محمدامین   انصاری  17
مهرشاد  کریمی 17
علیرضا   رئوفت    17
محمد  رضای بکتی 45
ابوالفضل   هوشیار  45
کوروش   دلخوش 45
سجاد   سبحانی 45
عرشیا   کشاورز 45
مبین   تقوی 45
احمد رضا   رستگار 45
بردیا   حداد باخدایی 45
ارشک   ابنوئی 45
راوش   یاقار 45
ارشیا  شکری کوچک 45
محسن    مردانی 45
محمدمهدی   فیروزی 45
مبین   قربانی 45
محمدامین   منجذب 45
طاها   زارع 45
پرهام  دهقان   45
امیرمحمد  کریمی 45
مهدی  شرافت 45
محمدکبریا   اسماعیل زاده 45
باربد   پیش آهنگ 45
آرمین   نجیبی 45
حسین   خسروانیان 45
محمدامین   ملک پور 45
بردیا  کرمی 45
رضا   میراحمدی 45
سهند  دهقان 45
محمدامین   زارع 45
شایان   حدادی نزاد 73
محمدایمان   بیضاوی 73
حمیدرضا  صابری تبار 73
کیان    گودرزی 73
محمدمهدی   شهدوست  73
علی   آشوری 73
پارسا   فیروزی 73
علی   کرمی( اکبر) 73
علیرضا   دانشور 73
نوید   نصیری 73
کامیاب  نامداری 73
پرهام  صفرپور 73
دانیال   دهقان 73
ابوالفضل   عبدالهی 73
پارسا   شهبازی 73
ماهان   ظریف صنایعی 73
محمد   وحیدیان 73
امیرمانی   نیکو 73
یاشار  پارسایی 73
علی   ایلچی نژاد 92
بهزاد    تام 92
علیرضا   مقدس 92
علی  کرمی (حمید) 92
محمد   جوکار 92
محمد  جوادی فرد 92
مهدی   باقری 92
امیرمحمد   نگهبانی 92
علیرضا   موثقی فرد 92
علی  جوینده 92
ارشیا   قائدی 92
امیرارشیا  کرمی 103
ایلیا  رجائی نیا 103
علی   حسینی 103
محمدمهدی   ثابت قدم 103
محمدحسین  فریدون پور 103
محمدامین  معصومی 103
کامیار   جمشیدی 103
متین  ناطق فصیحی 103
ماهان   حسینی 103
آریا   خان داداش 112
ابوالفضل  منصورآبادی 112
شروین   محمد پور 112
محمدپارسا  سلطانی 112
محمد  محمدی 112
آریا   دست افکن 112
سامیار  نامداری 112
یاشار  حاتمی 112
علیرضا   گرامی راد 120
عرشیا   قطمیری غ
آرین  بنان ماه  غ
رادمهر   خادمی غ
شایان   زارع غ
نیما  طاووسی غ
امیرکیانی غ

 

نام و نام خانوادگی رتبه
عرشیا   قطمیری 1
پوریا فرج زاده 1
علی محمد  ساریخانی 3
امیرارشیا  کرمی 3
پرهام  صفرپور 3
علیرضا   حدیدی 6
آرین   حسن لی 6
حسین   خسروانیان 6
محمدمهدی   حسینی 6
ابوالفضل   عبدالهی 6
سجاد   سبحانی 6
مبین   قربانی 6
آرتین  بیگدلی 6
آریا   رحمتی 6
علی   زارعی 6
محمدامین  زارع 6
راوش  یاقار 6
شایان  حدادی نژاد 6
آرمین   نجیبی 19
ایلیا   امیری 19
محمدکبریا   اسماعیل زاده 19
امیرمهدی   داوودی 19
بردیا   حداد باخدایی 19
امیرمحمد  پیروی 19
مبین  کرمی 19
بردیا   اسماعیلی 19
محمد   نعمت الهی 19
محمد ایمان   بیضاوی 19
محمد    رضایی 19
ماهان   حسینی 30
محمد   جوکار 30
عرشیا    کشاورز 30
رضا    مهرپویا 30
رایان   تمدن 30
ماهان    گرگین پور 30
امیرمحمد   جذابی 30
کامیاب    نامداری 30
بردیا   کرمی 30
کیان   گودرزی 30
مهدی   اله پناه 30
علی   کرمی 30
محمد مهدیار   آرامش 30
ایلیا    معتضدیان 30
باربد     پیش آهنگ 44
محمدهانی  نصیری 44
علی  آشوری 44
یاشار   پارسایی 44
علیرضا   رئوفت 44
سامیار   نامداری 44
مبین   تقوی 44
محمد  جوادی  فرد 44
علی   کاردانی 44
امیررضا  نظیری 44
علیرضا   موثقی فرد 44
شایان   لهراسبی 44
علیرضا  دانشور 56
ابوالفضل   هوشیار 56
ابوالفضل   منصورآبادی 56
پرهام   دهقان 56
علی   ایلچی نژاد 56
ارشیا  قائدی 56
شایان   قناعتیان 56
محمد   محمدی 56
مهدی   شرافت 56
محمد مهدی   فیروژی 56
محسن   مردانی 56
مهرشاد   کریمی 56
محمد مهدی   نامور 56
علی   کرمی 69
امیرمانی  نیکو 69
امیرمانی   نیکو 69
ایلیا   رجائی نیا 69
طاها   زارعی 69
احمدرضا    رستگار 69
ماهان   ظریف صنایعی 69
آرمین   باقری شیرازی 69
محمدپارسا    سلطانی 69
محمدامین    ملک پور 69
پارسا   شهبازی 69
حمیدرضا   صابری تبار 69
ارشک   ابنوئی 69
علیرضا  مقدسی 69
علی   جوینده 82
پارسا   فیروزی 82
سروش   حسینی 82
متین    ناطق    82
ارشیا   شکری 82
محمدامین  معصومی 82
محمد    اصلانی 82
نوید   نصیری 82
محمدامین   انصاری اصل 82
علی   حسینی 82
علی   پروین حقیقی  92
محمدامین   منجذب 92
آرین   بنان ماه 92
عرشیا   محمدپوراردکانی 92
بهزاد  تام 92
شروین   محمدپور 97
رادمهر   خادمی 97
دانیال   دهقان خلیلی 97
علیرضا   خواجه میرکی 97
داریوش  سرور 97
یاشار   حاتمی 97
امیرمحمد   کریمی 103
علیرضا  صادقی نیا 103
مهدی  باقری 105
محمدمهدی   شهدوست 105
کوروش   دلخوش 105
نیما   طاووسی 108
محمد  رضایی بکتی 108
رضا   میراحمدی 110
محمدحسین   فریدون پور 110
محمدمهدی  ثابت قدم 110
سهند   دهقان 110
امیرمحمد   نگهبانی 114
شایان  زارع 114
آریا   خانداداش 114
نیما   زارع 117
اریا   دست افکن  117
امیرمحمد  بافری 119
کامیار   جمشیدی 120
علیرضا   گرامی راد 121
فرنام   زارع غ
شهریار   وحیدیان غ
آریا   صحرائیان غ
کیارش  خادمی غ

  

 

نام ونام خانوادگی رتبه
آرین   حسن لی 1
علیرضا   حدیدی 2
علی  زارعی 2
حسین  خسروانیان 2
ابوالفضل    عبداللهی 2
مبین   قربانی 2
آرتین  بیگدلی 7
مبین  تقوی 7
محمدمهدی    حسینی 7
کیارش   خادمی 7
محمد    رضایی 7
محمدمهدی   فیروزی 7
علی   کاردانی 7
علیرضا   مقدس 7
آرمین   نجیبی 7
محمدمهدیار   آرامش 16
رایان   تمدن 16
امیرمهدی  داوودی 16
ماهان   گرگین پور 16
امیررضا   نظیری 16
عرشیا  قطمیری 16
محمدکبریا  اسماعیل زاده 22
امیرمحمد  پیروی 22
عرشیا   کشاورز 22
محسن   مردانی 22
امیرمحمد   جذابی 26
علی  جوینده 26
بردیا  حداد باخدایی 26
آریا   دست افکن 26
ایلیا   رجایی نیا 26
علی محمد  ساریخانی 26
نیما  طاووسی 26
ابوالفضل   منصورآبادی 26
مهدی  اله پناه  34
ایلیا   امیری 34
محمدامین   انصاری    34
بهزاد   تام 34
طه  زارعی 34
مهدی    شرافت 34
محمدحسین    فریدون پور 34
بردیا   کرمی 34
شایان   لهراسبی 34
محمدامین   ملک پور 34
بردیا   اسماعیلی 44
محمد   اصلانی 44
آرمین   باقری 44
علی   پروین 44
سروش   حسینی 44
ماهان   حسینی 44
علیرضا   رئوفت 44
سجاد   سبحانی 44
رضا   مهرپویا 44
محمد   نعمت الهی 44
امیرمانی   نیکو 44
ارشک ابنوئی 55
یاشار   پارسایی 55
آریا   رحمتی 55
حمیدرضا   صابری تبار 55
ارشیا   قائدی 55
علیرضا  موثقی فرد 55
محمد   وحیدیان 55
مهدی   باقری 62
باربد  پیش آهنگ 62
شایان   حدادی نژاد 62
دانیال  دهقان 62
محمدامین  زارع 62
دانیال  دهقان 62
محمدامین  زارع 62
علی   کرمی (6/1) 62
مهرشاد   کریمی 62
کیان  گودرزی 62
داریوش  سرور 62
ایلیا   معتضدیان 62
محمدامین   معصومی 62
نیما    زارع 73
ارشیا   شکری 73
علی   کرمی (6/4) 73
امیرمحمد   کریمی 73
سامیار   نامداری 73
محمدهانی   نصیری 73
علی   آشوری 79
علی   ایلچی 79
محمد    جوکار 79
علی   حسینی 79
علیرضا    خواجه میرکی 79
کوروش    دلخوش 79
علیرضا   صادقی نیا 79
امیرارشیا   کرمی 79
شروین   محمدپور 79
محمدمهدی   نامور 79
ابوالفضل   هوشیار  79
علیرضا   دانشور 90
پرهام   دهقان 90
ماهان  ظریف صنایعی 90
متین   ناطق فصیحی 90
احمدرضا  رستگار 94
مبین   کرمی 94
علیرضا   گرامی راد 94
محمدامین   منجذب 94
محمدمهدی   ثابت قرم 98
کامیار   جمشیدی 98
سهند  دهقان  98
رادمهر   خادمی 101
شایان   زارع 101
پارسا   شهبازی 101
محمد   محمدی 101
امیرمحمد    باقری 105
محمد    جوادی فرد 105
محمدمهدی   شهدوست 105
پارسا   فیروزی 105
عرشیا  محمدپوراردکانی 105
رضا  میراحمدی 105
نوید   نصیری 105
مهدی   بنان ماه  112
محمد   رضایی بکتی 112
پرهام   صفر پور  114

 

نام نام خانوادگی رتبه
علیرضا    رئوفت 1
کیارش    خادمی 1
پوریا    فرج زاده 1
آرین   حسن لی 1
رضا   مهرپویا 1
باربد   پیش آهنگ 1
محمد    جوکار 7
علی    کاردانی 7
محمد  رضایی 7
محمدامین   بیضاوی 7
امیرمحمد    کریمی 7
ارشیا   قائدی 7
مبین   قربانی 7
شایان   لهراسبی 7
کامیاب   نامداری 7
بردیا   کرمی 7
امیررضا   نضیری 7
عرشیا   قطمری 7
علیرضا    حدیدی 19
امیرمحمد  جذابی 19
علی  زارعی 19
امیرمانی   پیروی 19
رایان  تمدن 19
محمدامین    انصاری 19
محمدحسین   فریدون پور 19
داریوش    سرور 19
فرنام  زارع 19
ماهان   گرگین پور 19
محمدمهدیار    آرامش 29
راوش   یاقار 29
عرشیا   محمد پور 29
ارشک   ابنوئی 29
علیرضا   دانشور 29
حسین   خسروانیان 29
ماهان   حسینی 29
محمدمهدی   شهدوست 29
نیما   طاووسی 29
ایلیا  امیری 29
بهزاد   تام  29
شهریار   وحیدیان 29
امیرمانی   نیکو 29
محمد  اصلانی 29
محمدکبریا   اسماعیل زاده 29
آریا   صحرائیان 29
محمدمهدی    نامور 29
سجاد   سبحانی 29
عرشیا   کشاورز 29
علی   حسینی 48
امیرمهدی   داوودی 48
آرتین   بیگدلی 48
محمدمهدی   حسینی 48
محمدامین   معصومی 48
ایلیا   معتضدیان 48
شایان   زارع 48
مهرشاد   کریمی 48
آریا   دست افکن 48
مهدی اله پناه 57
محمدهانی   نصیری 57
ایلیا   رجائی نیا 57
ابوالفضل   منصورآبادی 57
محمدامین  منجذب 57
آریا   رحمتی 57
مبین   تقوی 57
پارسا   فیروزی 57
پرهام  صفرپور 57
علیرضا   موثقی فرد 57
بردیا   حدادباخدایی 67
مهدی   شرافت 67
یاشار   پارسایی 67
محمدپارسا   سلطانی 67
علیرضا   خواجه میرکی 67
علی  کرمی (6/4) 67
علیرضا  مقدس 67
مهدی   باقری 67
محسن   مردانی 67
سروش حسینی 67
محمدامین  ملک پور 67
علی   ایلچی نژاد 67
علی  کرمی 67
امیرارشیا   کرمی 67
علی محمد  ساریخانی 67
رادمهر  خادمی 81
ابوالفضل  هوشیار 81
کیان   گودرزی 81
محمدامین   زارع 81
پارسا   شهبازی 81
علیرضا  گرامی راد 81
ماهان  ظریف صنایعی 81
شایان   حدادی نژاد 81
شروین   محمدپور 81
آرمین   نجیبی 81
بردیا   اسماعیلی 81
متین  ناطق فصیحی 93
علی  کرمی(6/1) 93
محمد مهدی  ثابت قدم 93
علی  حقیقی 93
نیما  زارع 93
محمد   محمدی 93
یاشار   حاتمی 93
مبین   کرمی 93
حمید رضا   صابری 93
آرمین    باقری 103
طاها زارع 103
محمد  جوادی فرد 105
رضا  میراحمدی 105
ارشیا   شاکری 105
شاان   قناعتیان 105
علیرضا   صادق نیا 105
آریا   خانداداش 105
رایان  دهقان 111
سامیار   نامداری 111
کورش دلخوش 111
پرهام   دهقان 111
امیرمحمد  باقری 115
کامیار   جمشیدی 115
احمدرضا   رستگار 115
علی   آشوری 118
محمد  رضایی بکتی 118
آرین  بنان ماه  120
سهند  دهقان 120

 

نام ونام خانوادگی رتبه
آرین   حسن لی 1
ابوالفضل   عبدالهی 1
علی   زارعی 1
پوریا   فرج زاده 1
شهریار   وحیدیان 1
محمد  رضایی 1
ارشک   ابنوئی 1
محمدمهدی    فیروزی 1
مهدی   شرافت 9
رضا   مهرپویا 9
ارتین    بیگدلی 9
احمدرضا    رستگار 9
امیرارشیا   کرمی 9
عرشیا    کشاورز 9
ایلیا    معتضدیان 9
محمدمهدیار    آرامش 9
ماهان    حسینی 9
سروش   حسینی 18
علی   جوینده 18
علیرضا    حدیدی 18
حسین    خسروانیان 18
ارشیا    قائدی 18
ماهان   گرگین پور 18
پارسا   شهبازی 18
عرشیا    قطمیری 18
ماهان    ظریف صنایعی 18
امیرمانی   نیکو 18
داریوش   سرور 18
محمدامین   زارع 18
محمدامین    منجذب 18
امیرمحمد   کریمی 18
علی    کاردانی 18
محمدمهدی    نامور 18
سجاد    سبحانی 18
علیرضا     مقدس 18
محسن    مردانی 18
راوش    یاقار 18
کیان   گودرزی 18
ایلیا   امیری 18
علیرضا   موثقی فرد 18
آریا  رحمتی 18
محمدامین   انصاری 18
سامیار   نامداری 43
محمدهانی    نصیری 43
آریا    صحرائیان 43
محمدامین    ملک پور 43
بردیا    کرمی 43
محمد  نعمت الهی 43
بردیا   اسماعیلی 43
امیرمحمد   جذابی 43
امیرمحمد   پیروی 43
علی   ایلچی نژاد 43
علرضا   خواجه میرکی 43
مبین   تقوی 43
مهرشار   کریمی 43
محمدامین   بیضاوی 43
کیارش   خادمی 43
یاشار    پارسایی 58
کامیاب   نامداری 58
نوید   نصیری 58
نیما  زارع 58
محمدحسین    فریدون پور 58
محمدمهدی    حسینی 58
علی    حقیقی 58
نیما طاووسی 58
امیررضا   نظیری 58
محمدپارسا   سلطانی 58
محمد  اصلانی 58
مبین    کرمی 58
مهدی   اله پناه 58
بهزاد   تام 58
شایان   حدادی نژاد 58
فرنام  زارع 58
مهدی    باقری 77
محمدکبریا    اسماعیل زاده 77
امیرمهدی    داوودی 77
امیرمحمد  نگهبانی 77
علی محمد   ساریخانی 77
محمدامین    معصومی 77
آرین   نجیبی 77
پرهام   صفرپور 77
ایلیا   رجایی نیا 77
طه  زارعی 77
محمد   جوکار 77
بردیا   حداد باخدایی 77
ابوالفضل    هوشیار 77
آریا    خانداداش 77
حمیدرضا   صابری تبار 77
متین    ناطق فصیحی 77
سهند    دهقان 77
آریا    دست افکن 94
باربد   پیش آهنگ 94
رضا   میراحمدی 94
علیرضا    رئوفت 94
پارسا    فیروزی 94
شایان   لهراسبی 94
آرین   بنان ماه 94
محمد    محمدی 94
کورش   دلخوش 94
محمد     رضایی بکتی 94
عرشیا   شکری   94
عرشیا  محمدپور 94
علیرضا    صادقی 94
شایان    زارع 94
شایان    قناعتیان 108
علی    کرمی 108
امیرمحمد   باقری 110
علیرضا   دانشور 110
پرهام   دهقان 110
علی    حسینی 110
علی   آشوری 110
محمد   جوادی فرد 115
یاشار   حاتمی 115
مهدی    ثابت قدم 117
کامیار    جمشیدی 117
علیرضا   گرامی راد 119
رادمهر   خادمی 119
محمدمهدی    شهدوست 119
آرمین    باقری 122
دانیال   دهقان غ
شروین   محمدپور غ
علی   کرمی غ

 

نام ونام خانوادگی رتبه
ابوالفضل   عبدالهی 1
حسین   خسروانیان 1
امیرمحمد   پیروی 1
آرتین   بیگدلی 1
سجاد   سبحانی 1
بهزاد  تام 1
محمد   نعمت الهی 1
آرین   حسن لی 8
علیرضا   حدیدی 8
آریا   صحرائیان 8
محمدامین   زارع 8
امیرمحمد   کریمی 8
علی    کاردانی 8
عرشیا   کشاورز 8
محمدمهدیار   آرامش 8
فرنام   زارع 8
محمد    فیروزی   8
ایلیا   امیری 18
محمدهانی   نصیری 18
پوریا    فرج زاده 18
عرشیا   قطمیری 18
امیررضا   نظیری 18
محمدامین    ملک پور 18
بردیا     اسماعیلی 18
مهدی    شرافت  18
امیرمحمد    جذابی 18
کامیاب    نامداری 18
ماهان    ظریف صنایعی 18
امیرمانی   نیکو 18
رضا   مهرپویا 18
محمد   جوکار  18
علیرضا    خواجه میرکی 18
مبین   قربانی 18
محمد   رضایی 18
محمدامین   انصاری 18
سروش    حسینی 37
محمدکبریا   اسماعیل زاده 37
امیرمهدی    داوودی 37
بردیا   کرمی 37
پرهام    صفرپور 37
ماهان   گرگین پور 37
آریا   رحمتی 37
آریا   رحمتی 37
محمدحسین   فریدون پور 37
شایان    حدادنژاد 37
راوش   یاقار 37
علی   زارعی 37
ماهان   حسینی 49
محمدمهدی   حسینی 49
علیرضا    رئوفت 49
کیارش    خادمی 49
علیرضا   موثقی فرد 49
محمدامین   منجذب 49
طه  زارعی 49
علی   ایلچی نژاد 49
رایان   تمدن 49
ابوالفضل   منصورآبادی 49
عرشیا    شکری 49
ارشک   ابنوئی 49
شایان   زارع 49
محمدامین   بیضاوی 62
متین   ناطق فصیحی 62
مهدی   باقری 62
علیرضا    دانشور 62
نیما     طاووسی 62
ارشیا   قائدی 62
شهریار   وحیدیان 62
محمد   اصلانی 62
محمدمهدی    نامور 62
علی محمد   ساریخانی 62
آرمین   نجیبی 72
سهند    دهقان 72
محمدپارسا    سلطانی 72
محمدامین    معصومی 72
حمیدرضا     صابری  تبار 72
مبین  تقوی 72
ایلیا   معتضدیان 72
یاشار    پارسایی 79
علی  جوینده 79
علی   حقیقی 79
رضا  میراحمدی 79
داریوش   سرور 79
ایلیا  رجایی نیا 79
احمدرضا  رستگار 79
علیرضا  مقدس 79
مهرشاد    کریمی 79
علی    حسینی 79
محسن   مردانی 79
کیان   گودرزی 79
آریا   دست افکن 91
امیرمحمد   نگهبانی 91
پارسا   شهبازی 91
نوید   نصیری 91
محمد   رضایی بکتی 91
مبین    کرمی 91
بردیا   حدادباخدایی 91
ابوالفضل  هوشیار  91
مهدی   اله پناه 91
عرشیا   محمدپور 91
علی   کرمی 91
پارسا    فیروزی 102
محمد   محمدی  102
شروین   محمدپور 102
یاشار   حاتمی 105
امیرارشیا   کرمی 105
اریا   خانداداش 105
مهدی   ثابت قدم 105
علی   کرمی 105
سامیار   نامداری 110
باربد  پیش آهنگ 110
پرهام   دهقان 112
آرین   بنان ماه 112
کامیار  جمشیدی 114
علیرضا   گرامی راد 114
علی   آشوری 117
آرمین  باقری 117
دانیال   دهقان 119
محمدمهدی  شهدوست 121
نیما   زارع 121
محمد  جوادی فرد 121
امیرمحمد   باقری غ
علیرضا   صادقی نیا غ

 

نام و نام خانوادگی رتبه
کیارش    خادمی 1
نیما زارع 1
حسین خسروانیان  1
محمدامین    زارع 4
امیررضا   نظیری 4
بردیا     کرمی 4
اریا    صحرائیان 4
ابوالفضل   عبدالهی 4
محمدکبریا   اسماعیل زاده 4
امیرمهدی   داودی 4
بهزاد   تام   4
بردیا  حدادباخدایی 4
محمدایمان   بیضاوی 13
محمدمهدیار    آرامش 13
ارشک    ابنوئی 13
شایان   حدادنژاد 13
فرنام   زارع 13
کیان   گودرزی 13
آرین    حسن لی 13
علیرضا   حدیدی 13
آرتین   بیگدلی 13
علی   کاردانی 13
ابوالفضل   منصوری 13
آریا   رحمتی 13
عرشیا  کشاورز 13
محمدامین    معصومی 13
شایان   لهراسبی 13
پوریا   فرج زاده 13
ارشیا    قائدی 13
مهدی    شرافت 13
امیرمانی   نیکو 13
علی   کرمی 13
علیرضا   موثقی فرد 33
عرشیا   قطمیری 33
محمدامین   ملک پور 33
شایان   قناعتیان 33
آرمین    باقری 33
علی   زارعی 33
مبین   تقوی 33
ابوالفضل   هوشیار 33
مبین   قربانی 33
علی محمد   ساریخانی 33
علیرضا   رئوفت 33
علی   کرمی 33
علی   حقیقی 33
محمدمهدی   فیروزی 33
حمیدرضا   صابری تبار 33
مهدی   ثابت قدم 33
محمد   رضایی 33
مهدی  اله پناه 33
علیرضا   مقدس 33
ایلیا   امیری 33
محمد   جوکار 33
علیرضا   خواجه میرکی 33
طه  زارعی 33
رضا   مهرپویا 33
امیرمحمد   پیروی 33
محمدهانی   نصیری 33
امیرمحمد   کریمی 33
داریوش   سرور 33
عرشیا   محمدپور 64
ماهان   حسینی 64
علی   جوینده 64
محمدامین   منجذب 64
سجاد   سبحانی 64
کامیار   جمشیدی 64
ماهان   گرگین پور 64
بردیا   اسماعیلی 64
پارسا   شهبازی 64
شهریار   وحیدیان 64
ماهان  ظریف صنایعی 64
محمد   محمدی 64
رایان   تمدن 64
محمدامین   انصاری 64
راوش   یاقار 78
محسن  مردانی 78
نیما   طاووسی 78
امیرمحمد   نگهبانی 78
پرهام   دهقان 78
کامیاب   نامداری 78
رضا  میراحمدی 78
ایلیا   معتضدیان 85
علیرضا  صادقی  نیا 85
سروش   حسینی 85
امیرمحمد   باقری 85
شروین  محمدپور 85
رادمهر   خادمی 85
محمدمهدی   شهدوست 85
دانیال   دهقان 85
محمد   اصلانی 85
آرین   نجیبی 85
امیرمحمد   جذابی 85
یاشار   حاتمی 85
مهرشاد   کریمی 85
عرشیا  شکری 85
محمدحسین   فریدون پور 85
سهند   دهقان 100
آرین   بنان ماه 100
ایلیا   رجایی نیا 100
نوید   نصیری 100
آریا   دست افکن 104
محمد   جوادی فرد 104
علی   ایلچی نژاد 104
امیرارشیا   کرمی 104
باربد  پیش آهنگ 104
پرهام    صفر پور 104
محمد مهدی   نامور 104
آریا  خانداداش 104
علی   آشوری 112
سامیار   نامداری 112
پارسا    فیروزی 112
علی   حسینی 112
متین   ناطق فصیحی 112
احمدرضا    رستگار 112
محمد   رضایی بکتی 118
شایان   زارع 118
یاشار   پارسایی 120
علیرضا   گرامی راد 121
کورش دلخوش 122
محمدپارسا   سلطانی غ
محمد    نعمت الهی غ
مبین   کرمی غ

 

رتبه نام نام خانوادگی
1 محمدمهدی  فیروزی
2 سجاد  سبحانی
2 ابوالفضل   عبدالهی
4 حسین    خسروانیان
4 محمد   نعمت الهی
4 امیرمحمد   جذابی
4 عرشیا    قطمیری
8 محمدمهدی    حسینی
8 آریا   رحمتی
8 آرتین    بیگدلی
8 محمدمهدی    نامور
8 امیرمحمد    پیروی
8 رایان    تمدن
8 علی محمد  ساریخانی
8 بردیا   اسماعیلی   
8 محمد   رضایی
8 محمدپارسا    سلطانی
8 کامیاب   نامداری
8 پوریا    فرج زاده
8 بردیا    کرمی
8  محمد    وحیدیان
8 علی    زارعی
23 علی    کرمی (اکبر )
23 مبین    کرمی
23 علی   کاردانی
23 عرشیا   کشاورز
23 آرین    حسن لی
23 علی    حقیقی
23 راوش    یاقار
23 امیرمانی  نیکو
23 محمدامین   بیضاوی
32 امیرمهدی   داوودی
32 یاشار   پارسایی
32 مبین   قربانی
32 حمید  قربانی
32 حمیدرضا   صابری تبار
32 علیرضا  دانشور
32 ارشیا   قائدی
32 امیررضا   نظیری
32 ماهان   گرگین پور
40 علی  جوینده
40 مبین   تقوی
40 ایلیا  امیری
40 ایلیا   رجائی نیا
40 علیرضا  حدیدی
40 ارشیا   شکری
40 محمد اصلانی
40 اریا  صحرائیان
48 سامیار   نامداری
48 محمدکبریا   اسمعیل زاده
48 علی   ایلچی 
48 محمدهانی   نصیری 
48 محمدامین   منجذب
48 محمد   جوکار
48 طاها   زارعی
48 شایان   حدادی نژاد
48 شایان  قناعتیان
48 مهدی   شرافت
48 محمدمهدیار   آرامش
48 کیان   گودرزی
60 رضا    مهرپویا
60 ابوالفضل   منصورآبادی
60 فرنام  زارع
60 ماهان  ظریف صنایعی
60 محمدامین   زارع
60 بهزاد    تام 
60 محسن   مردانی
60 علی   کرمی
60 ایلیا   معتضدیان
60 مهدی  الله پناه
60 پرهام   صفرپور  
71 ماهان    حسینی
71 سروش  محمدپور 
71 شروین  محمدپور
71 علیرضا   رئوفت
71 کیارش    خادمی
71 علیرضا   صادقی نیا
71 ارشک   ابنوهی
78 آرمین   نجیبی
78 علی    آشوری
78 امیرارشیا   کرمی
78 باربد   پیش آهنگ
82 دانیال   دهقان  خلیلی
82 محمدامین   معصومی
82 بردیا     حداد باخدایی
82 ابوالفضل   هوشیار
82 علیرضا  موثقی فرد
82 شایان   لهراسبی
82 مهرشاد   کریمی
82 نوید   نصیری
91 مهدی   باقری
91 محمدامین انصاری
91 داریوش   سرور
91 محمدامین    ملک پور
95 علیرضا   خواجه میرکی
95 محمدمهدی   ثابت قدم
95 محمد   محمدی
95 علیرضا  مقدس
95 محمدحسین    فریدون پور
100 نیما    زارع
100 آریا    خان داداش
100 پارسا   شهبازی
103 محمدمهدی    شهدوست 
103 آریا   دست افکن
103 یاشار   حاتمی
106 نیما   طاووسی
106 احمدرضا    رستگار
106 محمد    رضایی بکتی
106 پرهام   دهقان
106 امیرمحمد  نگهبانی
106 سهند   دهقان
112 رادمهر   خادمی
112 محمد   جوادی
112 کوروش   دلخوش
112 متین    ناطق فصیحی
116 امیرمحمد   باقری
116 پارسا   فیروزی
118 کامیار   جمشیدی
119 علیرضا   گرامی راد
119 شایان   زارع
119 رضا   میراحمدی
122 عرشیا   محمدپور
غ آرین  بنان ماه
غ محمد  کریمی
غ علی   حسینی

 

رتبه نام و نام خانوادگی
1 آریا صحرائیان
1 راوش یاقار
1 محمد  رضایی
4  حسین  خسروانیان
4 آرمین  بیگدلی
4 علی محمد  ساری خانی
4 امیرمحمد   پیروی
4 رایان  تمدن
9 شایان  لهراسبی
9 ارشیا  قائدی
9 فرنام  زارع
9 امیرمانی   نیکو
9 محمد  نعمت الهی
9 ابوالفضل  عبدالهی
15 علیرضا  موثقی فر
15 ایلیا  معتضدیان
15 محمد مهدی  فیروزی
15 محمدایمان  بیضاوی
15 پوریا  فرج زاده
15 علیرضا   حدیدی
15 آرین   حسن لی
15 کیارش  خادمی
15 مبین   قربانی
24 شایان   حدادی نژاد
24 محمدامین   زارع
24 عرشیا    قطمیری
24 ماهان   گرگین پور
24 کامیاب   نامداری قرقانی
24 محمدمهدیار  آرامش
24 ایلیا    امیری
24 آرمین  نجبیبی
24 علی  ایلچی
24 آریا   رحمتی
24 پرهام   دهقان
24 محمدمهدی  نامور
36 محسن   مردانی
36 مهدی   شرافت
36 امیرمحمد   جذابی
36 محمدحسین   فریدون پور
36 بردیا  اسماعیلی
36 محمد   محمدی
36 بردیا    کرمی
36 محمدمهدی   حسینی
36 علیرضا   رئوفت
36 محمدهانی  نصیری قرقانی
36 علی   کرمی ( اکبر)
36 سجاد   سبحانی
48 علی   حسینی
48 حمیدرضا    صابری تبار
48 علی   کرمی (حمید )
48 امیررضا  نظیری
48 ارشک  ابنوهی
48 پرهام   صفرپورحقیقی
48 پارسا   فیروزی
48 ماهان   حسینی
48 نیما   حسینی
48 نیما  زارع
48 مبین   تقوی
58 ماهان   ظریف صنایعی
58 پارسا   شهبازی
58 شایان  قناعتیان
58 کیان   گودرزی
58 علی  زارعی
58 سروش حسینی
58 امیرمهدی   داوودی
58 علی   آشوری
58 علی   پروین حقیقی
58 امیرارشیا   کرمی
58 امیرمحمد   کریمی
58 ابوالفضل   هوشیار
58 ابوالفضل   منصورآبادی
58 عرشیا   کشاورز
72 آریا  خانداداش
72 محمدپارسا   سلطانی
72 مهدی الله پناه
72 محمد    وحیدیان
72 علیرضا   دانشور
72 باربد     پیش آهنگ
72 رضا    میراحمدی  
72 سامیار    نامداری
72 محمدامین    منجذب
72 ارشیا    شکری
72 ایلیا   رجائی نیا
72 احمدرضا   رستگار
72 رضا   مهرپویا
72 محمد   جوکار
86 محمد   اصلانی
86 مهدی   باقری
86 متین  ناطق فصیحی
86 امیرمحمد   باقری
86 شروین   محمدپور
91 علیرضا   مقدس
91 یاشار   پارسایی
91 علیرضا   خواجه میرکی
91 بردیا   حداد باخدایی
91 علی   کاردانی
96 یاشار   حاتمی
96 علیرضا   صادقی نیا
96 آرمین   باقری شیرازی
96 دانیال  دهقان خلیلی
96 طاها  زارعی
101 محمدامین   انصاری
101 مهرشاد  کریمی
101 عرشیا    محمدپوراردکانی
101 محمدامین  ملک پور
101 نوید  نصیری
101 نیما    طاووسی
101 محمدکبریا    اسماعیل زاده
101 امیرمحمد  نگهبانی
101 محمدمهدی     شهدوست 
101 محمد    رضایی بکتی
111 بهزاد   تام
111 مهدی   بنان ماه
111 علی  جوینده
111 علیرضا   گرامی راد
111 محمد  معصومی
111 محمد   جوادی فرد
117 محمد مهدی  ثبت قدم
117 داریوش   سرور
117 آریا   دست افکن
120 سهند  دهقان
120 کوروش   دلخوش
122 شایان   زارع
123 کامیار   جمشیدی
124 رادمهر   خادمی
غ مبین   کرمی
   

 

نام و نام خانوادگی رتبه 
محمد مهدی     فیروزی 1
عرشیا     قطمیری 1
مهدی       شرافت  3
کامیاب      نامداری 3
محمد       نعمت الهی 3
علی    ایلچی      3
آریا     رحمتی 3
راوش     یاقار 3
ایلیا     امیری 3
فرنام   زارع 3
محمد      وحیدیان 3
پوریا     فرج زاده 3
امیررضا     نضیری 3
ماهان     گرگین پور 3
بردیا     اسماعیلی 3
ارین    حسن لی 3
علی   پروین 3
آرمین      باقری شیرازی 3
مهدی     الله پناه  18
محمدامین    ملک پور 18
آریا     صحرائیان 18
امیرمحمد    جذابی 18
شایان   لهراسبی 18
امیرمانی    نیکو 18
ابوالفضل       عبداللهی 18
محسن    فریدونپور 18
بهزاد   تام 18
امیرمهدی   داوودی 18
ارشک     ابنوهی 29
رایان     تمدن 29
عرشیا    کشاورز 29
علیرضا      رئوفت 29
محمدهانی     نصیری  29
محمدمهدیار     آرامش 29
علی      کرمی ( اکبر ) 29
مهرشاد     کریمی  29
علی   کرمی 29
محمد مهدی     نامور 29
سامیار    نامداری قرقانی 29
رضا     مهرپویا 29
ارشیا    قائدی 29
بردیا     کرمی 29
شایان     قناعتیان 29
محمد    جوکار  29
بردیا    حداد باخدایی 29
علیرضا    خواجه میرکی 29
آرتین    بیگدلی  29
محمدامین    معصومی  29
امیرمحمد     باقری 29
علیرضا     حدیدی 29
محمدمهدی      حسینی 29
محمدمهدی     ثابت قدم 29
محمدامین   انصاری 29
محمد   رضایی 29
محسن    مردانی 29
علی محمد    ساری خانی 29
نوید    نصیری 57
علی    موثقی فرد 57
ماهان    ظریف صنایعی 57
امیرمحمد    پیروی 57
احمدرضا    رستگار 57
کیان     گودرزی 57
حسین    خسروانیان 57
آریا     خانداداش 57
علی     زارعی 57
پارسا     شهبازی 57
علی     جوینده 57
علی    کاردانی 57
کوروش     دلخوش 57
پرهام     دهقان  57
محمدامین    زارع 57
کامیار       جمشیدی 57
امیرمحمد    کریمی 57
طاها   زارع 57
باربد    پیش آهنگ 57 
ماهان    حسینی 57
شروین     محمدپور 57
سروش     حسینی 57
حمیدرضا     صابری تبار 57
محمدایمان    بیضاوی 57
عرشیا     محمدپور 57
علیرضا    مقدس  57
محمد     محمدی 83
داریوش    سرور 83
پرهام    صفرپورحقیقی 83
محمدامین     منجذب 83
کیارش        خادمی 83
پارسا     فیروزی 83
محمدمهدی     شهدوست 83
محمد    رضایی بکتی 83
محمد     اصلانی 83
یاشار     پارسایی 83
امیرارشیا    کرمی 83
آرمین    باقری 83
محمدپارسا     سلطانی 83
شایان    زارع 83
علی    آشوری 83
امیرمحمد    نگهبان  83
رادمهر    خادمی 83
آریا     دست افکن  83
علی      حسینی 83
مهدی    باقری 83
دانیال     دهقان خلیلی 83
شایان     حدادی نژاد 83
علیرضا   صادقی نیا 83
ایلیا     معتضدیان 83
ابوالفضل   منصورآبادی 107
ابوالفضل    هوشیار 107
مبین     تقوی 107
ایلیا     رجایی نیا  110
محمدکبریا     اسماعیل زاده 110
رضا   میراحمدی  110
ارشیا     شکری کوچک 110
سهند    دهقان  110
نیما     طاووسی 110
متین    ناطق فصیحی 110
علیرضا    دانشور 110
نیما   زارع 118
محمد      جوادی فرد 118
علیرضا    گرامی راد 118
مهدی     بنان ماه  121
مبین     کرمی غ
سجاد    سبحانی غ
مبین    قربانی غ
آرمین   نجیبی غ