× سوال : آیا درس خواندن برای دانش آموز در شب مفید می باشد؟
بلی مفید است !

پاسخ داده شده در : 1395/11/26 ساعت 08:09:31

فرستنده : رضا رسولی در تاریخ : 1395/08/05 ساعت 15:15:00

× سوال : آیا هنگام درس خوانده نیاز به استراحت داریم ؟
بلی در هر 45 دقیقه درس خواندن نیاز به 10 دقیقه استراحت داریم .

پاسخ داده شده در : 1395/08/05 ساعت 15:24:50

فرستنده : محمد نعمتی در تاریخ : 1395/08/05 ساعت 15:23:58

refresh captcha