دپارتمان رباتیک

-6-1 نرم افزار Microsoft office Access
از این نرم افزار برای ذخیره اطلاعات به شکل جداول (table) که کاملاً سازمان یافته می باشد و نیز استخراج اطلاعات،گزارش گیری از اطلاعات و ایجاد فرم ها برای ورود اطلاعات استفاده می شود.

-7-1 آخرین مهارت از هفت مهارت آموزشی اینترنت می باشد.در این مهارت سعی شده مباحثی همچون نحوه اتصال به اینترنت،آشنایی با اصطلاحات اینترنتی،ساختن ایمیل و کار کردن با آن و... آموزش داده شود.

 

کارآموز بعد از فراگرفتن مهارت ICDL نحوه استفاده از کامپیوتر را فرا گرفته و می تواند یکی از زمینه های تخصصی زیر را انتخاب نماید؛ زمینه های تخصصی موجود بدین شرح می باشند:
-1 برنامه نویسی:
با انتخاب این زمینه برای فراگیری شخص می تواند با انتخاب یک زبان برنامه نویسی از لیست زیر برنامه نویسی را از دوره مقدماتی آغاز کرده و تا حد حرفه ای ادامه دهد.

2- طراحی صفحات وب:
با انتخاب این زمینه تخصصی، کارآموز با شروع یادگیری HTML و کدنویسی های مقدماتی، کار با نرم افزارهای طراحی وب مانند Dream weaver و visual studio
را فرا گرفته و تا حد طراحی وب حرفه ای پیش می رود.

به منظور یادگیری برنامه نویسی سایت ها و نرم افزار های کاربردی تحت وب،شخص می بایست یکی از زبان های برنامه نویسی معرفی شده در بخش برنامه نویسی را فرا گرفته باشد.
3- امنیت و شبکه :
در این زمینه تخصصی مباحثی همچون
مفاهیم و اصول شبکه
انواع توپولوژی شبکه
کابل کشی شبکه
معرفی انواع تجهیزات
امنیت شبکه
معرفی پورت ها و ....
آموزش داده می شود.